Bu Blogda Ara

26 Aralık 2013 Perşembe

Yakın Tarihten Notlar: Sırrın Sırrı - Aşkın Tevazuu ve Yedinci His - Vahdet-i Vücud

[KanalKultur] - "Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye", "Sultan Veled", "Âşık Derviş", "Sultan Veled'in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi", "Tuhfetü's-Sâimîn", "Evliyâ vârisleri", "Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi", "Kâmil Velî", "Şems", "Kitabu'l- Hikemiyye Adlı Maârif", "Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler", "Sultan Veled'in Mürid Anlayışı", "İbtidâ-Nâme", "Sultan Veled ve Ahîler", "Gizli Evliya", "Yedinci His – Vahdet-i Vücud"...

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi tarafından T.C. Kültür Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'nin de katkılarıyla "Sırrın Sırrı" - Sultan Veled Uluslararası Sempozyumu 10-11 aralık 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı.

Sempozyumun ikinci ayağı ise Şeb-i Arûs haftasında Konya Büyükşehir Belediyesi ile TÜRKKAD İstanbul Şubesi'nin ortak programı olarak 15-16 aralık 2011 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirildi.

"Sırrın Sırrı" - Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu Bilim Kurulu'nda Mustafa Tahralı (Prof. Dr., Türkiye, İstanbul, Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı), Mahmud Erol Kılıç (Prof. Dr., Türkiye, İstanbul, Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı) ve Hülya Küçük (Doç. Dr., Türkiye, Konya, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı) bulunuyordu. Konya'da düzenlenen programın "Açılış Konuşmaları"nı Ahmed Selâhaddin Çelebi Hidâyetoğlu adına kızı Banu Hidayetoğlu (Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin 21. batından torunu), Ayşe Esin Çelebi Bayru (Uluslararası Mevlânâ Vakfı 2. Başkanı, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin 22. batından torunu), Tuğrul İnançer (İstanbul Tarihi Türk Musikisi Topluluğu Müdürü), Cemâlnur Sargut (TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı) ve Tahir Akyürek (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı) yaptı.

Sempozyumun İstanbul ayağında 6 oturumda toplam 19 bildiri, Konya ayağında 7 oturumda toplam 21 bildiri sunuldu...

"Sırrın Sırrı" - Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu'nda yer alan bildiriler şunlardı:

"Sırrın Sırrı" - Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu / 10 - 11 aralık 2011, İstanbul

Hülya Küçük: Mevleviliğin Sultân Veled Kolu: Tarîkat-ı Işkıyye-i Velediyye-yi Celâliyye; Mehmet Demirci: Menkıbeleriyle Sultan Veled; Tevfik Subhani: Mevlevilikte Sultan Veled'in Rolü; İbrahim Gamard: Sultan Veled'in Dörtlüklerinde Âşık Derviş; Kabir Helminski: Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları; Fabio Alberto Ambrosio: Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu; Janis Eshots: Sultan Veled'in Evliya Hiyerarşisi Üzerine Öğretisi; Nuri Şimşekler: Sultan Veled'in Divan'ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler; Camille Adams Helminski: Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled'den Allah'ın Halifesi Olma Dersleri; Sadık Yalsızuçanlar: Gözleri Güzel Bir Saray Olan Ârif: Sultan Veled; Omid Safi: "Sadece Veled": Mevlânâ'nın Aşk Şehri'nin Kapısı Sultan Veled; Muhittin Eliaçık: Ahmed Remzi Dede'nin, Sultan Veled'in Kasidesine Yazdığı Şerh: Tuhfetü's-Sâimîn; Bilal Kemikli: Sultan Veled'in Edebi Muhiti; Barihüda Tanrıkorur: Sultan Veled Hazretlerinin Mirası; Carl W. Ernst: Sultan Veled'in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri; Eylül Yalçınkaya: Sultan Veled'in Mürid Anlayışı: Hakk'ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd; James Morris: "Evliyâ vârisleri": Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi; Osman Nuri Küçük: Sultan Veled'in Maarif'inde Kâmil Velînin Portresi; Cemâlnur Sargut: Şems ile Aydınlanan Hz. Veled

"Sırrın Sırrı" - Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu / 15 - 16 aralık 2011, Konya

Mahmud Erol Kılıç: Mevlânâ'nın Çocuğu Olmak; Hülya Küçük: Maârif-i Sultan Veled'i Fusûsu'l-Hikem Şârihleriyle Okumak: Kitabu'l- Hikemiyye Adlı Maârif Tercüme Ve Şerhi; Omid Safi: "Sadece Veled": Mevlânâ'nın Aşk Şehri'nin Kapısı Sultan Veled; Mehmet Demirci: Menkıbeleriyle Sultan Veled; İbrahim Gamard: Sultan Veled'in Dörtlüklerinde Âşık Derviş; Kabir Helminski: Sultan Veled ve Velâyetin Vasıfları; Timuçin Çevikoğlu: Sultan Veled Adına Kayıtlı Güfte ve Besteler; Elif Bilge Kurtuldu: Âyin-i Şerîflerin Muhtelif Selâmlarının Bestelenmesinde Kullanılmış Sultan Veled'e Ait Güftelerin Musıkî Açısından İncelenmesi; Oruç Güvenç: Türk Müzik ve Hareket Terapisi Geleneği, Tarihçe ve Günümüzdeki Uygulaması; Nuri Şimşekler: Sultan Veled'in Divan'ında Şehirlere Yazdığı Medhiyeler; Eylül Yalçınkaya: Sultan Veled'in Mürid Anlayışı: Hakk'ın, Kendisini Murad Ettiği Mürîd; Camille Adams Helminski: Kıyıya Vuran İnciler, Sultan Veled'den Allah'ın Halifesi Olma Dersleri; Emine Yeniterzi: İbtidâ-Nâme'de "Varlıklar Üç Çeşittir" Hadisinin Tefsiri; Mehmet Şeker: Sultan Veled ve Ahîler; Carl W. Ernst: Sultan Veled'in Gizli Evliya Üzerine Tekrarladığı Öğütleri; Osman Nuri Küçük: Sultan Veled'in Maarif'inde Kâmil Velînin Portresi; Muhammed Suheyl Umar: Yedinci His – Vahdet-i Vücud Üzerine Gözlemler; Yakup Şafak: Mevlevî Âyinlerinde Sultan Veled'den Alınan Şiirler; James Morris: "Evliyâ vârisleri": Sultan Veled ve Sadreddin Konevî ve Mânevî Dehânın Sistemleştirilmesi; Fabio Alberto Ambrosio: Sultan Veled ve Aşkın Tevazuu; Cemâlnur Sargut: Şems ile Aydınlanan Hz. Veled [KanalKultur]

"Sırrın Sırrı" - Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu / 10 - 11 aralık 2011, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Salonu, Maslak Kampüsü; 15 - 16 aralık 2011, Konya, Mevlânâ Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder