Bu Blogda Ara

26 Aralık 2013 Perşembe

Yakın Tarihten Notlar: Yunus Terapisi

[KanalKultur] - "Balkan Savaşında Sağlık"; "Türkiye'de Doktor Olmak"; "Bağlanma Teorisi"; "Agroterorizm"; "Mobbing"; "Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik"; "Osteoporoz"; "Talessemi ve Aile İlişkileri"; "Nefret Suçları"; "Burnout"; "Tapınaktan Bilgi Çıkarma"; "Büyük Patlama'dan Homo Sapiens'e Kadar Evrimin Macerası ve Bağlanma Sistemleri"; "Erişkin Ortodontisi"; "Yunus Terapisi"; "Dilbilim ve Psikiyatri"...

3. Ulusal Tıp Günleri (3.UTG) Kongresi, "Dr. Fazıl Doğan" başlığıyla 30 kasım - 02 aralık 2012 tarihleri arasında Kütahya'da toplandı. Kongre Başkanlığını Prof. Dr. Recep Akdur; Kongre Sekreteryalığını Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Doç. Dr. Uğur Koca, Doç. Dr. Çimen Olguner ve Uz. Dr. M. Ozan Uzkut görev yaptı...

3. Ulusal Tıp Günleri "Açılış"ını Prof. Dr. Recep Akdur (3. UTG Başkanı) yaparken; açılışta ayrıca, Ali Duyan Ecdat-Emet (Cevizdere Araştırma Derneği Başkanı) "Dr. Fazıl Doğan'n Yaşamı"; Prof. Dr. İ. Hamit Hancı da "Kuvvayi Milliye Destanı (Müzik-Slayt-Şiir Gösterisi)" konulu sunumlarda bulundu.

Kongrede 9 "Konferans"ta, toplam 33 bildiri tartışmaya açıldı:

Uz. Dr. Erkan Balkan: "Balkan Savaşının (1912-13) 100. Yılı dolayısıyla 'Balkan Savaşında Sağlık'"; Prof. Dr. Kerem Doksat: "Millet Olmak Ne Demektir?"; Yrd. Doç. Dr. Zehtiye Füsun Yaşar: "Ülkemizde Kadının Konumu"; Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu: "Türkiye'de Doktor Olmak"; Prof. Dr Recep Akdur: "'Günümüzde Hekim ve Hasta Hakları Denklemi' Sağlık Alanı Haklarında Çağdaş Paradigma"; Uz. Dr. Neslim Doksat: "Bağlanma Teorisi"; Yrd. Doç. Dr. Suavi Tuncay: "İletişim Psikolojisi ve Toplumsal Şiddetin Algılanmasında Kurumsal Yapıların Rolü"; Yrd. Doç. Dr. Serap Selver Kipay: "Bakımın Görünmez Eli 'Duyarlılık'"; Yrd. Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman: "Türkçe Tıp Terimlerinin Barındırması Gereken Nitelikler"; Hem. Meral Dölek: "Hemşirelikte Değişim"; Ziraat Müh. / Ebe Yeliz Çatak: "Agroterorizm"; Prof. Dr. Akın Yıldız: "Bir Cumhuriyet Öğretmeni"; Esra Çelik / Sevim Nur Ün: "Genç Tıbbiyeliler"; Hilal Arslan: "Akıllı Projeler"; Dr. Ozan Uzkut: "Mobbing"; Uz. Dr. Canan Yüksel: "Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik"; Prof. Dr. P. Sema Aka / Prof. Dr. Yavuz Sinan Aydıntuğ: "Adli Diş Hekimliği Tarihi"; Dr. Hüseyin Bekir: "Osteoporoz, Çağımızın 'Sinsi' Hastalığı"; Doç. Dr. Uğur Koca: "Küba ve Biz"; Uz. Dr. Mustafa Dinler: "Hekimler ve Sağlık Çalışanları İçin Hukuk Derneği Termomineral Suların (Kaplıcaların ve İçmelerin) Tıbbi Kullanımı"; Yrd. Doç. Dr. Dt. Serdar Sütçü: "Sağlık Uygulamalarında Revizyon Şart"; Prof. Dr. Veli Duyan: "Talessemi ve Aile İlişkileri"; Av. Osman Fırat Turan: "Nefret Suçları"; Doç. Dr. Gürkan Ersoy: "Zaman Yönetimi, Gününüz 30 Saat Olsun İster misiniz? - Sağlıkçılarda Tükenmişlik Sendromu 'Burnout'"; Uz. Dr. Filiz Küçük: "Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadınlar ve Depresyon, Erkekler ve Deplasman"; Kamil Gündüz: "Sağlık Tesislerinde Enerji Yönetimi"; Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan: "Tapınaktan Bilgi Çıkarma"; Prof. Dr. Kerem Doksat: "Büyük Patlama'dan Homo Sapiens'e Kadar Evrimin Macerası ve Bağlanma Sistemleri"; Dt. Dr. Serhat Özsoy: "Güzel Bir Gülümseme Her Yaşta Mümkün. Erişkin Ortodontisi"; Prof. Dr. Nevzat Alkan: "Adli Tıp Kurumunda Neler Oluyor"; Dr. Murat Kemaloğlu: "Yunus Terapisi"; G. Filiz Tuzcu: "Batılıların Değişmeyen 'Tarihi Türk Politikaları ve Avrupa Birliği'"; Arzu Kanlı: "Dilbilim ve Psikiyatri" [KanalKultur]

Dr. Fazıl Doğan 3. Ulusal Tıp Günleri (3.UTG) / 30 kasım - 02 aralık 2012, Kütahya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder