Bu Blogda Ara

22 Mart 2014 Cumartesi

Türkiye'deki arkeolojik çalışmalara eğitim, araştırma ve kazı'da İtalya katkısı 5. sempozyum arkeolojik peyzajın korunması ve değerlendirilmesi

[KanalKultur] - Yumuktepe, Arslantepe, Uşaklı Höyük, Karkamış, Yukarı Dicle Vadisi, Kınık Höyük, Frig Hierapolisi, Aiolis Kyme'si, Iasos, Tyana, Elaiussa Sebaste, Kazıklı yarımadası, Kapadokya, Absid ve Aya Sofya arasında Büyük Saray, Günümüz İstanbul'unda Bizans, İstanbul Ayasofya Müzesi

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nde 21 - 22 mart 2014 tarihleri arasında "5ª Edizione del Convegno Contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle missioni archeologiche in Turchia Tutela e valorizzazione del paesaggio archeologico | Türkiye'deki arkeolojik çalışmalara eğitim, araştırma ve kazı'da İtalya katkısı 5. sempozyum Arkeolojik peyzajın korunması ve değerlendirilmesi" başlıklı bir toplantı düzenleniyor.

"Inizio lavori | Çalışmaların başlangıcı" başlıklı " Discorsi introduttivi | Giriş konuşmaları"nı Maria Luisa Scolari (Addetto Reggente Istituto Italiano di Cultura | İtalyan Kültür Merkezi Müdür Vekili), S.E. Gianpaolo Scarante (Ambasciatore d'Italia in Turchia | Türkiye'deki İtalya Büyükelçisi), Melik Ayaz (Ministero della Cultura e del Turismo Direzione Generale dei Beni Culturali e Musei, Capo Ufficio Scavi | Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Başkanı yapıyor.

Sempozyumda "Prehistorya, Protohistorya ve Hitit Çağı", "Klasik Çağ" ve "Geç Antik ve Bizans Dönemi" başlıklı 3 oturumda şu bildiriler yer alıyor:

Isabella Caneva (Università del Salento, Lecce / Lecce Salento Üniversitesi): "Novità da un vecchio sito: Yumuktepe a quasi 80 anni dalla scoperta | Eski bir sit alanından yenilikler: Keşfinden yaklaşık 80 yıl sonra Yumuktepe"; Marcella Frangipane (Università di Roma "La Sapienza" | Roma "La Sapienza" Üniversitesi): "Gli scavi italiani ad Arslantepe, Malatya. Ricerca, tutela e valorizzazione in un importante centro protostorico sull'Alto Eufrate anatolico | Malatya Arslantepe'de İtalyan kazıları. Anadolu'daki Fırat nehrinin üst kısımlarında önemli bir protohistorik merkezde araştırma, koruma ve değerlendirme"; Stefania Mazzoni (Università di Firenze | Floransa Üniversitesi): Scavi al tempio ittita di Uşaklı Höyük | Uşaklı Höyük Hitit tapınağında kazılar"; Nicolò Marchetti (Università di Bologna | Bolonya Üniversitesi): "Il paesaggio urbano di Karkemish: nuove scoperte 2013 | Karkamış'ın kent manzarası: 2013 yeni keşifler"; Nicola Laneri (Università di Catania | Katanya Üniversitesi): "L'Alta Valle del Tigri: Un paesaggio ancestrale | Yukarı Dicle Vadisi: Ataların Toprakları"; Lorenzo d'Alfonso (Università degli Studi di Pavia | Pavia Üniversitesi- ISAW Università di New York | ISAW New York Üniversitesi): "Kinik Hoyuk e il suo paesaggio | Kınık Höyük ve peyzajı"; Francesco D'Andria (Università del Salento, Lecce | Lecce Salento Üniversitesi): "Storia e paesaggio a Hierapolis di Frigia | Frig Hierapolisi'nin peyzajı ve tarihi"; Antonio La Marca (Università della Calabria | Kalabriya Üniversitesi): "Paesaggio antico e paesaggio contemporaneo: il sito archeologico di Kyme d'Eolide | Eski manzara ve güncel manzara: Aiolis Kyme'si arkeolojik sit alanı"; Marcello Spanu (Università della Tuscia | Tuscia Üniversitesi): "Iasos. Prospettive future di una ricerca cinquantennale | Iasos. Elli yıllık bir araştırmanın gelecekteki beklentileri"; Guido Rosada (Università di Padova | Padova Üniversitesi): "Paesaggio degli antichi, memoria del passato, lettura del presente a Tyana | Tyana'nın bugününü okumak, antiklerin peyzajı, geçmişin hafızası"; Eugenia Equini Schneider (Università di Roma "La Sapienza" | Roma "La Sapienza" Üniversitesi): "Elaiussa Sebaste, ricerche 2013: scavo, restauro, valorizzazione | Elaiussa Sebaste, 2013 araştırmaları: kazı, restorasyon, değerlendirme"; Raffaella Pierobon Benoit (Università di Napoli "Federico II" | Napoli II. Federico Üniversitesi): "Tra Didyma e Iasos. Ricognizione archeologica nella penisola di Kazıklı | Didim ve Iasos arasında: Kazıklı yarımadasında arkeolojik tespit"; Maria Andaloro (Università della Tuscia | Tuscia Üniversitesi): "Paesaggio e pittura rupestre in Cappadocia: una combinazione unica ed armoniosa. Dal riconoscimento dell'UNESCO (1985) al progetto di tutela e valorizzazione dell'Università della Tuscia | Kapadokya'da kaya süslemeleri ve peyzajı: eşsiz ve uyumlu bir bileşim. UNESCO tarafından kabul edilmesinden (1985) Tuscia Üniversitesi'nin değerlendirme ve koruma proğramına"; Eugenia Bolognesi Recchi (Associazione Palatina Istanbul O.N.L.U.S. | İstanbul Palatina Derneği): "Il Gran Palazzo tra l'Abside e Santa Sofia: le terrazze pubbliche | Absid ve Aya Sofya arasında Büyük Saray: kamusal teraslar"; Alessandra Ricci (Università Koç, Dipartimento di Archeologia e Storia dell'Arte | Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü): "Rappresentare Bisanzio nella Istanbul contemporanea: il progetto del Küçükyalı ArkeoPark | Günümüz İstanbul'unda Bizansı temsil etmek: Küçükyalı ArkeoPark projesi"; Claudia Barsanti (Università di "Tor Vergata" di Roma | Roma "Tor Vergata" Üniversitesi): "Ricerche sulla scultura della Santa Sofia - Ayasofya Müzesi a Istanbul | İstanbul Ayasofya Müzesi plastiği üzerine araştırmalar"; Eugenio Russo (Università di Bologna | Bolonya Üniversitesi Introduzione ai capitelli di S. Sofia di Costantinopoli | İstanbul Aya Sofyası'nın sütun başlıklarına giriş" [KanalKultur]

5ª Edizione del Convegno Contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle missioni archeologiche in Turchia Tutela e valorizzazione del paesaggio archeologico | Türkiye'deki arkeolojik çalışmalara eğitim, araştırma ve kazı'da İtalya katkısı 5. sempozyum Arkeolojik peyzajın korunması ve değerlendirilmesi / 21–22 marzo | Mart 2014 Istituto Italiano di Cultura - İtalyan Kültür Merkezi Meşrutiyet cad.75, Tepebaşı İstanbul 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder