Bu Blogda Ara

20 Mayıs 2015 Çarşamba

Sedat Veyis Örnek, Folklor/Edebiyat’ın Özel Sayısına Konu Oldu...

Yılda dört sayı olarak yayımlanan dil, edebiyat, iletişim, halkbilim ve sosyoloji içerikli Folklor/Edebiyat dergisinin 82. sayısı, 19 Kasım 1980'de, ünlü halkbilimci Sedat Veyis Örnek aramızdan ayrılışının 35. yılı anısına özel sayı olarak düzenlendi.

TÜBİTAK, Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması başlıklı proje kapsamında Ankara Üniversitesi DTCF öğretim üyesi Doç. Dr. Serpil Aygün Cengiz’in editörlüğünde hazırlanan bu özel sayı 820 sayfalık hacimli basılı yayın yanı sıra, içeriğinde Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’in öykü, şiir ve tiyatro oyunlarının profesyonel tiyatro sanatçıları tarafından seslendirilmesi ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarında kaydedilmesiyle oluşturulan bir DVD ekini de içeriyor.

DVD ekinde kapsamlı bir “sesli kütüphane” yer alıyor. Sesli kütüphane içeriğinde, Sedat Veyis Örnek’in 1968 yılında yazdığı "Pirinçler Yeşerecek", 1969 yılında yazdığı "Manda Gözü" ve "Kurt" adlı tiyatro eserleri yanı sıra, özgün ve çeviri hikayeleri ile şiirleri yer alıyor.

DVD ekinde ayrıca Sedat Veyis Örnek’in ilk basımı 1966 yılında Ankara Üniversitesi tarafından yapılan ve Folklor/Edebiyat’ın bu sayısında yer alması için izin verilen "Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnoljik Tetkiki", 1971 yılında yayımlanan "Etnoloji Sözlüğü" ile "Anadolu Folklorunda Ölüm" adlı kitapları da yer alıyor.

DVD ekinde, ayrıca Sedat Veyis Örnek’in Türk Halkbilimi kitabından yararlanarak Yeşim Dorman’ın yazdığı "Ölüm-Doğum-Düğün"ün 1989 yılında Nurhan Tekerek’in sahneye koyduğu oyunun videosu ile reji defteri bulunuyor.

Dergide Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’nın “Bir Sedat Veyis Örnek Portresi Çizmeyi Denemek”, Prof. Şerafettin Turan “Tanıdığım Sedat Veyis Örnek”, Prof. Dr. Fuat Bozkurt hatıralarını “Bir Ağabeyi Anarken: Sedat Veyis Örnek” makaleleri bulunuyor.

Meryem Bulut’un DTCF’deki lisans eğitimi sırasında Sedat Veyis Örnek’in öğrencisi olan Prof. Dr. Tayfun Atay’la yaptığı söyleşi de yer alıyor. Sivaslı halkbilim uzmanlarından biri olan Müjgân Üçer de Sedat Veyis Örnek’le tanışıklığını paylaşıyor.

Ömer Gülen’in Sedat Veyis Örnek’in lisans yıllarını ele aldığı makalesi “İlahiyat Fakültesi Lisans Öğrencisi Olarak Sedat Veyis Örnek”, Doç. Dr. Meral Ozan’ın “Tübingen Üniversitesi Arşivi Belgeleri Işığında Sedat Veyis Örnek” ve Sanem Yardımcı’nın “Türkiye ve Japonya Modernleşme Deneyimlerinin Karşılaştırılması: Sedat Veyis Örnek’in Doktora Tezi” ile Dr. Sema Demir’in “Yeni Tarihselcilik Perspektifinden Sedat Veyis Örnek’in Düşüncesinde Türk-Japon Modernleşmesi Bağlamında Dinsel Reformlardan Biri Olarak İbadetin Türkleştirilmesi Problemi” başlıklı yazıları bu önemli halkbilimcinin aldığı akademik eğitimlere odaklanmamızı sağlıyor.

Dergide ayrıca Sedat Veyis Örnek’in yayımlanmış yedi kitabı üzeri altı makele yer alıyor.

Bu makaleler sırasıyla Doç. Dr. Çiğdem Kara “Büyü, Sivas ve Miras” başlıklı yazısında Örnek’in "Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki" kitabı; Dr. Z. Nilüfer Nahya "100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane" kitabı üzerine “Din, Büyü, Sanat, Efsane’nin Ardındaki Kuramlar ve Kuramcılar: Bir Paralel Okuma Denemesi” başlıklı yazısında; Hülya Uysal “Sedat Veyis Örnek’in Etnoloji Sözlüğü ve Budunbilim Terimleri Sözlüğü’ne Terminolojik Açıdan Bir Bakış” yazısında Örnek’in iki sözlüğü üzerine, Serpil Aygün Cengiz “Ölüm Üzerine Düşünmek: Sedat Veyis Örnek’in Anadolu Folklorunda Ölüm Çalışması” yazısında Örnek’in Anadolu Folklorunda Ölüm kitabı üzerine; Meryem Bulut “Doğumdan Askerliğe Giden Yol” başlıklı yazısında "Geleneksel Kültürümüzde Çocuk" üzerine ve Gürol Pehlivan da “Durağan Olanı Tanıma Macerasında Bir Akademisyenin Son Sözü: Türk Halkbilimi” başlıklı makalesinde Türk Halkbilimi kitabı üzerine değerlendirme yazıları yazıyor.

Selcan Gürçayır Teke, Sedat Veyis Örnek’in alan çalışmaları üzerine yaptığı değerlendirmeyi “Alan Araştırmacısı Olarak Sedat Veyis Örnek ve Alan Çalışmalarına Katkıları” başlıkta yazıda sunuyor.

Sedat Veyis Örnek’in tiyarocu kimliği üzerine Prof. Dr. Sevda Şener’in “Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Bir Aydın Yazarı: Sedat Veyis Örnek” başlıklı yazısı güncelliğini hiç yitirmemiş olması nedeniyle okurla yeniden buluşturuluyor.

Koreli Türkolog Prof. Dr. Eunkyung Oh, Sedat Veyis Örnek’in arka planı Kore Savaşı olan "Pirinçler Yeşerecek" isimli tiyatro oyunu üzerine “Kore Savaşı Edebiyatı Bağlamında Sedat Veyis Örnek’in Pirinçler Yeşerecek Oyununda Savaş Algısı ve Kadınlar”, Dr. Ezgi Metin Basat, “Halk Biliminin Sahnedeki Gölgesi Sedat Veyis Örnek: Kurt, Manda Gözü ve Pirinçler Yeşerecek” yazısıyla Örnek’in her üç tiyaro oyunu üzerine geniş bir değerlendirme yapıyor.

Prof. Dr. Tülin Arseven “Sedat Veyis Örnek’in Öykücülüğü” başlıklı yazısında Örnek’in tüm öykülerini; Dr. Tuğçe Erdal ise “Sedat Veyis Örnek’in Öykülerinde ‘Mekân’ Algısı” başlıklı yazısında daha tematik bir şekilde Örnek’in öykülerine bakıyor.

Gökhan Reyhanoğulları ise Örnek’in şiirlerini Garip hareketi bağlamında irdeliyor.

Prof. Dr. Nurhan Tekerek, Sedat Veyis Örnek’in Türk Halkbilimi kitabından yola çıkarak Yeşim Dorman’ın yazdığı “Ölüm-Doğum-Düğün” oyunundan hareketle Sedat Veyis Örnek’i hem halkbilimsel hem de sanatsal açıdan ele alıyor..

Derginin Bellekte Kalan bölümünde, Sedat Veyis Örnek’in lisans mezuniyet tezini ve Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi’nde yaptığı doktorasının kısa özetini okura sunuluyor. Bu bölümde, Sedat Veyis Örnek’in (Almanca yayınlanan makalesinin özel sayı için yapılmış çevirisiyle birlikte) yayınlanmış tüm makaleleri ve bildirisi; Pertev Naili Boratav’a Armağan kitabında yer alan yazısı, "Türk Kalarak Çağdaşlaşma Türkiye’nin Kültür Sanat Sorunları" kitabı için yazdığı önsöz, Murat Katoğlu’yla beraber 1970’li yıllarda hazırladığı “Türk Halk Kültürü Araştırma Derleme Kurumu Yasa Taslağı”, Duran Karaca’nın bir resim sergisi için hazırladığı broşür yazısı, kendisiyle yapılmış bir söyleşi, çok sayıda dergi ve gazete yazısı ve ayrıca Örnek’in üç tiyatro oyunuyla proje ekibinin yaptığı geniş literatür çalışması sonucunda ulaşabildiği çok sayıda hikâye ve şiiri ile tiyatro oyun ve hikâye çevirileri bulunuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder