Bu Blogda Ara

30 Aralık 2013 Pazartesi

Yakın Tarihten Notlar: Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü

[KanalKultur] - Dünyada 500 milyon Twitter ve bir milyardan fazla Facebook kullanıcısından bahsediliyor. YouTube'da bir günde tam dört milyar video izleniyor... Sosyal medya kullanım oranı dünya çapında baş döndürücü bir şekilde artıyor. Bu husus, çağdaş toplumların bilgi paylaşımı da radikal bir biçimde değiştiriyor. Artık bambaşka bir iletişim evreninde bulunuyor.

Sosyal medya bir yandan bireyi bambaşka güçlerle donatıyor, öte yandan yazılı, görsel ve işitsel içeriğin kitlelere çoğu zaman kontrolsüz yayılması da öngörülmesi güç sonuçlar doğuruyor. İnternet, sınırları kaldırarak küreselleşme, hukuk ve demokrasi tartışmalarının yeniden gözden geçirilmesini de zorunlu kılıyor...

* * *

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, 30 mart 2013 günü "Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü" temasıyla bir konferans düzenledi. 4 panelden ibaret olan konferansta ifade özgürlüğü tartışmalarını merkeze koyarak bu meseleyi farklı boyutlarıyla, derinlemesine ele alınması hedeflendi.

"Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü" Konferansı'nı oluşturan panellerde "İfade Özgürlüğü, İnternet ve Sosyal Medya", " Siyasal İletişim Süreçleri ve Sosyal Medya", "Dijital Aktivizm ve Sosyal Medya" ve "Sosyal Medyada Yayın Politikaları" başlıkları tartışmaya açıldı.

Turgut Tarhanlı'nın (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) moderatörlüğünü yaptığı ilk panelde "İfade Özgürlüğü, İnternet ve Sosyal Medya" başlığı Yaman Akdeniz (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Kerem Altıparmak (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) ve Fikret İlkiz (Avukat) tarafından ele alındı.

Aslı Tunç'un (İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi) moderatörlüğünü yaptığı ikinci panelde "Siyasal İletişim Süreçleri ve Sosyal Medya" konusu Banu Akdenizli (Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım), Lars Kreiseler (Birlik 90/ Yeşiller Partisi Seçim Ekibi Üyesi) ve Öznur Çalık (AK Parti İletişim Merkezi) ile tartışıldı.

Esra Arsan'ın (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) moderatörlüğünü yaptığı üçüncü panelin konusu "Dijital Aktivizm ve Sosyal Medya" idi. Bu paneldeki tartışmacılar arasında Aslı Tunç (İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi), Jillian York (Uluslararası İfade Özgürlüğü İletişimi Direktörü), Serdar Paktin (Kampanya Uzmanı, Change.org) ile Emrah Uçar (Ötekilerin Postası) bulunuyordu.

Sezai Ozan Zeybek'in (Akademisyen) moderatörlüğünü yaptığı dördüncü ve son panel "Sosyal Medyada Yayın Politikaları" başlığını taşıyordu. Panelde Yigit Kalafatoğlu (Utopic Farm Yeni Medya Ajansı), Nurcan Akad (Gazeteci) ve Volkan Çağsal (Publik Sosyal Medya Ajansı) tartışmacılar arasında yer arasında yer aldı. [KanalKultur]

Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı / 30 mart 2013, İstanbul; İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü Mahkeme Salonu, İstanbul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder