Bu Blogda Ara

8 Haziran 2016 Çarşamba

Bizanslı 'Öteki'yi (ve Dolayısıyla Kendiliğini) Görmek ve Öteki Olarak Bizans

'barbar, canavar, putperest ve hatta şeytani 'öteki'ni tanımlamak ve kötülemek için kullanılan retorik araçların sürekliliği...' [Maja Kominko]

Bizans dünyası dışında kalan kültürlerin, Bizanslılar tarafından, özellikle coğrafi ve etnik bakış açısından temsil edilişi, hem Bizans dünyasına ait olmayanın algılanışına hem de Bizans’ın kendi imgelemini nasıl oluşturduğuna ışık tutuyor. İmparatorluk sınırlarının ötesindeki kültürleri Bizanslıların nasıl tanımladıklarını, iklim, bitki örtüsü, dil ve farklı yaşam biçimleri gibi coğrafi ve etnik unsurlar şekillendiriyor.

Bizanslıların algısında bu unsurlar ötekilerin tarihi, dini gelenekleri ve siyasi durumlarıyla karmaşık bir ilişki içindedirler. Bizans’ın coğrafi ve etnik açıdan –bilinenden egzotik olana veya içerdeki ötekinden dışardaki ötekine kadar– öteki ile karşılaşması, Bizanslıların kendi çevreleriyle uzamsal olarak nasıl ilişki kurdukları ve komşularından kendilerini nasıl ayrıştırdıkları ile ilgili ipuçları sağlıyor.

'Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki' konusuyla düzenlenen Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu'nda öteki imgesinin oluşmasında etkisi olan coğrafi, etnik ve diğer tüm unsurlar arasındaki karmaşık ilişkinin, yazılı kaynaklar, sanatsal ve maddi bulgularla sorgulanması; Bizanslıların ötekilerden bahsederken kendilerini nasıl anlattıklarının incelenmesi amaçlanıyor.

Sempozyum; Bizans'ta Tarihsel İmgelem, Bizans’ta Uzamın Kavramsallaştırılması; Öteki Coğrafyalar; Dini ve Etnik Öteki I; Dini ve Etnik Öteki II; Ortodoksluğun Sınırlarında; Ortaçağ Anadolusu’nda Kültürlerarası Karşılaşmalar I; Ortaçağ Anadolusu’nda Kültürlerarası Karşılaşmalar II; Kimliğin Görsel İfadeleri başlıklı 9 oturumdan oluşuyor. Brigitte Pitarakis, Robert Ousterhout, Johannes Koder, Stephanos Efthymiadis, Henry Maguire, Kutlu Akalın, Ivana Jevtic, Tolga Uyar ve Alicia Walker tartışmacılar arasındaki uzmanlar. Sempozyum 'Kapanış Değerlendirmesi', Anthony Kaldellis tarafından yapılıyor.

Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu'nda şu bildiriler yer alıyor:

Anthony Kaldellis: Bizans ve Yunan Geçmişi: Ayırt Etme ve Sahiplenme Tarzları; Alicia Walker: Saraylı Objeler, Saraylı Kimlikler: Orta Bizans Dönemi Lüks Sanat Ürünleri ve Elit Zümre Eğlencesinin Materyal Kültürü; Margaret Mullett: Edebiyatta Devşirme ve Khristos Paskhon: On İkinci Yüzyıl Okumuş Çevrelerin Kimliğini Şekillendirme; Johannes Preiser-Kapeller: Geç Bizans Kilisesi'nde Mekanın Zihinsel Haritalandırılması ve Organizasyonu; Günder Varinlioğlu: Hiç Ada (Kara) Olmadığını Hayal Edin: Küçük Asya'nın Güneyindeki Bizans Adalarının Kavramsallaştırılması; Arietta Papaconstantinou: Çöl ve Ahalisi Hakkındaki Bizans Kaynaklarında Yabaniliğe Karşı Medeniyet Retoriği; Rustam Shukurov: Bizans'ın İran Kavramsallaştırmaları: Anlaşılması Güç Bir Konu; Koray Durak: Orta Dönem Bizans Yazınında Suriye’yi ve Suriyelileri Bulma; Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu: Doukas’ın 'Tarihi’nde Türkler; Kutlu Akalın: Altıncı Yüzyılda Constantinopolis’te Yeni Kimliklerin Oluşumu ve Eskilerinin Değişimi: Anastasius’tan II. Tiberius’a Başkentteki ‘Öteki’ye Kısa Bir Bakış; Nicholas de Lange: Yahudi Öteki; Maja Kominko: İnsanlar, Canavarlar ve Barbarlar: Bizans'ta Canavar Irklar Kavramı; Pamela Armstrong: Dini Kültlerin Gelişiminde Etnisite ve Kapsayıcılık: Köpek Kafalı Aziz Khristophoros ve Aziz Georgios; Dion C. Smythe: Sınırlardaki İmgeler: Diegenes Akritas ve Madrid Skylitzes'deki Bizanslı 'Öteki'yi Görmek; Yelda Uçkan, Seçkin Evcim: Bizans Döneminde Frigya’da “Öteki” İnanışlar ve Kaya Mimarisindeki Yansımaları; Sercan Yandım Aydın: Erken Patristik Dönemde Ötekileşen Geleneksel Tarikat, Kült ve İnançlar: Frigya ve Lykaonia Münzeviliği; Buket Kitapçı Bayrı: Bizanslıların Münhasır Hakkı Hıristiyanlık: Geç Bizans'ta Kendi ve Öteki; Scott Redford: Bir Yapının Biyografisi: Selçuk Emiri Mubarizeddin Ertokuş ve Atabey Medresesi; Suna Çağaptay: Yerinden Edilen Bizans: İznik İmparatorluğu’na Yeni Bir Bakış; Ioanna Rapti: Başka Bir Bizans'ın Sanatı: Bghno Noravank Manastır Kilisesi'nin Mimari Plastik Bezemesi; Glenn Peers: Ondördüncü Yüzyıl Trabzonu'nda Helenizmin İşlevsel Kimliği; Antony Eastmond: Öteki Olarak Bizans Kimliği: Gürcistan'dan Görünüm; Henry Maguire: İçerdeki Öteki: Ortaçağ Bizans Çömlekçiliğinde Temsil Edilen Kültür; Brigitte Pitarakis: Kuyumcular, Bakırcılar ve Müşteriler: Bizans ve İslam Dünyası Arasında; Lynn Jones: Orta Bizans Döneminde Kimlik Değişkenliği İçin Görsel Kanıtlar

Dördüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu - Coğrafi ve Etnik İmgelemde Bizans Kimliği ve Öteki / 23 – 25 haziran 2016; Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han 34433 Beyoğlu, İstanbul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder