Bu Blogda Ara

8 Temmuz 2015 Çarşamba

Tevhid | Oneness

Tevhid | Oneness - Tasarlayan ve Yöneten: Şule Ateş
"Tevhid | Oneness" garajistanbul'da [Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sk. No:11a, Galatasaray - Beyoğlu - 34433 İstanbul, Tel.: (0212) 244 44 99] 22 - 26 kasım 2010 tarihleri arasında Şule Ateş tarafından tasarımlanan ve yönetilen performansın adı.

Etnik kimliklerimizi ve bu kimliklerin taşıdığı kültürel kodları, egzotik ya da folklorik olmadan, günümüz sanatı içinde ifade edebilmenin bir yolu olabilir mi? Kültürel belleğimizden vaz geçmeden, hatta oradan beslenerek 'güncel sanat alanı' için, özgün bir 'seyirlik' biçim tasarlanabilir mi? Çağımızın kentli bir bireyi olarak sanatçı, geleneksel değerlerini, sanatsal kimliği üzerinden ne kadar anlayabilir ya da içselleştirebilir? "Tevhid | Oneness" bu soruların ve cevaplarının peşinde yapılan bir yolculuğun hikayesi...

"Tevhid", İstanbul'da doğmuş ve büyümüş bir sanatçı olan Şule Ateş'in, kendi köklerinin peşinde Erzincan'a yaptığı yolcukla başlıyor. Bu yolculuğu ve ailesinin yaşlı bireyleriyle yaptığı röportajları bir videoya dönüştüren sanatçı, bir yandan da Alevi inancının özünü, Alevi Dedeleri ve Bektaşi Babalarıyla yaptığı görüşmelerle anlamaya çalışıyor. Bir dünya metropolünde doğmuş ve büyümüş bir sanatçının, bu geleneksel kültürel olgularla ne şekilde ve nasıl 'ilişkilenebileceğini' çözümlemeye uğraşıyor. Performans, bu arayışın hikayesini ve çözümleme sürecini video, dans ve müzik disiplinleri üzerinden kurgulayarak bir 'eser'e dönüştürüyor.

* * *

Tawhid | Oneness is about the travel of Şule Ateş, an İstanbul born and raised artist who has Alawi roots, to Erzincan, to her mother's village Surbahan following her roots. The artist, on the one hand traces her family's roots, on the other hand she tries to understand the essence of Alawi belief, to understand what this belief really is. She tries to analyze how an artist who is born and raised in a metropolis can relate herself with these facts. The performance transforms the story of this search and the process of analyzing into a "production" fictionalizing through video, dance and music disciplines.

Is there a way to express our ethnical identities and the cultural codes these identities have, without being exotic and folkloric? Can a unique watching form be designed for "up-to-date art area" without abandoning our cultural memory, further, by being nourished through it? As an urban individual of our age, how far can an artist understand her own traditional values through her identity as an artist? Tawhid | Oneness is the story of a travel following these questions and their answers.

Tevhid | Oneness - Tasarlayan ve Yöneten: Şule Ateş; Video Yönetimi: Şule Ateş; Müzik Düzenleme: Cem Yıldız; Koreografi: Bedirhan Dehmen; Görüntü Yönetimi: Haluk Arus; Kurgu: Berkutay Günel; Animasyon: Mertcan Mertbilek, Çağıl Bocut; Işık Tasarımı: Alev Topal; Koordinatör: Sezin Gündoğan; Fotoğraflar: Eylem Ertürk; Vokal: Olcayto Art; Dansçılar: Canberk Yıldız, Ekin Akbaş. Erdem Gündüz, Güneş Çağlar, Minou Polleros, Özlem Arıkan, Özlem Kaya, Serkan Bozkurt

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder