Bu Blogda Ara

1 Aralık 2014 Pazartesi

Kültürel değerler kaligrafik hareketlerle yorumlanıyor: Filiz Hatipoğlu - Şimdiki Zamanların Güncesi

[KanalKultur] - Filiz Hatipoğlu'nun "Şimdiki Zamanların Güncesi" isimli sergisi 2 – 17 aralık 2014 tarihleri arasında  sanatseverlere kapılarını açıyor.

Şimdiki zaman; zamansızlığın anıdır. Ne geçmiştir, ne gelecek! Yaşanmış, yaşanılan, yaşanılacak anların hepsidir aslında. Şimdi; zamansal paradoksları bir kenara koyarsak, geriye yaşanılan anların izleri kalır. Bu izler ki vazgeçilmez öğeler olur popüler kültür de ve elbette sanatta...

Zamanın paradoksal yapıda olması, onu kullanabilmenin belki de tek yolu. Zaman içinde zamanı, tarih içinde tarihi görmek, bize olayları, objeleri, bireyleri ve sonuçta bu nesnellik; hiç farkına varmadan onu anlayabilmemize, tasarlayabilmemize, kavrayabilmemize ve onları değişik açılardan kullanmamızı sağlıyor. Paradoksal yapının oluşturduğu çelişiklik, geçmişin nesnelliği bir bütün olarak karşımıza çıkıyor.

Ahmet Hamdi'nin dediği gibi "Şimdiki zaman bıçak sırtı, hem geçmişin yükünü taşır, hem de onu çizgi çizgi değiştirir".

Sürekli bir ilerleme ve bu ilerleme sonucunda ortaya çıkan yokoluş bir yanda, geçmişin bir şekilde varlığını  sürdürmesi  ve gelecekle birlikte ''şimdi'' içinde bulunması bir paradoks değil de ne?

Her dönemim yaşanmış anları, yaşanılan anların keyfini sunuyor. Çağdaşlık kavramının da parçası oluyor. Ne kadar çağdaş olduğumuzu kanıtlamak, sanki geçmişin şimdiki zamanlarını yadsımakla gerçekleşiyor.

Yaşanmışlığın izlenimi altında varolan nesnelciliğin görselliği, sanatçının tuvalinde anın izini sürmekle beraber, geçmişin vazgeçilmezliğini de yansıtıyor. Geçmişteki şimdiki zamanlara saygınlık; varoluşun gerçekliğiyle, varlığını gelecek şimdiki zamanlara sunabilmektir. Kültürel değerlerimizi kaligrafik hareketlerle yorumlamaktır.

Sanatçının Türk yazı sanatına duymuş olduğu ilgi, özellikle Osmanlı Türkçesini oluşturan Arap alfabesinin kıvraklığından ve estetiğinden etkilenmesi sonucu; sanatında kaligrafik öğeler oluşturuyor. Runik, Osmanlıca ve Latin harflerinin harmanlaması, kaligrafik değerlerin ön plana çıkmasını koşulsuz kılıyor. Geçmiş-gelecek; şimdiki zamanların güncesidir O'nun için. Geçmişe duyulan saygı, şimdinin gücüyle gelecek zamanlara referanstır aynı zamanda.

Yaşanmış anları resmetmek, gerçekliğin kendisidir. Postmodern ifade, modern dünyanın şimdiki zamanıdır aslında...

Filiz Hatipoğlu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde (GTS) lisansını; Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar'da yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Yedi kişisel sergi açtı. Elli kadar karma sergi, Uluslararası Sempozyum ve Çalıştaya katılıdı. Sakıp Sabancı Başarı Ödülü'nü, MGSÜ Onur ödülünü, Küçükçekmece Belediyesi Ödülünü aldı. [KanalKultur]

Filiz Hatipoğlu - Şimdiki Zamanların Güncesi / 2 – 17 aralık 2014; Galeri Eksen, Maçka Cad. No:29,  Nişantaşı - İstanbul; Tel.: 0212 219 08 50 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder