Bu Blogda Ara

25 Şubat 2014 Salı

Koşulsuz Batılılaşma ya da Özgün Modernleşme: Avrupamerkezcilik Karşısında Kemalizm

Tarih Vakfı'nın Ankara Şubesi'nde, 28 şubat 2014 cuma günü 18 - 20 saatleri arasında Ömer Turan'ın (İstanbul Bilgi Üniversitesi) "Avrupamerkezcilik Karşısında Kemalizm: Celâl Nuri ve Şevket Süreyya'nın Modernite Tahayyülleri" başlıklı konuşmasıyla "Ankara Tartışmaları" devam ediyor.

Türkiye'de tek-parti döneminin düşünce tarihi, giderek daha fazla ilgi çeken bir alan haline geliyor.

Daha ziyade Kadro dergisi üzerinden yürütülen tartışmalar genellikle kalkınma modelleri ve iktisat politikalarına odaklı kaldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ömer Turan, "Avrupamerkezcilik Karşısında Kemalizm: Celâl Nuri ve Şevket Süreyya'nın Modernite Tahayyülleri" başlıklı sunumunda bir kez daha o dönemde öne çıkan bir fikir ayrılığı üzerinden, 1920'ler ve 1930'lar boyunca Kemalist entelektüellerin karşı karşıya kaldıkları temel kuramsal sorunlara, tartışmalara dikkat çekiyor.

Bu sorunların başlıcası Batı-dışı bir toplumda modernleşmenin hangi temeller üzerine inşa edileceğiydi.

Turan, esasen Kemalizm-içi bir tartışma olarak yaşanan bu farklılaşmayı, Celâl Nuri'nin Türk İnkılâbı kitabı (1926) ile Şevket Süreyya'nın Kadro yazıları bağlamında belirginleşen iki farklı modernleşme tahayyülü ("koşulsuz batılılaşma" ve "özgün modernleşme") olarak okumayı deniyor ve tekrar tartışmaya açıyor.

Ömer Turan - Avrupamerkezcilik Karşısında Kemalizm: Celâl Nuri ve Şevket Süreyya'nın Modernite Tahayyülleri / 28 şubat 2014, 18 - 20; Tarih Vakfı Ankara Şubesi, Selanik Caddesi, 82/30, Tankut İş Merkezi 5. Kat, Kızılay - Ankara; Tel.: (0312) 424 0050

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder