Bu Blogda Ara

29 Kasım 2013 Cuma

Yakın Tarihten Notlar: Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar

[KanalKultur] - "17. Yüzyılda Müzik Formları: Ali Ufkî, Evliya Çelebi, Kantemir Arasında Itrî"; "Tezkireler Işığında Itrî ve Dönemi"; "Modern Neva Kar İcralarında Aleniyet-Mahremiyet Sorunu"; "17. Yüzyılda Şark-İslam Kültürü"...

İKSV, Türkiye'de UNESCO'nun 2012'yi "Itrî Yılı" ilan etmesi nedeniyle, 3 aralık 2012 tarihinde "Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar" adıyla uluslararası bir sempozyum düzenledi.

İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlik, İ.Ü. Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Müdürü ve Türk Müziği İcra Heyeti Şefi Gönül Paçacı'nın danışmanlığında gerçekleştirildi.

"Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar" başlıklı 17. yüzyılın farklı disiplinler açısından değerlendirildiği sempozyumda müzik, felsefe, tarih ve edebiyat gibi alanları ele alan sunumlar yapıldı; Itrî'den yola çıkılarak edebiyat, tarih ve diğer disiplinler açısından 17. yüzyıl dönemi ele alındı.

Müzik, felsefe ve edebiyat gibi alanlarla ilgili konuşmaların yer aldığı sempozyumun ilk bölümünde, Türkiye'nin Osmanlı tarihi alanındaki en önemli uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Genç, Osmanlı'da 17. yüzyılın sosyal ve siyasal yapısı üzerine değerlendirmeler yaptı. Otuz yılı aşkın bir süredir klasik Türk müziğiyle ilgili araştırmalar yapan Türkolog Prof. Dr. Walter Feldman ise Ali Ufkî, Evliya Çelebi ve Kantemir gibi önemli isimlerin de yaşadığı bu dönemdeki müzik formlarının özellikleri ve değişimi üzerine yoğunlaştı. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Mehmet Kalpaklı'nın dönemin edebiyatı ile ilgili değerlendirmelerinin ardından, müzikolog Ersu Pekin, Itrî ve dönemini tezkîreler ışığında anlattı. Merkezi Tahran'da bulunan İslam Konferansına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın dönemin Şark-İslam kültürünü ele aldığı konuşması, yaklaşık 40 yıldır Fransa'da yaşayan ve Türk müziğini batıya tanıtan, müzikolojik çalışmaları da bulunan ünlü sanatçı ve neyzen Kudsi Erguner'in Itrî ve döneminden günümüze Osmanlı musikisinde yorum farklılıklarını incelemesiyle devam etti.

Sempozyumda ayrıca, Itrî'nin Klâsik Türk Musikisi repertuarının en yetkin eseri olarak kabul edilen "Neva Kâr"ına ait ses kayıtlarının izleyicilerle paylaşıldığı özel bir bölüm de yer aldı. Neva Kâr'ın farklı ses kayıtları ışığında eskiden yeniye doğru icraları, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün tarafından aleniyet-mahremiyet sorunu açısından incelendi. Necil Kazım Akses'in "Itrî'nin Neva Kâr'ı Üzerine Büyük Orkestra İçin Scherzo" isimli eseri de yine bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Önder Özkoç tarafından değerlendirildi.

"Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar" Sempozyumu'nun açılış konuşmasını Gönül Paçacı (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Elemanı) yaptı ve sempozyumda toplam 8 bildiri tartışmaya açıldı:

Prof. Dr. Mehmet Genç (İstanbul Şehir Üniversitesi): "Osmanlı'da 17. Yüzyılın Sosyal ve Siyasal Yapısı"; Prof. Dr. Walter Feldman (New York Üniversitesi Abu Dhabi Şubesi): "17. Yüzyılda Müzik Formları: Ali Ufkî, Evliya Çelebi, Kantemir Arasında Itrî"; Dr. Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü Başkanı): "17. Yüzyılda Osmanlı'da Edebiyat"; Ersu Pekin (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü, OMAR Yayın Yönetmeni): "Tezkireler Işığında Itrî ve Dönemi"; Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün (Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü Başkanı): "Modern Neva Kar İcralarında Aleniyet-Mahremiyet Sorunu"; Önder Özkoç (Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı): "Necil Kazım Akses'in 'Neva Kâr Üzerine Scherzo'su"; Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı): "17. Yüzyılda Şark-İslam Kültürü"; Kudsi Erguner (Rotterdam Konservatuarı): "Itrî ve Döneminden Günümüze Osmanlı Musikisinde Yorum Farklılıkları" [KanalKultur]

Itrî ve Dönemine Disiplinlerarası Bakışlar / 3 aralık 2012, İstanbul; İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Kültür Kongre Merkezi, İstanbul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder