Bu Blogda Ara

22 Kasım 2013 Cuma

Hüseyin Arıcı, Ali Şentürk, Alper Aydın - buraya bakarlar | they look here

© Ali Şentürk

© Alper Aydın

© Hüseyin Arıcı
 
Hüseyin Arıcı, Ali Şentürk, Alper Aydın
- buraya bakarlar | they look here
/ 26 kasım - 16 aralık 2013;
CerModern, HUB Sanat Mekan
[KanalKultur] - HUB Sanat Mekan'ın 3. sergisi "buraya bakarlar", CerModern'in sanatçı ikamet programına katılan Hüseyin Arıcı ve Ali Şentürk'ün yanı sıra Alper Aydın'ın katılımı ile 26 kasım - 16 aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Üç genç sanatçının projelendirdiği bu slogan cümlesi, farklı açılardan ele alınıyor, ortak bir noktada birleşiyor. Bu nokta ise ait oldukları disiplinin onlara sunduğu tek bir malzemeyle sınırlı kalmayıp, farklı disiplinlerin malzemelerini de kullanarak kavramlarına anlatım zenginliği getirmeleri. Bu iradeyle işlerine koyulan sanatçıların yaşadıkları deneyimleri anlatan "buraya bakarlar", aslında bir reklam şirketinin kendi billboardlarına alıcısını çekmek ve ürününü satmak için kullandığı slogandan ibaret.

Bu projede sanatçıların derdi, ne sanat piyasasını ne de başka bir pazarın alıcısına karşı kullandığı üslubu yermek.

Sanatçılar, "buraya bakarlar" ibaresini ait olduğu yerdeki soğuk anlamından koparıp, kendi pazarının çerçevesi içine koyarak bir ironi yaratıyor. Bu sloganı işleriyle harmanlamadan önce aralarında geçen diyalogları kısaca derleyerek, kavramlarını ve proje metinlerini oluşturuyor.

Soru cevap şeklinde geçen bu konuşmalar, üretilen işlerle birlikte Cermodern HUB Sanat Mekan'da izleyici ile paylaşılıyor.

© Hüseyin Arıcı
* * *

The 3rd exhibition of HUB Art Space, "they look here", consists of Hüseyin Arıcı, Ali Şentürk, guests of the CerModern's artist-in-residence program, and Alper Aydın.

The slogan phrase was considered in different ways by these three young artists, and brought together in a common point. This point is to enrich the expression ways of their concepts by using the materials of different disciplines, rather than being limited by the single material of their own discipline. "they look here", which tells of the experiences of the artists who started working by this decision, is actually a slogan of an advertisement company that is used on billboards to attract their customers and sell their products.

In this project, the manner of the artists is neither to criticise the art market nor to criticise another market's language used to interact with their customers.

The artists create an irony, by taking the phrase "they look here" from the cold meaning where it belongs and putting it in their markets frame. They generate their concepts and project text by compiling their dialogues before blending the slogan with their works.

This dialogues are also shared with the audience beside the works in Cermodern HUB Art Space. [KanalKultur]

Hüseyin Arıcı, Ali Şentürk, Alper Aydın - buraya bakarlar | they look here / 26 kasım - 16 aralık 2013; CerModern, HUB Sanat Mekan, Altınsoy Cad. No:3, Sıhhıye - 06101 Ankara; Tel.: (0312) 310 00 00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder