Bu Blogda Ara

23 Kasım 2013 Cumartesi

Osmanlılara Mahsus Bir Ramazan Geleneği Mahya

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları]
201 (2010), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1
[KanalKultur] - Toplumsal Tarih, 2010 yılı eylül ayında yayınlanan 201. sayısında Osmanlı-Türk özellikle de İstanbul Müslümanlarına has bir gelenek olan mahyanın tarihini, değişimini ve mahyacıları ele alıyor.

İsmail Kara tarafından kaleme alınan "İstanbul'da Doğan ve Diğer Şehirlere Yayılan Mahyanın Tarihi, Değişimi, Mahyacılar" başlıklı yazıda yer alan ilginç mahya örnekleri, cumhuriyetin ilk döneminde din-devlet ilişkilerini değerlendirmeye olanak sağlıyor.

Zülfikar Özdoğan, Nazilerin İktidara Gelmesinden Sonra Marx-Engels Arşivi'nin uzun ve serüvenli yolculuğunu anlatıyor.

Önder Çetin, Avusturya-Macaristan'ın 1878'deki ilhakının ardından başlayan ve 20. yüzyıla da taşan, Bosna'da "Türkiye'ye göç hicret sayılır mı?" tartışmasını okuyucuya sunuyor.

Vangelis Kechriotis, 1911'de hazırlanan Rum Cemaatine ait nizamnameyi merkeze alarak 20. yüzyılın başında Antalya'daki Rumlar'a dair bir inceleme yazıyor: "1911 Rum Cemaati Nizamnamesi: 20. Yüzyılın Başında Antalya'daki Rumlar".

Taner Akçam ile Fuat Dündar arasında 1915 Ermeni Tehciri üzerine gerçekleştirdikleri oldukça geliştirici tartışma, Fuat Dündar'ın bu sayıda yayınlanan cevabı ile devam ediyor.

Alexandre Toumarkine, Osmanlı İmparatorluğu'nda da Türkiye Cumhuriyeti'nde de görev yapan Auguste Sarrou adında bir Fransız subayının kariyerini ve Sarrou'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin Fransa ile olan ilişkilerindeki rolünü "Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Görevli Fransız Subayı Sarrou" başlıklı makaleyle değerlendiriyor.

Ahmet Akşit, Candan Badem ile "Kars Vilayeti" kitabını ve Kars'ın Rus yönetiminde olduğu 40 yılı ele alan keyifli bir söyleşi gerçekleştiriyor. Söyleşide 93 Harbi'nden 1917'ye kadar Rus yönetiminde kalan Kars'ın tarihi ele alınıyor. Akşit, ayrıca "'Sakıncalı Doktor' Müeyyet Boratav'ı Kaybettik" başlıklı derlemesiyle de dergi sayfalarına zenginlik katıyor.

Ömer Eğecioğlu, Couperin'in ölümünden sonra kitaplığında bulunan ve Couperin'in seçme kitapları ile birlikte düşünüldüğünde kimin için bestelendiği daha da merak uyandıran La Sultanne sonatıyla ilgili bilgileri "Müzikte Bir Oryantalizm Örneği François Couperin'in Sultana'sı" adlı yazında elden geçiriyor.

Derginin 201. sayısında İ. Arda Odabaşı'nın Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu'nun Beşçınar Bahçesi'nde düzenlediği uluslararası işçi eğlencesini ve örgütün yayın organı Amele Gazetesi'ni merkeze alan "Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu'nun Beynelmilel Amele Eğlencesi, Rasim Haşmet Bey ve Amele Gazetesi" adlı incelemesi, Göknur Akçadağ'ın "Haritalar" başlıklı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki haritaların türleri, konuları, kimler tarafından hazırlanıp, hangi kurumlar tarafından basıldığına dair "Osmanlı Haritacılığı - Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki Haritalar" adlı bilgilendirici yazısı da yer alırkan; Zeki Arıkan, "Menteşe Beyliği Sempozyumu" başlıklı makalesinde ise Muğla-Milas'ta bulunan Beçin Kalesi civarındaki kazıları ve çalışmaları değerlendiriyor.

Ümit Kurt, Cemal Kafadar'ın İki Cihan Aresinde ve Ahmet Demirel'in İlk Meclis'in Vekilleri: Milli Mücadele Döneminde Seçimler başlıklı kitaplarını ele alıp irdeliyor.

201. sayıda ayrıca Edhem Eldem'in L'illustration'dan Seçmeler ve Emel Seyhan'ın Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay adlı düzenli köşeleri de yer alıyor. [KanalKultur]

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları] 201 (2010), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder