Bu Blogda Ara

29 Ocak 2015 Perşembe

Osmanlı'da Musevi İskân Birliği Çiftlikleri

Toplumsal Tarih, Eylül 2014'te yayınlanan 249. sayısında Taylan Esin'in "Osmanlı'da Musevi İskân Birliği Çiftlikleri" başlıklı yazısını kapağa taşıyor.

Taylan Esin, 19. yüzyıl sonlarında Baron Maurice de Hirsh tarafından kurulan Musevi İskân Birliği'nin Güney Amerika ve Filistin'le beraber Osmanlı İmparatorluğu'nda da faaliyete geçirdiği çiftliklerin hangi koşullarda oluşturulduğunu, I. Dünya Savaşı ve daha sonraki yıllarda bu çiftliklerle ilgili gelişmeleri ele alıyor.

Şevket Pamuk, 2014'te yayınlanan Türkiye'nin 200 Yıllık İktisat Tarihi kitabında ortaya koyduğu argümanlara da dayanarak, Türkiye'de uzun vadeli iktisadi gelişmenin neden dünya ortalamasının üzerine çıkamadığını başka etmenlerin yanı sıra Türkiye'de kurumlarda egemen olan çalışma kültürü ile açıklıyor.

Mehmet Ö. Alkan, Osmanlı'dan Tek Parti'ye Türkiye'de Kapital çevirilerini ele aldığı yazılarının ilkinde 1912- 38 döneminde Bohor İsrael, Haydar Rifat Yorulmaz, Kerim Sadi, Suphi Nuri İleri ve Hikmet Kıvılcımlı'nın çeviri girişimlerini konu ediyor.

Zafer Toprak, II. Meşrutiyet yıllarında yeniliklerle gelenekçiler arasındaki tartışma başlıklarından ikisini; tesettür meselesi ile Darülfünun'a kız öğrencilerin kabulü konusunu inceliyor.

Ömer Özcan, hakkında az şey bilinen bir ara Teşkilat-ı Mahsusa'da görev alan sonraları eğitimci olarak çalışan Efendizade Mehmet Şerif Bilgehan'ın siyasi kimliğini ortaya koyan bilgileri okuyucuyla paylaşıyor.

Erol Ülker, Mütareke dönemi İstanbul'undaki direniş hareketinin bir parçası olan Mim Mim'ciler ile aynı dönemde gelişen komünist hareket arasındaki ilişkileri inceliyor.

Selçuk Aylar, Lidya Kralı ve Mermandlar hanedanının kurucusu olan Gyges'in yaptıklarından dolayı aynı hanedanın son kralı Kroisos'un üzerinde taşıdığı lanetin neticesinde başına gelen kötülüklerin hikâye edildiği Herodotos'un Historia'sını diğer antik kaynaklarla kıyaslayarak ele alıyor.

Mustafa H. Sayar, MS 14 yılı 19 Ağustos günü ölen Augustus'un ölümü ve defin töreni hakkındaki önemli bilgileri okuyucuyla paylaşıyor.

Zerrin İren Boynudelik ve Emine Önel Kurt, genre (tür) resimlerinden örnekler sundukları yazı dizisine bu türün ustalarından Pieter de Hooch'un Bit Ayıklayan Anne ya da Bir Annenin Görevi tablolarıyla başlıyorlar.

Toplumsal Tarih'in 249. sayısında Edhem Eldem "L'illustration'dan Seçmeler"i ve Emel Seyhan'ın "Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay" sayfaları yer alıyor. Ayrıca güncel sayfalarında Cansu Kılınçarslan tarafından özetlenen Galeri Bir Zamanlar'da gerçekleşen Zabel Yesayan'ı Bulmak film gösterimini okuyabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder