Bu Blogda Ara

26 Şubat 2016 Cuma

Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazı’da İtalya Katkısı

@kanalkultur - İtalyan Kültür Merkezi, 11 - 12 mart 2016 tarihleri arasında, 'Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazı’da İtalya Katkısı 7. Sempozyumu - Yerleşim Dönüşümleri | 7ª Edizione del Convegno Contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle missioni archeologiche in Turchia - Trasformazioni insediative' adlı toplantıyı düzenliyor.

Yedinci yılına ulaşan bu buluşma da seçkin İtalyan üniversitelerinden gelen 17 konuşmacı (Isabella Caneva, Marcella Frangipane, Stefania Mazzoni, Nicolò Marchetti, Rodolfo Brancato, Lorenzo d'Alfonso, Anna Lucia d'Agata, Francesco D'Andria, Antonio La Marca, Guido Rosada, Annalisa Polosa, Raffaella Pierobon Benoit, Maria Andaloro, Alessandra Ricci, Eugenio Russo, Claudia Barsanti, Cristina Tonghini) Türkiye'de faaliyet gösteren italyan kazı ekiplerinin halen gerçekleştirmekte oldukları çalışmaları ve geleceğe yönelik araştırma planlarını anlatıyor..

Sempozyumun 'Giriş Konuşmaları', Gianni Vinciguerra (İtalyan Kültür Merkezi Müdür Vekili), S.E. Luigi Mattiolo (Türkiye'deki İtalya Büyükelçisi) ve Melik Ayaz (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Başkanı) tarafından yapılıyor.

İlgili sempozyumda 'Prehistorya, Protohistorya ve Hitit Çağı', 'Klasik Çağ' ve 'Geç Antik, Bizans Dönemi ve Orta Çağ' başlıklı üç oturumda şu sunumlar yer alıyor:

Marcella Frangipane (Università di Roma 'La Sapienza' | Roma 'La Sapienza' Üniversitesi): Modalità di insediamento nella piana di Malatya dal V al I millennio a.C.: Arslantepe, un modello di Stato senza urbanizzazione | M.Ö. Beşinci binyıldan birinci binyıla Malatya ovasında yerleşim şekli: kentleşmesiz Devlet modeli; Isabella Caneva (Università del Salento, Lecce | Lecce Salento Üniversitesi): Evoluzione e trasformazione dell'insediamento di Mersin-Yumuktepe tra il VI e il V millennio a.C. | VI ve V binyıl arasında Mersin-Yumuktepe yerleşiminin dönüşümü ve evrimi; Stefania Mazzoni (Università di Firenze | Floransa Üniversitesi): Tra Ittiti e Frigi: dalla città sacra alla rocca fortificata. L'esempio di Uşaklı Höyük | Hitit ve Frigya arasında: kutsal şehirden kale şehire. Uşaklı Höyük örneği; Nicolò Marchetti (Università di Bologna | Bolonya Üniversitesi): Nuove scoperte 2015 a Karkemish | Karkamış'ta 2015 yeni keşifler; ; Rodolfo Brancato e|ve Nicola Laneri (Università di Catania | Katanya Üniversitesi): Dinamiche insediative e paesaggi politici nell'alta valle del fiume Tigri | Yukarı Dicle Vadisi'nin yerleşim düzeni ve politik peyzajı; Lorenzo d'Alfonso (Università degli Studi di Pavia | Pavia Üniversitesi – ISAW Università di New York | ISAW New York Üniversitesi): Trasformazioni dell'abitato di Kınık Höyük durante il I millennio a.C. | I binyılda Kınık Höyük yerleşimin dönüşümü; Anna Lucia D'Agata (Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, CNR| Antik Akdeniz Çalışmaları Enstitüsü, CNR): L'insediamento sull'höyük di Misis nel I millennio a.C.: identità culturale e contesto regionale di una città capitale della Cilicia piana | M.Ö. I binyılda Misis höyüğünde yerleşim: Kilikya ovasının başkentinde bölgesel bağlam ve kültürel kimlik; Francesco D'Andria (Università del Salento, Lecce | Lecce Salento Üniversitesi): Trasformazione dei paesaggi urbani a Hierapolis di Frigia | Frigya Hieropolis'inde Kentsel peysajın dönüşümü; Antonio La Marca (Università della Calabria | Kalabriya Üniversitesi): La trasformazione dello spazio urbano nell'area centrale di Kyme eolica | Eolik Kyme merkez alanında yerleşim alanının dönüşümü; Guido Rosada (Università di Padova | Padova Üniversitesi): Tyana in Cappadocia da mansio romana a civitas cristiana | Kapadokya Tyana'da Roma mansio'dan Hristiyan civitas'a; Annalisa Polosa (Università di Roma 'La Sapienza'| Roma 'La Sapienza' Üniversitesi): Modalità insediative a Elaiussa Sebaste (Cilicia Tracheia) | Elaiussa Sebaste'de kentleşme şekli (Kilikya Trakea); Raffaella Pierobon Benoit (Università di Napoli 'Federico II' | Napoli II. Federico Üniversitesi): ll territorio di Iasos tra Mileto e il c.d Mar Piccolo. Persistenze e trasformazioni degli insediamenti tra l'età arcaica e l'età imperiale romana | Milet ve Küçük Deniz civarında Iasos bölgesi. Arkaik dönem ve Roma İmparatorluğu dönemi arasında yerleşimlerin dönüşümleri ve kalıcılığı; Attilio Maria Navarra (Italiana Costruzioni Spa): Valore Restauro Sostenibile | Değer Restorasyon Sürdürülebilirlik; Maria Andaloro (Università della Tuscia | Tuscia Üniversitesi): Per la mappatura degli insediamenti rupestri nella valle di Göreme in Cappadocia | Kapadokya Göreme vadisindeki kaya yerleşmelerin haritalanması için; Eugenio Russo (Università di Bologna | Bolonya Üniversitesi): Da Bisanzio a Costantinopoli sul filo di S. Sofia | Bizans'tan Kostantinopoli'ye Aya Sofya'nın doğrultusunda; Alessandra Ricci (Università Koç | Koç Üniversitesi): Dal Tardo Antico all`età dei Paleologi: occupazione, fasi insediative e funzioni a Küçükyalı, Istanbul | Geç Antik dönemden Paleologos dönemine: Küçükyalı, İstanbul'da işgal, yerleşim evreleri ve işlevleri; Claudia Barsanti (Università "Tor Vergata" di Roma | Roma "Tor Vergata" Üniversitesi): La Santa Sofia nello skyline di Costantinopoli | Konstantinopoli'nin ufuk çizgisinde Aya Sofya; Cristina Tonghini (Università Ca' Foscari di Venezia | Venedik Ca' Foscari Üniversitesi): L'insediamento fortificato nel Vicino Oriente: la cittadella di Urfa | Yakın Doğu'da kale yerleşim: Urfa Kalesi @kanalkultur

Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazı’da İtalya Katkısı 7. Sempozyumu - Yerleşim Dönüşümleri | 7ª Edizione del Convegno Contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle missioni archeologiche in Turchia - Trasformazioni insediative / 11 - 12 mart 2016; Istituto Italiano Di Cultura | İtalyan Kültür Merkezi, Meşrutiyet Caddesi No:75, Tepebaşı - Beyoğlu - 34430 İstanbul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder