Bu Blogda Ara

23 Nisan 2014 Çarşamba

Geç Dönem Osmanlı Tarihçiliği; Ulus-aşırı (Transnational) Tarih Yaklaşımı; Gayrimüslim Arazilerinin ve Mezar Taşlarının İstismarı

[KanalKultur] - Toplumsal Tarih dergisi Nisan 2014'te yayınlanan 244. sayısında "Geç Dönem Osmanlı Tarihçiliği Üzerine Düşünmek" dosyasını kapağa taşıyor.

Toplumsal Tarih'in 244. sayısında, Meltem Toksöz editörlüğünde derlenen dosyada Uğur Bahadır Bayraktar, Enis Erdem Aydın, Egecan Erdoğan, Can Veyselgil, Ömer Faruk Köse, Kazım Baycar Geç Dönem Osmanlı tarihçiliğini ele alıyorlar.

Uğur Bahadır Bayraktar, Arnavut milliyetçiliği ve Osmanlı bürokratı kimlikleri arasında yalpalayan Vasa Efendi'nin tarih anlayışını irdeliyor.

Enis Erdem Aydın, kısmen Ali Fürûgi'nin Tarih-e İran-e Bozorg'unu tercüme ederek kısmen de Ömer Hâlis'in kendisinin kaleme aldığı Büyük İran Tarihi başlıklı kitaba ve bu kitaptaki tarih anlayışına odaklanıyor.

Can Veyselgil, Ahmed Midhat'ın kaleme aldığı Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide'sine bakarak yazarın kutsal tarih ve medeniyet kavramlarıyla nasıl ilişkilendiğine odaklanıyor.

Kazım Baycar, 19.yy sonu ve 20. yy başında pek çok tarih ders kitabı kaleme alan Ali Reşad'ın tarih anlayışına ve güncel politikanın yazar üzerindeki etkisine bakıyor.

Egesan Erdoğan, Hayrullah Efendi'nin 1854'ten sonra defalarca basılan ve bir geçiş dönemi eseri olan Tarih-i Devlet-i Aliye-i Osmâniyye'sinin nasıl bir değişimi temsil ettiğini analiz ediyor.

Ömer Faruk Köse, Ali Reşad ve Ali Seydi'nin birlikte yazdıkları Tarih-i Umûmî'ye odaklanarak 20. yüzyıl başında Osmanlı tarih yazımındaki değişimi anlamayı amaçlıyor.

Zeliha Etöz ve Taylan Esin, I. Dünya Savaşı'ndaki Ankara ve Keskin'le ilgili Hilal-i Ahmer belgelerini ele alarak Birinci Meclis'in arsası ve inşaatında gayrimüslim arazilerinin ve mezar taşlarının istismarı üzerinde duruyor.

Bünyamin Punar, dönemin sosyo-politik koşullarını göz önünde tutararak Hadice Turhan Sultan tarafından inşa ettirilen Yeni Cami'de Hattat Teknecizade (Şehrî) İbrahim tarafından yazılan hatları inceliyor ve bu hatların içerikleriyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Mehmet Beşikçi ve Alexandre Toumarkine, Amerikalı tarihçi Jay Winter ile Winter'in Cihan Harbi'ni ele alırken savunduğu ulus-aşırı (transnational) tarih yaklaşımını, bu konudaki tartışmaları ve Osmanlı tarihini savaşın küresel tarihine entegre etmenin yollarını değerlendiriyor.

Loubna Lamrhari, Fransız tarihçi Frédéric Rousseau ile Fransa'da I. Dünya Savaşı ile ilgili araştırmaların durumunu, tarih ve hafıza çalışmalarını konuşuyor.

Bülent Bilmez, Belge Yayınları tarafından Türkçeye çevrilen Prof. Dr. Verjine Svazlian'ın önemli çalışması "Ermeni Soykırımı: Hayatta Kalan Görgü Tanıklarının Anlattıkları" kitabını tanıtıyor.

Zerrin İren Boynudelik, "Avrupa Resminde Mitolojik Konulu Resimler" başlıklı yazı dizisinde Guido Reni'nin Atalante ve Hippomenes'in hileli aşklarını resmettiği tablosunu tanıtıyor.

Toplumsal Tarih'in 244. sayısında Edhem Eldem "L'illustration'dan Seçmeler"i yer alıyor. Ayrıca güncel sayfalarında Ali Tireli, Erden Eren Erdem, Alexandre Toumarkine, Nilay Özlü tarafından yazılan güncel konferans haberleri ve duyuruların yanı sıra, Ahmet Akşit'in Berkin Elvan'ın cenazesinden izlenimleri okurlar buluşuyor. [KanalKultur]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder