Bu Blogda Ara

24 Mart 2015 Salı

Çocuğumu Okula Hazırlıyorum – Materyal Paketi / Ders Kâğıtları CD’si

Göçmen Türk Veliler İçin Veli Akademisi
Prof. Dr. Havva Engin'in hazırladığı Çocuğumu Okula Hazırlıyorum – Materyal Paketi / Ders Kâğıtları CD’si, Göçmen Türk Veliler İçin Veli Akademisi Projesi kapsamında yayınlandı: Ücretsiz olarak velilere dağıtılıyor...

Heidelberg Eğitim Bilimleri Üniversitesi (Pädagogische Hochschule Heidelberg) bünyesinde faaliyet gösteren Heidelberg Göç Araştırmaları ve Kültürleraşırı Pedagoji Merkezi (Hei-MaT) ile Baden Türk Okul Birlikleri Dernekleri Federasyonu;  T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın malî desteğiyle 2013 yılı Aralık ayından itibaren "Göçmen Türk Veliler İçin Veli Akademisi" Projesi’ni yürütmeye başladı.

Projenin ana hedefi, Baden Türk Okul Birlikleri Dernekleri Federasyonu ile birlikte, Almanya'nın Baden bölgesinde yaşayan Türkiye kökenli velileri, Alman eğitim sisteminin yapısı, işleyişi ve beklentileri konularında bilgilendirmek, veli hakları ve okulda veli çalışmalarına aktif katılma temelinde kendilerini eğitmek olarak belirlendi.

İlgili proje 30.11.2014 tarihinde nihayetlendi.

Projeyle ilgili ilk geçici sonuçlar "Abschulusskonferenz" başlığıyla düzenlenen Konferans ile 22. Kasım 2014 günü PH Heidelberg'de açıklandı...

Proje kapsamında Prof. Dr. Havva Engin tarafından hazırlanan "Çocuğumu Okula Hazırlıyorum – Materyal Paketi / Ders Kâğıtları CD’si" yayınladı.

CD'de, şu konular ele alınıyor:

"Göç Ülkesinde Büyüyen İkidilli Çocukların Okuma Alışkanlığını ve Bu Bağlamda Anadilini / İkidilliliğini Geliştirmesine Dair Öneriler"; "Veliler İçin Kontrol Listeleri" ve bu bağlamda "Veliler İçin Kontrol Listesi: Dil Gelişimi", "Veliler İçin Kontrol Listesi: Veli Angajmanı", "Veliler İçin Kontrol Listesi: İlkokul Eğitimi Süreci"; "Ailenin ve Çocuğun “Okuryazarlık” ve / veya “Okuma Alışkanlığı”nı Ölçme Formu"; "Çocuğunuzun Dil Becerisi – Sosyal Aktivite Olarak Okumak – Okuma Yeteneği"; "Dil Becerisi"; "Sosyal Aktivite Olarak Okumak"; "Çocuğunuzun Okuma Yeteneği" ile "Beceri ve Birikim Tablosu: Çocuğunuzun Dil Becerisi – Sosyal Aktivite Olarak Okumak – Okuma Yeteneği".

CD ücretsiz olarak velilere Hei-MaT tarafından dağıtılıyor. İlgi duyan veliler sözü edilen CD'yi Hei-MaT'tan temin edebilir.

Havva Engin: Çocuğumu Okula Hazırlıyorum – Materyal Paketi / Ders Kâğıtları CD’si, Heidelberg, 2014 (Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und Transkulturelle Pädagogik – Hei-MaT, Reihe Heidelberger Schriften zur Migrationsforschung und Transkulturalität, CD-Nr. 1.) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder