Bu Blogda Ara

10 Mart 2016 Perşembe

Seramik Sanatında Dün ve Bugün

"Tarihsel süreçte üretilen seramikler incelendiğinde çağının sosyal ve kültürel yapısının benimsediği değerlere uygun görsel anlayışta tasarımların üretildiği gözlemlenmektedir. Bu tasarımlar oluşturulup üretilirken formlardaki biçim kaygısının yanı sıra kültürlerin inanışların, üzüntülerin, sevinçlerin kısaca günlük yaşamların betimlendiği desen ve motifler, formların üzerine uygulanan seramik dekorları oluşturmaktadır.  Üretilen formlarda daha çok fonksiyonellik ve teknik özellikler ön plana çıkarken seramik motiflerde ise geleneğin ve kültürün görsel yansımaları ön plana çıkmaktadır." [Prof. S. Sibel Sevim]

@kanalkultur - Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 12 mart 2016 günü, 'Seramik Sanatında Dün ve Bugün' başlığı altında geçmişten bugüne seramik sanatının farklı açılardan ele alındığı ve alanın önemli akademisyen ve sanatçılarının konuşmacı olarak yer aldığı bir sempozyum düzenliyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’na paralel olarak düzenlenen ve iki oturum olarak planlanan sempozyumun ilk bölümünde Selçuklu ve Osmanlı dönemi seramik ve çini sanatı ele alınıyor, ikinci bölümünde ise seramik sanatı ve güncel sanat ilişkisinin üzerinde durularak geleneksel seramik sanatının bugünü nasıl etkilediği tartışılıyor.

Sempozyumun açılış konuşmasını M. Özalp Birol yapıyor. İlgili sempozyumda şu sunumlar yer alıyor:

Prof. Dr. Gönül Öney: Büyük Selçuklu Tarihi Kaynaklarından İzlediğimiz Çini ve Seramikleri Süsleyen Hatunlar; Doç. Dr. Sevinç Gök: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’na Genel Bir Bakış; Yrd. Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı: Osmanlı'da Çini Soba Kullanımı ve Kütahya'dan Örnekler; Yrd. Doç. Dr. Vedat Kacar: Geleneksel Çizgide Çağdaş Söylem; Prof. S. Sibel Sevim: Seramik Sanatında Geleneksel Çini Motiflerinin Çağdaş Yorumu ve Eskişehir Seramik Parkı Örneği; Elif Uras: Gelenekselden Modern’e İznik: Sermaye, Emek ve Kadın; Burçak Bingöl: Seramik Yapmak ya da Yapmamak.. @kanalkultur 

Sempozyum - Seramik Sanatında Dün ve Bugün / 12 mart 2016; Pera Müzesi, Meşrutiyet Caddesi No.65, Tepebaşı - Beyoğlu - 34443 İstanbul; Tel. + 90 212 334 99 00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder