Bu Blogda Ara

30 Mart 2015 Pazartesi

Milli Kimlik İnşasında Halk Müziği

Özgür Balkılıç tarafından kaleme alınan, "Temiz ve Soylu Türküler Söyleyelim -Türkiye’de Milli Kimlik İnşasında Halk Müziği", 1922-52 yılları arasındaki halk müziği reformunun hikâyesini, Cumhuriyet’in ve Cumhuriyet kadrolarının başarı ve yenilgisinin öyküsünü anlatıyor.

19. ve 20. yüzyılda filizlenen ve gelişen milliyetçi hareketler, belirli bir nüfus topluluğundan “millet” yaratmak adına geleneksel halk şarkılarını “keşfetmeye” ya da “reforme etmeye” giriştiler.

Türkiye’de ise milliyetçi hareketlerin halk müziği reformu açık bir devlet politikası olarak en yoğun şekilde 1922-52 yılları arasında uygulandı.

Genç Cumhuriyet’in “Türk millet” yaratma çabasının en önemli ayaklarından biri olarak halk müziği çalışmaları, siyasetçilerin, aydınların, müzikologların, sanatçıların, halkevleri ve radyo üyelerinin, öğretmenlerin, kısacası Cumhuriyet’in hayallerinin peşinde koşan birçok kimsenin oluşturduğu bir tartışma ortamında gerçekleşti.

Kitapta okuyucuya, Cumhuriyet’in ve Cumhuriyet kadrolarının başarı ve yenilgisinin öyküsü sunuluyor.

Özgür Balkılıç: Temiz ve Soylu Türküler Söyleyelim – Türkiye’de Milli Kimlik İnşasında Halk Müziği. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2015, 216 S., ISBN : 9789753333238

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder