Bu Blogda Ara

29 Ocak 2014 Çarşamba

Yakın Tarihten Notlar: Seyyahlar ve Seyahatnameler, Seyyahın 'Ben' ve 'Öteki' Algısı

[KanalKultur] - "Yeniçağ Avrupa Seyahatnâmelerinde Türkler"; "Ebu'l-Kasım Ubeydullah B. Abdillah B. Hordadbeh'in (IX. Yüzyıl) "Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-Memâlik" Eserinde İstanbul / Kostantiniye"; "Ortaçağ Avrupası Türk Seyyahının Bakışlarında"; "Latin Kronikçilerin Eserlerinde İstanbul'un Haçlılar Tarafından Fethi"; "Evliya Çelebi'nin "Anlatısında" Antik Dünya Bilgisi"; "Evliya Çelebi'nin Balkan Güzergâhındaki Bazı Mekânlar ve İnsanların Bugünkü Tiplemeleri"; "Bir Oksidentalist Olarak Evliya Çelebi"; "19. Yüzyılda Anadolu'ya Gelen Batılı Seyyahların Siyasi Faaliyetleri"; "Gezginler ve Osmanlı Modernleşmesine Bakış"; "Avrupalı Seyyahların Osmanlı Hamam Kültürünü Algılayışı ve Hamam Kültürünün Arka Planı: 16. Yüzyılda İstanbul Hamamları"; "Seyahatnâme Adlı Bir Siyasetnâme: Seyahatnâme-i İbrahim Bey"...

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 23 - 24 mayıs 2011 tarihlerinde "Evliya Çelebi'nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnameler" konulu bir sempozyum düzenledi. Sempozyum "Bilim Kurulu"nda Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Ali Arslan, Prof. Dr. Mahir Aydın, Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın ve Prof. Dr. M. Hamdi Sayar bulunuyordu. "Düzenleme Kurulu" ise şu isimlerden oluşmuştu: Doç. Dr. Zeynep T. Ertuğ, Doç. Dr. Mualla Uydu Yücel, Doç. Dr. Hamdi Şahin, Doç. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu, Yrd. Doç. Dr. Neriman E. Hacısalihoğlu ve Araş. Gör. Adem Korkmaz.

Sempozyumda Osmanlı coğrafyasını gezip gören seyyahlar ve eserleri, bu eserlerde Osmanlı İmparatorluğu'na dair hatıralar ve gözlemler; Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinde yer alan bölgeler ve şehirler; Eskiçağ seyahatnamelerinde Anadolu ve Osmanlı coğrafyasının diğer bölgeleri; seyahatnamelerde mekânlar ve insanlar; seyyahın 'ben' ve 'öteki' algısı; bir yazın türü olarak 'Seyahatname'; tarihi bir kaynak olarak seyahatnameler;  İslam Medeniyetinde seyyahlığın ve seyahatnamenin yeri, Müslüman seyyahlar ve eserleri; seyahatnameler bağlamında Oryantalizm ve Oksidentalizm hakkında düzenlenen 6 oturumda toplam 33 bildiri tartışmaya açıldı.

Evliya Çelebi'nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnameler Sempozyumu'nda yer alan bildiriler şunlardı:

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar: Eskiçağ ve Ortaçağ Seyahatnâmelerinde Güneydoğu Trakya Bölgesinin Tarihî Coğrafyası; Doç. Dr. Yegane Gezalova: Ebu'l-Kasım Ubeydullah B. Abdillah B. Hordadbeh'in (IX.Yüzyıl) "Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-Memâlik" Eserinde İstanbul / Kostantiniye; Dr. Arzu Memmedova: Ortaçağ Avrupası Türk Seyyahının Bakışlarında; Yrd. Doç. Dr. Nazile Memmedova: Latin Kronikçilerin Eserlerinde İstanbul'un Haçlılar Tarafından Fethi; Araş. Gör. Haşim Koç: Evliya Çelebi'nin „Anlatısında' Antik Dünya Bilgisi; Öğr. Gör. Hayat Şamiyeva: Evliya Çelebi Seyahatnâmesindeki Azerbaycan Türk Halk Kültürü Örnekleri Üzerine; Doç. Dr. Elvira Latifova: Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde Azerbaycan Şehirlerinin Tasviri; Dr. Mustafa Küçük: Evliya Çelebi'nin Balkan Güzergâhındaki Bazı Mekânlar ve İnsanların Bugünkü Tiplemeleri; Doç. Dr. Ali Şükrü Çoruk: Bir Oksidentalist Olarak Evliya Çelebi; Prof. Dr. Abdülkadir Donuk: Seyyahlara Göre Türk Töresinin İzleri; Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: İslam Öncesi Türk Tarihini Öğrenmede Çinli Seyyahların Katkıları; Araş. Gör. Kürşat Yıldırım: Çin'in Doğu Türkistan Coğrafyasını İşgali Esnasında Orta Doğu'ya Gönderdiği Seyyah: Kan Ying (M.S. 97); Yrd. Doç. Dr. Dinçer Koç: Avusturyalı Diplomat Sigismund Gerbertschtein'in Müslüman Tatar Türklerine Dair Bazı Tespitleri; Prof. Dr Sani Hacıyev: Rus Diplomatı ve Seyyahı Aleksey Obreskov'un (1720-1787) Hatıralarında Osmanlı Türklerinin Hayatı; Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik: Seyahatnâmeler ve Orta Doğu; Doç. Dr. İsmail Mangaltepe: 19. Yüzyılda Anadolu'ya Gelen Batılı Seyyahların Siyasi Faaliyetleri; Araş. Gör. Özgür Yılmaz: Seyyahların Kaleminden Bir Kentin Kimliği: 19. Yüzyıl Trabzon'u Örneği; Prof. Dr. İbrahim Güler: Osmanlı Tarihi Kaynakları Olarak Avrupalı Seyyah ve Gözlemciler ile Eserlerinin Önemi; Yrd. Doç. Dr. İbrahim Şirin: Yeni Seyahat ve Seyahatnâmeler Işığında Osmanlılar ve Dünya; Doç. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu / Okut. Mürsel Gürses: Mehmed Enisi Yalkı'nın Alman Ruhu Adlı Seyahatnâmesine İmgebilimsel Bir Yaklaşım; Araş. Gör. Arzu Akkaya: Gezginler ve Osmanlı Modernleşmesine Bakış; Naim Atabağsoy: Avrupalı Seyyahların Osmanlı Hamam Kültürünü Algılayışı ve Hamam Kültürünün Arka Planı: 16. Yüzyılda İstanbul Hamamları; Araş. Gör. Özgür Kolçak: "Dostluk Nişânesi İçün": Habsburg Elçisi Walter Leslie'nin Osmanlı Devlet Yapısına Dair Gözlemleri (1665); Doç. Dr. Esin Ozansoy: 18. Yüzyılda Güney Balkan Yarımadasına Gelen İngiliz Seyyahlar ve İzlenimleri; Seda Kula Say / Yrd. Doç. Dr. Mine Topçubaşı: 18. Yüzyıl Osmanlısına Avrupalının Bakışı ve Mimariye Dair Gözlemleri; Doç. Dr. Özlem Kumrular: Yeniçağ Avrupa Seyahatnâmelerinde Türkler; Hikmet Nazlı Pişkin: 17. Yüzyıl Akdeniz Dünyasında Seyyah Olmak: İngilizce Seyahatnâmelere Göre Seyahat Kavramı ve Seyahat Etme Koşulları; Prof. Dr. Kamel Fılalı: Bibliographie Française Critique de "Kitab-ı Bahriye"de Piri Reis (Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nin Fransız Eleştiri Kaynakçası); Nida Nebahat Nalçacı: İstanbul'a Zorunlu Seyahat: Üç İtalyanın Osmanlı Sarayı İzlenimleri; Prof. Dr. Muhittin Eliaçık: Resmî-i Kayserî'nin Seyahatnamesinde İstanbul; Yrd. Doç. Dr. Ayşen Uslu Bayramlı: Bir Tatar Seyyahın Osmanlı topraklarına Seyahati: Nurali Nadiyev'in Seyahatnâmesinde Osmanlı Coğrafyası; Araş. Gör. Ayşe Türkhan: Beyrutlu Gazeteci Halil Serkis'in Seyahatnâmesinde İstanbul; Araş. Gör. Kadir Turgut: Seyahatnâme Adlı Bir Siyasetnâme: Seyahatnâme-i İbrahim Bey [KanalKultur] 

"Evliya Çelebi'nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnameler" / 23 - 24 mayıs 2011, İstanbul; İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Kurul Odası 3. Kat;  Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırma Merkezi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder