Bu Blogda Ara

29 Ocak 2014 Çarşamba

Tören, Ulus-Devlet, İktidar

"Din antropolojisinin 'ayin' tahlilleri, modern, seküler devletlerin simgesel veçhelerini anlamada siyaset sosyolojisine yararlı gereçler sağlayabilir. Ancak, bu konuda ayinden salt modern devlet ve iktidarların 'irrasyonalitesi'ni sergileyecek bir şablon olarak yararlanmak yeterli olmayacaktır. Bunun yerine, siyaset sosyolojisinin sınıf, iktidar, ideoloji gibi (antropolojik tahlilin eksikliğini duyduğu) kavramsal araçları ile antropolojik odağın, yani kültürün simgesel yükünü birleştirmek, dinsel ile seküler, maddî ile simgesel, gösteren ile gösterilen, siyasal ile ideolojik arasındaki karmaşık ilişkilerin tahlilinde yeni olanaklar açacaktır." [Sibel Özbudun]
Sibel Özbudun'un katılımıyla 6 şubat 2014 günü saat 19'da Salt Ulus'da "Tören, ulus-devlet, iktidar" başlıklı bir konferans düzenleniyor.

Dinsel performanslar olarak ayin ile seküler performanslar olarak tören arasındaki ilişkilerin incelendiği konuşmada, ayinlerin yeniden dizilime uğratılmış biçimleri olarak resmî törenlerin iktidar-oluşturucu ve iktidar-sürdürücü işlevi tartışmaya açılıyor.

Köken Ergun'un Salt Ulus'ta devam eden sergisi "Kitle ve İktidar" bağlamında gerçekleştiriliyor.

Sibel Özbudun

Parix VIII ve Paris X üniversitelerinde sosyoloji eğitimi aldı, sendikacılık faaliyetlerinde bulundu. Hâlen Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde lisansüstü dersleri veriyor.

Sibel Özbudun - "Tören, ulus-devlet, iktidar" / 6 şubat 2014; 19:00, Salt Ulus [kurucu Garanti Bankası], Atatürk Bulvarı 12, Ulus - 06250 Ankara; Tel.: (0312) 324 30 24

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder