Bu Blogda Ara

21 Şubat 2014 Cuma

Yakın Tarihten Notlar: Türkiye'de Cumhuriyet Politikaları

[KanalKultur] - Atatürk Araştırmaları Merkezi ile Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ortaklaşa olarak 27 ekim 2010 günü Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yüzüncü Yıl Salonu'nda "Türkiye'de Cumhuriyet Politikaları" adlı bir sempozyum düzenledi.

Sempozyum açılış konuşmalarını Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan (Ankara Üniversitesi Türk Inkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Cezmi Eraslan (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı), Prof. Dr. Cemal Taluğ (Ankara Üniversitesi Rektörü) ve Prof. Dr. Mehmet Aydın (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı) yaptı.

"Türkiye'de Cumhuriyet Politikaları" Sempozyumu'nda "İç Politika", "Dış Politika", "Eğitim ve Kültür" ile "Ekonomi" başlıklı 4 oturumda "1940'lı Yıllarda Türkiye'nin Kültürel Görünümü", "Cumhuriyetin Kuruluşundan 1950'lere Kadar Uygulanan Genel Seçimler", "Cumhuriyetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yönelik İç Siyaseti", "Türk Dış Politikasında Çok Yönlülük Eğilimleri", "Türk Dış Politikasında Filistin Meselesi", "Cumhuriyetin İnsan Anlayışı" vb. konularda şu 12 bildiri tartışmaya açıldı:

Kurtuluş Kayalı: "1940'lı Yıllarda Türkiye'nin Kültürel Görünümü"; Kenan Olgun: "Cumhuriyetin Kuruluşundan 1950'lere Kadar Uygulanan Genel Seçimler"; Hüseyin Koca: "Cumhuriyetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yönelik İç Siyaseti"; Hikmet Öksüz: "Atatürk ve İnönü Dönemi Dış Politikasının Mukayesesi"; Melek Fırat: "Türk Dış Politikasında Çok Yönlülük Eğilimleri"; Özlem Tür: "Türk Dış Politikasında Filistin Meselesi"; Nuri Köstüklü: "Atatürk'ün Türk Milli Eğitimine Yönelik Temel Görüşleri"; Tayfun Atay: "Cumhuriyetin İnsan Anlayışı"; Cengiz Dönmez: "Atatürk ve Harf İnkılâbı"; Erdinç Tokgöz: "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Ekonomisi (1914-1938)"; Bige Sükan: "İmparatorluktan Cumhuriyet'e Türkiye'de Yabancı Sermaye Anlayışı"; M. Akif Tural: "II. Dünya Savaşı Sırasında ve Sonrasında Türkiye Ekonomisi" [KanalKultur]

"Türkiye'de Cumhuriyet Politikaları Sempozyumu" / 27 ekim 2010, Ankara; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Yüzüncü Yıl Salonu, Tandoğan - Ankara

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder