Bu Blogda Ara

21 Ocak 2014 Salı

Arşivi Parçalamak: Bir Osmanlı Ailesinde Temsil, Kimlik, Hafıza

"Bir hayat hikâyesi oluşturmak ya da hayatın bir hikâye -yani anlamlı ve belirli bir yöne doğru ilerleyen olayların tutarlı bir anlatısı- olduğunu var saymak, belki de retorik bir yanılsamadır." Pierre Bourdieu

"Arşivi Parçalamak: Bir Osmanlı Ailesinde Temsil, Kimlik, Hafıza", yaşam öyküsünün tıpkı arşiv gibi, kimi zaman birbirinden kopuk, rastlantısal, irrasyonel, kurgulanmış ve filtrelenmiş bir olaylar yığını olduğu fikrinden ilerliyor. Geç Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti'ne üç kuşağı kapsayan ve Hatice Gonnet Bağana tarafından Salt Araştırma'ya bağışlanan Said Bey Arşivi'nin 1900-1940 dönemine odaklanıyor.

Sergi, karmaşık bir geçiş sürecinde bir ailenin kendisini yazı, fotoğraf, anlatı, müzik ve nesnelerle nasıl ifade ve temsil ettiğini anlamaya çalışıyor. Aile üyelerinin kendi hafızalarını nasıl oluşturduğu ve sakladığını; bu hafızanın erken cumhuriyetin kurulmakta olan ulusal anlatısıyla nasıl iç içe geçtiğini, kendi sınırlarını çizerek kimliklerini nasıl kurguladığını ve kimleri birer öteki olarak bu sınırların dışında bıraktığını inceleme olanağı sağlıyor. Ayrıca, biyografi ve tarih yazımının olanak ve engellerini tartışmayı, bunları mümkün olduğunca şeffaflaştırmayı amaçlıyor. Arşiv ve biyografiye atfedilen bütünsellik, düzen, yalıtılmışlık ve mahremiyetin antitezini "parçalamak" kelimesiyle vurguluyor.

"Arşivi Parçalamak", bir tarih ve arşiv sergisi olduğu kadar bir tarih yazımı ve arşivcilik sergisi, bir tarih yazımı denemesi.

Said Bey kimdir?

Mehmed Said Bey (1865-1928), Mekteb-i Sultânî (bugünkü Galatasaray Lisesi) mezunlarındandır; aynı okulda hocalık yapar, sarayda tercüman olarak çalışır. Evinde bir piyano bulunur, her gün neler yaptığını ajandasına not alır, sinemaya gitmeyi sever, çocukları bir matmazelden Fransızca dersi alır, 1920'lerde ailesiyle Şişli'de bir apartman dairesine taşınır. Fransız tarihçiler François Georgeon ve Paul Dumont'un tanımıyla adeta bir "İstanbullu burjuva karikatürü"dür.

Ece Zerman'ın yüksek lisans tezinden yola çıkarak kavramsallaştırdığı bu proje, SALT'ın "Açık Arşiv" serisi kapsamında geliştirildi. Serginin tasarımı Future Anecdotes Istanbul tarafından gerçekleştirildi.

Arşivi Parçalamak: Bir Osmanlı Ailesinde Temsil, Kimlik, Hafıza / 21 ocak - 23 mart 2014; Salt Galata [kurucu Garanti Bankası], Bankalar Caddesi 11, Karaköy - 34420 İstanbul; Tel.: (0212) 334 22 00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder