Bu Blogda Ara

17 Eylül 2013 Salı

Hayretü'l-azime fi intihalati'l-Garibe: Voltaire ve Şanizade Mehmed Ataullah Efendi

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları]
237 (2013), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1
[KanalKultur] - Toplumsal Tarih, eylül 2013'de yayınlanan 237. sayısında Edhem Eldem'in "Hayretü'l-azime fi intihalati'l-Garibe: Voltaire ve Şanizade Mehmed Ataullah Efendi" başlıklı yazısını kapağa taşıdı. Edhem Eldem, yaptığı incelemeyle Şanizade Tarihi'nin mukaddimesinin neredeyse olduğu gibi Fransız filozof Voltaire'den alındığını ortaya koyuyor ve 19.yüzyılda yazılmış bu eserin mukaddimesinin Voltaire'den alındığının şimdiye kadar ortaya çıkmamış olmasını tarihçiliğimiz açısından ne anlama geldiği üzerinde duruyor.

Feride Yıldız ve Cansu Kılınçarslan, 1970'lerde Pol-Der yönetiminde görev almış olan Sıtkı Öner'le gerçekleştirdikleri söyleşide Öner'in kişisel deneyimini takip ederek polislerin örgütlenme deneyimlerinin toplumsal etkilerine dikkat çekiyor. Nagihan Doğan, Erken Abbasi döneminde hilafet kurumunun durumunu ele alırken Emevilerin halifelik uygulamaları ve Şii imamet nazariyesi ile karşılaştırmalı bir analiz sunuyor. Pelin Tünaydın, 16. yüzyıldan günümüze kanunnâmelerden, edebiyattan, ansiklopedi maddelerine uzanan referanslarla Çingene kadınlarının tasavvur edilmiş bir takım klişelerle cinsellikleri üzerinden nasıl ötekileştirildikleri ortaya koyuyor. Ayşegül Baykan - Tali Hatuka, mekân ve toplumsal hafıza ilişkisini irdelerken Taksim Meydanı gibi bir kamusal alanın yeniden düzenlenmesinin söz konusu olduğu bu günlerde Taksim'in sembolik anlamını kalıcılaştıran 1 Mayıs 1977 olayını ele alıyor.

Ayşe Çiçek- Kahraman Şakul, Şehir Üniversitesi'nde gerçekleşen "18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu: Süreklilik ve Değişim" çalıştayındaki 18. yy tartışmasını kapsamlı bir özet-yazı ile tarihçiliğimizin gündemine taşıyorlar. Christiana Maranci, Kars'ta 7. yüzyılda inşa edilen ve büyük bir tarihi önemi olan Ermeni Müren Kilisesi hakkında bilgi veriyor ve çökmek üzere olan kilisenin durumuna dikkat çekiyor.

Aude Aylin de Tapia, Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. ve 18. yüzyıllarda kamu sağlığı anlayışının doğuşuna giden yolda arşiv belgelerinde karşısına çıkan bazı uygulamaları okuyucunun dikkatine sunarak Osmanlı'da kamu sağlığının nasıl oluştuğunu somut bazı uygulamalar üzerinden ele alıyor.

Turhan Turgut, bu yılın ilk posta pulumuz olan "Tuğralı" serisinin 150. yıl dönümü olması sebebiyle Osmanlı postasının özelliklerini açıklayan bir inceleme sunuyor.

Adil Baktıaya, 1900'lerin başında Avrupa ve Amerika'ya giden ve üst sınıf bir Osmanlı ailesine mensup olan Hayriye Hanım'ın bu ülkelerde basın tarafından nasıl bir ilgiyle karşılandığını ortaya koyuyor ve Hayriye Hanımın ilginç öyküsünü okuyucu ile paylaşıyor. Zerrin İren Boynudelik, "Avrupa Resminde Mitolojik Konulu Resimler" başlıklı yazı dizisinde Rubens'in "Zincire Vurulmuş Prometheus" adlı tablosunu ele alıyor.

Toplumsal Tarih'in 237. sayısında Edhem Eldem "L'illustration'dan Seçmeler"i yer alıyor. [KanalKultur]

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları] 237 (2013), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder