Bu Blogda Ara

12 Temmuz 2015 Pazar

Professore

[KanalKultur] - Stephane Graff, 1965 yılında Londra'da doğdu. İlk kişisel sergisini 1988 yılında Londra'da sanatseverlerin beğenisine sundu. Klasik sanat anlayışının ötesine geçerek akımların sınırları arasına hapsolmayan felsefesi ile çalışmalarını Londra'da sürdürüyor. Fotoğraf, yağlı boya resim ve heykellerden oluşan eserlerinde ana temayı; "kimlik", soysal "düzen" ve "öteki"ne karşı önyargılar ve bu önyargının sorgulanması oluşturuyor...

"Professore", Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi "Operation Room" [Güzelbahçe Sokak No: 20, Nişantaşı - 34365 İstanbul; Tel.: (0212) 444 3 777] , 16 aralık 2010 - 30 ocak 2011 tarihleri arasında, ev sahipliği yaptığı ve Stephane Graff'ın ikinci kişiliğini yansıttığı sergisinin adı...

Stephane Graff, sergide toplumun bilim ve müesseselere duyduğu sonsuz güvenin yarattığı sorunları göz önünde tutarak ve etrafındaki kimliklerle sosyal düzeni nasıl algıladığını gösteriyordu...

Stephane Graff'a göre; "Professore eşsiz bir çalışmadır! Professore'de sanatçı iyi eğitimli, saygın ve nitelikli bir bilim adamı görüntüsüne rağmen, edindiği karmaşık ve sıra dışı deneyimle kendini dünyamızdan izole ediyor ve toplum tarafından anlaşılmaz bir hale getiriliyor. Göründüğünden çok daha büyük olan bu kişilik; dramatik bir şekilde görgü ile kararsızlık, kontrol ile aksama, dâhilikle delilik gibi sınırlar arasında sürekli gidip geliyor. Bu sergim, aynı şekilde, kişiliğin ikiliğiyle de ilgileniyor."

Sergi, "Professore" mefhumunun sadece oynanacak bir rolden mi ibaret olduğunu veya değişik bir kimliğe sahip olmanın yarattığı daha derin psikolojik sorunların mı ihsas ettiği sorusuna yanıt arıyordu.

Nihai olarak, sergi ortaya çıkan kimliğin sanatçının mı yoksa "Professore"nin mi gerçek şahsiyetini yansıttığını da sorgulatıyordu Ve acaba, birinin, diğeri olmadan var olması mümkün müdür? sorusunu da akıllara getiriyordu.

Stephane Graff, sanatına yol gösteren ve ikinci bir kişilik olarak yarattığı "alter ego" kavramını ifade eden sergisinde, gerçekle kurgu arasındaki farkları bulanıklık perdesiyle örten bir kişiliği ele alıyordu.

Kurguyla gerçeğin ayrılmaz bir bütün oluşturduğu "Professore"de, olağanüstü ve aynı zamanda sıradan olayları içeren görüntülerle sanatçının derin bir bilim sahibi olduğu ve büyük bir saygıyla kabullenildiği vurgulanıyordu.

"Professore" sergisi; fotoğrafların yanı sıra video çalışmaları, yağlı boya resimler, yerleştirme konumları ve heykelleri de içeriyordu. Sanatçı, sergisinde resimlerin orijinalliğini sağlamak amacıyla bazen tarihi bazen de alışılmadık fotoğrafik teknikler uygulamıştı. Kimi imajlar; cam negatiflerin üzerine resmedilerek bromoil baskı tekniği ile tab edilirken, kimisi de gümüş jelatin sürülü kitap sayfaları üzerine basılarak farklı bir görüntü elde edilmişti.

Stephane Graff, bazı eserlerinde 2010 yılında kendisinin oluşturduğu "Graffite" adlı tekniği de kullanmıştı. [KanalKultur]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder