Bu Blogda Ara

22 Kasım 2013 Cuma

Meraklısı için: Türkiye'de Ulusalcılık ve Mimarlık

[KanalKultur] - 19. yüzyılın sonlarından, hatta "Usul-i Mimari-i Osmani"nin yayımlanmasından bu yana, Türkiye'de mimarlık ortamının ve estetik tahayyülün şekillenmesinde etkili olan siyasal düşüncelerin başında ulusalcılık geliyor. Gündemdeki yeri hiç aşınmazmış gibi gözüken bu ilişkiye geniş bir kronolojik açılım içinde doğrudan değinen pek az çalışma bulunmasıysa şaşırtıcı.

Osmanlı Bankası Müzesi (OBM), "Sedad Hakkı Eldem II, Retrospektif" sergisi kapsamında, 2 haziran 2009 tarihinde Sedad H. Eldem'in anısına "Türkiye'de Ulusalcılık ve Mimarlık" adlı bir sempozyum gerçekleştirdi.

Osmanlı Bankası Müzesi tarafından doğumunun 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen iki sergi ve iki kitapla anılan Sedad Hakkı Eldem, yaşamının ve yapıtının önemli kesiminde ulusalcılığın mimarlıkla buluşmasını temsil ediyordu. Ona adanan sempozyumda, ulusalcı yaklaşımların Eldem'in çalışmalarıyla sınırlı olmayan bir ölçekte ele alınması amaçlandı.

Katılımcılar, Türkiye'deki erken başlangıçlarından bugüne uzanan bir aralıkta, ulusalcı ideolojinin mimarlıkla ilişkisini istedikleri kronolojik ve tematik kapsamda tartıştı. Amaç, ulusalcılık sorunsalını mimarlık bağlamında yeniden gündeme taşımak ve olası yeni başlıkları belirlemek olarak tanımlandı. Dolayısıyla, mimarlık düşüncesi, koruma-restorasyon, şehircilik, mimari mesleki pratik, siyasal iktidar yapıları-mimarlık ilişkileri gibi konular çerçevesindeki katkılara açık ve esnek bir toplantı hedeflendi.

Türkiye'de Ulusalcılık ve Mimarlık Sempozyumu'nda şu bildiriler tartışıldı:

Doç. Dr. Güven Arif Sargın (ODTÜ): "Ulusalcılık: İdeolojik Bir Araçsallaştırma"; Doç. Dr. Elvan Altan Ergut (ODTÜ): "Ulusalcılığın Çeşitlenen Yüzleri ve Mimarlık"; Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ersoy (Boğaziçi Üniversitesi): "Osmanlıcılık Ekseninde Tarih Kurguları ve Mimari"; Doç. Dr. Sibel Bozdoğan (İstanbul Bilgi Üniversitesi): "Modern Harekette Nasyonal-Beynelmilel Tartışmaları ve Türk Nasyonalizminin Mimari Arayışları"; Prof. Dr. Uğur Tanyeli (YTÜ): "Mimar Müellifin İcadı, Mesleğin Fethi, Ulusun İnşası"; Doç. Dr. Bülent Tanju (YTÜ): "Sedad Hakkı Eldem'den Korporatist Bir Manifesto" [KanalKultur]

Sedad H. Eldem'in Anısına Sempozyum: "Türkiye'de Ulusalcılık ve Mimarlık" / 2 haziran 2009, Saat: 10:30 - 18:00; Osmanlı Bankası Müzesi, Bankalar (Voyvoda) Caddesi, No:11, Karaköy - İstanbul, Tel.: (0212) 334 22 70

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder