Bu Blogda Ara

28 Mart 2015 Cumartesi

Fransa’ya Türk Göçü Üzerine Genç Araştırmacıların Çalışmaları

Fransa ve Türkiye arasında 8 nisan 1965 tarihinde imzalanmış işgücü anlaşmasının ellinci yılı vesilesiyle, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA), Galatasaray Üniversitesi'nin işbirliği ile 9 nisan 2015 tarihinde, "Fransa’ya Türk Göçü Üzerine Araştırmacıların Çalışmaları" başlıklı bir çalıştay düzenliyor.

IFEA’daki çalıştay, Fransa’ya Türk göçü konusunda çalışan, Fransa ve Türkiye’deki yükseköğretim ve araştırma kurumlarına kayıtlı doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık.

Çalıştayın amacı, Fransa’ya Türk Göçü hakkında farklı disiplinlerin buluştuğu, entellektüel paylaşım ve tartışma platformu oluşturmak olarak belirlenmiş. Çalıştay, IFEA’da, göç olgusuna geniş bir perspektiften bakılmasını destekleyen, "Göçler ve Hareketlilik" adlı araştırma biriminin (Axe de recherche « Migrations et Mobilités ») gelişimi kapsamında düzenleniyor. Çalıştayda gerçekleştirilecek Fransa’ya Türk göçü konusu odaklı sunumlar, Türkiye’ye ilişkin farklı göç olguları üzerine çalışan araştırmacılar tarafından tartışılıyor. Sunum dilleri Fransızca ve Türkçe.

Çalıştayın bilim ve organizasyon komitesinde şu isimler yer alıyor: Hafsa Afailal (Université Rovira i Virgil / Université Galatasaray / IFEA - Axe « Migrations et Mobilités »), Elif Aksaz (IFEA - Axe « Migrations et Mobilités »), Armand Aupiais - L’homme (Université Paris 7 - URMIS / IFEA - Axe « Migrations et Mobilités »), Kristen Biehl (Université Oxford - COMPAS / IFEA-Observatoire urbain d’Istanbul - Axe « Migrations et Mobilités »), Adeline Braux (IFEA - Observatoire du Caucase - Axe « Migrations et Mobilités »), Didem Danış (Université Galatasaray / IFEA - Axe « Migrations et Mobilités »), Clémence Scalbert - Yücel (IFEA - Pôles d’études contemporaines)

Adı geçen çalıştayda şu sunumlar tartışmaya açılıyor:

Alisait Yilkin (Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Doktora Öğrencisi) : "Avrupa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının siyasi katılımı ve oy kullanmalarında belirleyici unsurlar"; Damla Bayraktar Aksel (Koç Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi): "Fransa’da yaşayan Türkiye kökenli kişilerin Türk Devleti’yle olan ilişkileri"; Ömer Erçin (İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi): "Kamu sektöründeki yapısal dönüşüm karşısında Fransa’nın bütünleşme politikaları ve üçüncü kuşak Türkler: Fransız tipi bütünleşme politikaları zamanın ortaya çıkardığı bir dönüşüme mi ihtiyaç duyuyor?"; Zeynep Siretioğlu Girgin (Viyana Teknik Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Bölümü Doktora Öğrencisi): "Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı merceğinden Avrupa’daki iş pazarının değerlendirilmesi"; Özlem Aykan (Paris 7 Üniversitesi, URMIS Araştırma Merkezi, Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü Doktora Öğrencisi): "Türkiye kökenli göçmenlerde ve onların çocuklarında ayrımcılık algısı incelemesi"; Zara Salzmann (Paris 7 Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü « Göçler ve Etnik Gruplar Arası İlişkiler » birimi, Yüksek Lisans Öğrencisi): "Türk-Fransız kimliği üzerinden ulusal kimliklerin inşasına bakış"; Corinne Chevallier (Paris EHESS Siyasal Bilgiler Doktoru. Galatasaray Üniversitesi Fransızca Yabancı Dil Öğretmeni): "Sol görüşlü siyasi Türk mültecilerle Türkiye’den 80’li yıllarda ekonomik nedenlerle ayrılmış göçmenlerin Fransa’daki ilişkileri"

Fransa’ya Türk Göçü Üzerine Genç Araştırmacıların Çalışmaları Çalıştayı / IFEA - 9 nisan 2015, İstanbul 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder