Bu Blogda Ara

29 Kasım 2013 Cuma

Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi

[KanalKultur] - Balkan Savaşı sonrasında yüzbinlerce Müslüman savaşta yenik düşen Osmanlı ordusunun peşi sıra korku ve panik içinde doğdukları toprakları terk ederek Anadolu'ya sığındı. Benzer trajedi, 1922 yılında Kurtuluş Savaşı'nda yenik düşen Yunan ordusuyla beraber Anadolu'yu terk eden Ortodoks Rumların başına geldi. Bir ay gibi kısa bir süre içinde yüzbinlerce Ortodoks Rum Yunanistan'a sığındı. Yunanistan'ın nüfusu bir anda dörtte bir oranında arttı.

Yunanistan'da yerleşik Müslümanlarla Türkiye'de yerleşik Ortodoks Rumların zorunlu göçünü öngören "Mübadele Sözleşmesi" uyarınca; İstanbul'daki Ortodoks Rumlar ile Batı Trakya'daki Müslümanlar hariç, Yunanistan'da yerleşik bütün Müslümanlar Türkiye'ye, Türkiye'de yerleşik bütün Ortodoks Rumlar Yunanistan'a gönderildi... İki milyon civarında insan yurtlarından kopartılarak, yeni yerleşim bölgelerinde yaşamaya mecbur edildi. Türkiye tarihindeki bu kitlesel ve zorunlu göçe kısaca "mübadele", bu insanlara da "mübadil" deniyor...

30 ocak 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında imzalanan ve yaklaşık iki milyon insanı doğdukları toprakları terk etmek zorunda bırakan Mübadele Sözleşmesi'nin 90'ıncı yıl dönümü vesilesiyle Lozan Mübadilleri Vakfı, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi, Küçük Asya Araştırmaları Merkezi ve Azınlık Grupları Araştırma Merkezi 16 - 17 kasım 2013 tarihlerinde uluslararası bir sempozyum düzenledi.

Sempozyumun amacı, Türkiye ve Yunanistan halkları arasındaki anlayışın artmasına, barış kültürünün gelişmesine, çok kültürlü toplum anlayışının yerleşmesine ve mübadillerin geride bıraktıkları ya da yanlarında taşıdıkları kültür mirasının korunmasına katkı sağlamasıydı.

Sempozyumda, farklı bilim alanlarında Mübadele'yle ilgili konularda son yıllarda yapılan araştırmalar gündeme geldi ve Mübadele'nin değişik boyutlarına ilişkin yeni ve barışçı yaklaşımlar ortaya konuldu.

Sempozyumu Sefer Güvenç, Süleyman Mazlum, Tutku Vardağlı, Bilge Gönül, Hakan Uzbek, Ahmet İçduygu, Şener Aktürk, Deniz Karcı Korfalı, Paschalis M. Kitromidiles, Stavros Anestidis, Konstantinos Tsitselikis ve Georgios Mavrommatis organize etti.

Sempzoyuma "Açılış Konuşmaları"nı Şener Aktürk (Koç Üniversitesi) ve Ümit İşler (Lozan Mübadilleri Vakfı) yaptı. "Açılış Oturumu"nda Renee Hirschon (University of Oxford) ve Paschalis M. Kitromilides (Küçük Asya Araştırmaları Merkezi) söz aldı.

"Tarihsel Bağlam / Mübadelenin Nedenleri ve Motivasyonları", "Mübadelenin Siyasi Sonuçları", "Mübadelenin Ekonomik ve Sosyal Sonuçları", "Kent ve Mimarlık", "Kültürel ve Toplumsal Miras" ve "Yuvarlak Masa Değerlendirme Toplantısı" başlıklı oturumlarda katkı yapanlar şunlardı:

Şener Aktürk (Koç Üniversitesi)- Evangelos Liaras (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), Fuat Dündar (Freie Üniversitesi Berlin), Harris Mylonas (George Washington University), Dimitris Kamouzis (Küçük Asya Araştırmaları Merkezi), Yaprak Gürsoy (Bilgi Üniversitesi), Lambros Baltsiotis (Azınlık Grupları Araştırma Merkezi), Fotini Tsibiridou (Azınlık Grupları Araştırma Merkezi), Giorgos Mavrommatis (University of Thrace), Caroline E. Arnold (Brooklyn College) / Nikolaos Biziouras (U.S. Naval Academy), Ümit Kurt (Clark University), George Mavrogordatos, Nikolaos Lianos (Democritus University Of Thrace), Yegan Kahya (ICOMOS Turkiye), Emiliano Bugatti (Yeditepe Üniversitesi), Zeynep Eres (İstanbul Teknik Üniversitesi), Sacit Pekak (Hacettepe Üniversitesi), A. Nükhet Adıyeke, Aslı Çomu (Çukurova Üniversitesi), Stavros Anestidis (Küçük Asya Araştırmaları Merkezi), Renk Özdemir (Hacettepe Üniversitesi), Konstantinos Kousaxidis (Azınlık Grupları Araştırma Merkezi), Elçin Macar (Yıldız Teknik Üniversitesi), Onur Yıldırım (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Filiz Yenişehirlioğlu (Başkent Üniversitesi), Zeynep Ahunbay (İstanbul Teknik Üniversitesi), Konstantinos Tsitselikis (University of Macedonia), Şener Aktürk (Koç Üniversitesi), Sefer Güvenç (Lozan Mübadilleri Vakfı) [KanalKultur]

90'ıncı Yılında Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Bulgular / 16 - 17 kasım 2013, Koç Üniversitesi, İstanbul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder