Bu Blogda Ara

31 Mart 2014 Pazartesi

Yakın Tarihten Notlar: Neşet Ertaş ve Sanat Anlayışı; Müslüm Gürses ve Müslümcüler...

[KanalKultur] - "Ahmet Yesevi'nin Aşkın (Müteal) Dünyasına Bir Bakış", "Günümüz Türkoloji Bilimi ve "Türki Akademiyası", "Müslüm Gürses ve Müslümcüler", "Kazak Âşık Şiirinde Atışma Geleneği", "Çora Batır Destanı", "Oğuzname'de Kadın", "Jambıl Jabayev", "Türk Mitolojisinde Göğün Direği", "Venedik'te Bir Türk Hanı", "Osmanlı'da Rüya Görmek Üzerine", "Türk Minyatür Sanatı", Muhtar Avezov", "Kasım Tınıstanoğlu", "Kırgızlarda Ölü Gömme Gelenekleri"; "Ragıp Hulusi Özden", "Neşet Ertaş ve Sanat Anlayışı", "Dobruca Tatarlarında Halk Kültürü", "Türkiye ve Azerbaycan'da Köroğlu Havaları"...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 8 - 10 mayıs 2013 tarihleri arasında "II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni"ni düzenledi.

Söz konusu bilim ve kültür şöleninin "Açılış Konuşmaları"nı Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı V.), Prof. Dr. Pervin Çapan (Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Mansur Harmandar (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü), Dr. Osman Gürün (Muğla Belediye Başkanı) ve Fatih Şahin (Muğla Valisi) gerçekleştirdi.

"Açılış Konferansı"nda Kazakistan Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev "Kazakistan: Dünyadaki Yeri, İşbirliği Olanakları" ve Büyükelçi Halil Akıncı da "Türk Dünyasında Bütünleşme Çabaları: Türk Keneşi" konularında bilgiler sundu.

Ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından "Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye-Kazakistan ile Dostluk İşbirliğinin 20 Yılı Fotoğraf Sergisi"; Yrd. Doç. Ömür Koç ile Öğr. Gör. Çetin Çelebi (Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları) tarafından "Geleneksel Türk El Sanatları Minyatür ve Ebru Sergisi" ve Harun Üzer tarafından da "Hat ve Kaligrafi Sergisi" açıldı. Yrd. Doç. Dr. Ercan Kılkıl (Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü) "Türk Halk Müziğinden Örnekler" verdi. Gizem Özdemir, Selman Aslan, Murat Yetik "Grup Cemre'den Esintiler" adlı müzik performansı gerçekleştirdi. Kültür ve Bilim Şöleni kapsamında düzenlenen "Âşıklar Gecesi"nde Âşık Haşimî Aslıhak, Âşık Maksut Feryadî ve Âşık Orhan Ustundağ yer aldı. "Kazak Dans ve Müziğinden Örnekler"i Zeynep Özler (Türdü 100. Yıl İlköğretim Okulu 7. Sınıf Öğrencisi) ile Aynur Aytkocinova Arslan (MSKÜ İngiliz Dili ve Eğitimi ABD. Yüksek Lisans Öğrencisi); "Muğla Yöresi Zeybek Oyunları"ndan örnekleri de Öğr. Gör. Aydın Çelebi meraklısıyla buluşturdu.

Toplantının değerlendirmesini Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Prof. Dr. Sadık Tural, Prof. Dr. Karlıgaş Kadeşeva, Büyükelçi Halil Akıncı yaptı.

"II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni"ninde toplam 9 oturumda 49 bildiri tartışmaya açıldı:

Prof. Dr. Sadık Tural: "Eski Medeniyetlerden Biri: Türk Medeniyeti"; Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı: "Ahmet Yesevi'nin Aşkın (Müteal) Dünyasına Bir Bakış"; Prof. Dr. Şakir İbrayev: "Günümüz Türkoloji Bilimi ve "Türki Akademiyası"; Prof. Dr. Pervin Çapan: "Edebiyat ve Aşk"; Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun: "Dil ve Aşk"; Yrd. Doç. Dr. Caner Işık: "Müslüm Gürses ve Müslümcüler"; Hicret Gök: "Kazak Şairi Abay'ın Şiirlerinde İdeal İnsan Tipi"; Prof. Dr. Mahir Nakip: "Türk Dünyası Fikir Birliği"; Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan: "Hayal Gücünü Yeşertmek Üzerine"; Prof. Dr. Ali Akar: "Lehçe Araştırmalarında Ağızların Yeri"; Doç. Dr. Çiğdem Pala Mull: "Elif Şafak Romanlarında Önseme"; Arş. Gör. Sibel Tufaner: "Kazak Şiirinin Bağımsızlık Sesi: Muhtar Şahanov"; Rukiye Yılmaz: "Kazak Âşık Şiirinde Atışma Geleneği"; Prof. Dr. Karlıgaş Kadeşeva: "Akraba Dillerini Öğretme Metodu"; Serap Gezer: "Çora Batır Destanı Versiyonlarında Öne Çıkan Başlıca Motifler"; Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Keleş: "19. Yüzyılda Muğla'da Aile"; Yrd. Doç. Dr. Gökben Ayhan: "Türk Maden Sanatına Genel Bir Bakış"; Serpil Hazır: "Oğuzname'de Kadın"; Emre Yiğit: "Jambıl Jabayev'in Hayatı ve Sanat Anlayışı"; Zeynep Kurt: "Türk Mitolojisinde Göğün Direği"; Oktay Dikici: "Modern Kırgız Şiirinin Usta İsmi Süyünbay Eraliyev ve Sanatı"; Huriye Çakmak: "Kırgız Nesrinin İlklerine İmza Atan Mukay Elebayev"; Yrd. Doç. Dr. Cenk Berkant: "Venedik'te Bir Türk Hanı"; Aysun Çelik: "19.yy'da Tatar Edebiyatında Yenileşme ve Ceditçilik"; Duygu Akdeniz: "Şehriyar'ın Şiirlerinde Fedakarlık ve Aşk"; Sümeyye Varol: "Yunus Emre'de İlahi Aşk"; Prof. Dr. Ayşe Aydın: "Hz. İbrahim'in Oğlunu Kurban Etme Sahnesine Bir Örnek: Adana Müzesi'ndeki Paye"; Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ayan: "Türk Kültüründe Şamanizm ve Radloff'un "Sibiryadan" Adlı Eserinde Şamanizm'in İzleri"; Yrd. Doç. Dr. Nilgün Dalkesen: "Anadolu'daki Geyik Kültürünün Orta Asya Kökenleri"; Yrd. Doç. Dr. Muhammed Yazıcı: "Osmanlı'da Rüya Görmek Üzerine"; Halil Çetin: "Kazak Bilim Adamı Ahmet Baytursunov'un Kültürel ve Edebi Faaliyetleri"; Yrd. Doç. Dr. Ömür Koç: "Türk Minyatür Sanatı"; Yrd. Doç. Dr. Melike Sarıkçıoğlu: "19. Yüzyıl Osmanlı Hariciye Belgelerinde Geçen Farsça Kelimeler"; Arş. Gör. Ümit Şahin: "Yeni Uygur Türkçesi'nde Akrabalık Adları"; Kazım Özden: "Türk Dillerinde Gereklilik Kipi Kullanımı ve Horasan Türkçesi'ndeki Özel Durum"; Yaşar Özlem: "Türk Lehçeleri Arasında Yalancı Eş Değerlik"; İlknur Dil: "Ayaz İshaki ve Eserlerindeki Temalar"; Sebiha Sedefoğlu: "Kazak Yazar Muhtar Avezov'un Hikayeciliği"; Hatice Nur Özsoy: "Kazak Halk Edebiyatında Şeşenlik Söz"; Gizem Özdemir: "Kırgız Modern Edebiyatının Öncülerinden Kasım Tınıstanoğlu'nun Hayatı ve Sanatı"; Yrd. Doç. Dr. Barış İşçi Pembeci: "Kırgızlarda Ölü Gömme Gelenekleri"; Yrd. Doç. Dr. İsmail Turan Kallimci: "Kırgızistan'da Ceditçi Edebiyat"; Prof. Dr. Nevin Karabela: "Bir Dilbilimci: Ragıp Hulusi Özden"; Melis Şanal: "Neşet Ertaş ve Sanat Anlayışı"; Doç. Dr. M. Naci Önal: "Romanya Dobruca Tatarlarında Halk Kültürü"; Doç. Dr. Nilgün Açık Önkaş: "Çağdaş Türk Dünyası Şairlerinde Ana Dili Bilinci"; Prof. Dr. Alaattin Karaca: "Eski İstanbul'da Hovardalık ve Mahalle Baskınları"; Prof. Dr. Abdulvahap Kara: "Kazakistan-Türkiye İlişkilerinde Kültür ve Edebiyat"; Yrd. Doç. Dr. Ercan Kılkıl: "Türkiye ve Azerbaycan'da Köroğlu Havaları"

"II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni"nin "Onur Kurulu"nda Fatih Şahin (Muğla Valisi), Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev (Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi), Dr. Osman Gürün (Muğla Belediye Başkanı), Büyükelçi Halil Akıncı (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri), Prof. Dr. Mansur Harmandar (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Şakir İbrayev (Türki Akademiyası Başkanı), Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurucu Rektörü), Prof. Dr. Sadık Tural (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eski Başkanı), Prof. Dr. Pervin Çapan (Edebiyat Fakültesi Dekanı) ve Prof. Dr. Mahir Nakip (Ahmet Yesevi Üniversitesi Eski Rektörü) bulunuyordu.

Toplantının "Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar; üyeleri: Prof. Dr. Sultan Tulu, Prof. Dr. Juliboy Eltazarov, Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ayan, Yrd. Doç. Dr. Fatma Şahan Güney, Yrd. Doç. Dr. Gülsine Uzun, Yrd. Doç. Dr. Hayati Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. İsmail Turan Kallimci'ydi. [KanalKultur]

"II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni" [Düzenleyen: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü] / 8 - 10 mayıs 2013, Muğla

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder