Bu Blogda Ara

21 Kasım 2013 Perşembe

Sinema ve Eleştiri

[KanalKultur] - İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin katkısı ve ev sahipliğiyle, Türk Sineması, 18 - 22 kasım 2013 tarihleri arasında "1. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Sempozyumu"nda "Sinema ve Eleştiri" altbaşlığıyla ele alınıyor.

Sempozyum kapsamında "Düşünce Geleneği ve Eleştiri" başlıklı panelde Türkiye ve Avrupa karşılaştırmaları çerçevesinde felsefi düzeyde, eleştirinin geleneği ve düşünce geleneği arasındaki ilişkiler, eleştiri ve kimlik, eleştiri ve akıl gibi başlıklarda ele alınıyor ve ve sorgulanıyor. Konuşmacılar arasında Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, Prof. Dr. Tahsin Görgün ve Prof. Dr. Nezih Erdoğan bulunuyor. Panelin moderatörü Doç. Dr. Rıdvan Şentürk (İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü).

"Sanat, Sinema ve Eleştiri" başlıklı panelde, sanatın Batı'da ve Türkiye'de, estetik kimlik ve kendi geleneği içindeki gelişim sürecinde, eleştirel estetik, aklın sanat teorileri, akımları ve kimlik oluşumları üzerinde oynadığı rol irdeleniyor. Konuşmacılar Yrd. Doç. Dr. Neşe Kaplan, Yusuf Kaplan ve Zait Atam. Moderatör Yrd. Doç. Dr. Ebru Karadoğan İsmayılov (İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü).

"Türk Sineması ve Eleştiri" başlıklı paneldeyse Türk Sinemasının estetik ve kültürel geleneği, kimliği, siyaset / ideoloji ve eleştiri diliyle ve toplumsal dönüşüm süreçleriyle ilişkisi ele alınıyor; isimler, dönemler ve iddialar tartışılıyor. Panelin konuşmacıları Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Doç. Dr. Nigar Pösteki, Doç. Dr. Zeynep Çetin Erus ve Burçak Evren; moderatörü İhsan Kabil (Sinema Yazarı). 

Sempozyumda ayrıca "Yabancı Konuşmacı Yönetmen ve Film Gösterimi" başlığıyla düzenlenen etkinlik "Hollywood'da bir yönetmen: Mohyeddin I. Quandour" adını taşıyor. Etkinliğin moderatörü Akd. Uzm. Gözde Sunal (İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü).

"Usta Yönetmeni Anma ve Film Gösterimi: Lütfi Akad" başlıklı etkinliğin konuşmacıları arasında Serdar Pehlivanoğlu, Hülya Koçyiğit, Nebahat Çehre ve İzzet Günay yer alıyor. Moderatörü Doç. Dr. Ala Sivas (İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü). [KanalKultur]

1. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Sempozyumu - "Sinema ve Eleştiri" / 18 - 22 kasım 2013, İstanbul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder