Bu Blogda Ara

1 Mayıs 2015 Cuma

Ardan Özmenoğlu - Değmesin Yağlıboya | Watch Out

Ardan Özmenoğlu - Rögarın Altındakiler (İstanbul)
 | Down in The Sewer (Istanbul),
Post-it notlar üzeri karışık teknik | Mixed
media on post-it papers, 120 x 90 x 5 cm., 2015 
Alışılmış kalıpların dışında özgün, orijinal fikir ve tekniği ile göz dolduran ender çağdaş sanatçılardan olan Ardan Özmenoğlu 17 nisan - 17 mayıs 2015 tarihleri arasında “Değmesin Yağlıboya | Watch Out”  isimli solo sergisiyle Galeri İlayda’da sanatseverler ile buluşuyor.

Ardan Özmenoğlu özgün baskı tekniğiyle buluşturduğu post-it notlar ile yarattığı eserleri ve enstalasyonlarıyla tanınıyor. Özmenoğlu kendisiyle özdeşleşen neon ve kavramsal işleriyle, bu sergide sanatseverlerin karşısına sergiye adini verdigi neon isi ve ve yeni çalışmaları ile çıkıyor.

Serginin adı, “Değmesin Yağlıboya” Gırgır dergisinin bir zamanlar en ünlü karakteri En Kahraman Rıdvan’dan sıkça rastladığımız bir replik, halk dilinde bir şey taşınırken kalabalıktan hızlı geçilmesi gerekiyorsa söylenen söz ve Barış Manço’nun değerli plaklarından biri; yedinci albümü. Sergiyle ayni ismi taşıyan eser, Barış Manço’nun aynı adlı albümüyle aynı karakterde yazıldı. Sergi bunlardan referans alıyor ama gerçekliğinde bir sanat görüsü var. Bu sanatta çokça rastladığımız, özellikle ressamların yağlıboya tablolarında önem verdiği ve eseri taşırken çokça söylediği, bütün bu anlamlarından çok başka bir yaklaşım. Aynı zamanda çağdaş sanatçıların günümüzdeki bir tutumu!

Sanatçının sergide anlatıkları gene bize ait olan, unuttuğumuz bazen çok gördüğümüz veya çok duyduğumuz için farkına varamadığımız “hayatımız”.  Bu sergisi için karışık teknikle ürettiği ‘desenli rögar kapakları” adını verdiği üç boyut izlenimli, çok-katmanlı,  izleyiciyi eserin karşısında tutsak bırakan eserler üretiyor. Özmenoğlu, alışılagelmiş, yürürken gözümüzün alıştığı obje ve nesneleri, sabit hallerinin  dışına çıkarak kendine göre yorumluyor. Geleneksel formundan çıkararak geometriye sunduğu bu simgeler üstünden aynı zamanda bir sanatçı olarak kendisini ve bizi tanımlıyor.

* * *

One of the rare contemporary Turkish artists who impress with their uniqueness and original techniques, Ardan Özmenoğlu meets art-lovers for the second time with her solo show “Watch Out”, which is to be held in Gallery Ilayda after six years, between the dates April 17th - May 17th , 2015.

Ardan Özmenoğlu is renowned for her works that combine printing techniques with post-it notes, and her installations. For this show, Özmenoğlu will be presenting her new neon and conceptual works that identify with her, including the neon-work that lent its name to the show.

The name “Değmesin Yağlıboya | Watch Out” comes from a line often repeated by “En Kahraman Rıdvan”, the most famous character of “Gırgır” magazine. It's a colloquial expression used when one is to pass through a crowd while carrying something; and it's also the name of the seventh album by Barış Manço. The work bearing this name has been created with the same typeface used on the cover of Barış Manço's album. Though the exhibition is based on these influences, it retains an artistic intuition. The phrase defines an approach seen quite often in art; it's an important line for painters repeated often as they carry their oil paintings; it's an expression beyond all these meanings. It's also an attitude displayed nowadays by contemporary artists!

What this show is based on, is something that belongs to us, something that we forget about, something that we can't distinguish as we see or hear it very often: “our life”. For this show, Özmenoğlu has created what she calls “manhole covers featuring designs”: multi-layered mixed-media works that appear 3-dimensional and captivate viewers. She interprets and transforms ordinary objects that we've grown accustomed to by seeing them everyday as we walk on the streets. By distancing these symbols from their traditional forms and giving them geometric shapes, Özmenoğlu defines herself and us.

* * *

Ardan Özmenoğlu 

1979'da Ankara'da doğdu. Çağdaş Sanatçı. Lisans ve lisansüstü eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Eserleri esas olarak, özgün baskı tekniklerini farklı materyal yüzeylerinde kullanarak oluşturduğu mekana özgü enstalasyonlar, resimler ve bu teknikle buluşturduğu transparan cam heykeller oluşturmaktadır. Berkeley Kala Art Enstitüsü, Berlin; Ateliergemeinschaft Milchhof e.V. ’de, Belçika; Frans Masereel Sanat Merkezi’nde ve Kulturkontakt Austria, Viyana’da davetli sanatçı olarak çalıştı. Sanat eserleri dünya çapında gösterilen sanatçı İstanbul ve New York’ta yaşamını sürdürüyor.

* * *

Ardan Özmenoğlu (b.1979, Ankara), Contemporary Artist. She completed her Bachelor and Master studies at Bilkent University Faculty of Fine Arts, Design and Architecture. Her works comprise mainly site-specific installations created by utilizing printing techniques on various materials, paintings and transparent glass sculptures made with the same technique. She was invited to work at: Berkeley Kala Art Institute, Berlin Ateliergemeinschaft Milchhof e.V., Belgium Frans Masereel Art Center and Kulturkontakt Austria, Vienna. Özmenoğlu, whose works are exhibited worldwide, lives in Istanbul and New York.

Ardan Özmenoğlu - Değmesin Yağlıboya | Watch Out / 17 nisan - 17 mayıs 2015; Galeri İlayda, Hüsrev Gerede Cad. No:37, Teşvikiye - 34330 İstanbul; Tel.:+90 212 227 92 92

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder