Bu Blogda Ara

27 Ekim 2013 Pazar

Meraklısı için: IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Üzerine

[KanalKultur] - IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu 4 - 6 kasım 2010 tarihleri arasında Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlendi. Sempozyum; Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölümlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Metin Özbek ile Prof. Dr. Erksin Güleç yaptı. Düzenleme Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, Doç. Dr. İsmail Özer, Doç. Dr. Timur Gültekin, Doç. Dr. Mehmet Sağır, Doç. Dr. Şakir Önder Özkurt, Doç. Dr. Başak Koca Özer, Yrd. Doç. Dr. A. Cem Erkman, Dr. Ömür Dilek Erdal, Dr. Gülfem Uysal, Araş.Gör. Ali Metin Büyükkarakaya.

Prof. Dr. Selahattin Salman, Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. Galip Akın, Prof. Dr. Tuncer Korkmaz, Prof. Dr. Murat Yurdakök, Prof. Dr. İlter Uzel, Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol, Prof. Dr. Semra Ciğer, Prof. Dr. Haluk İşeri, Prof. Dr. Sezgin İlgi, Prof. Dr. Ercüment Çolak ile Prof. Dr. Ertunç Gündüz'ün "Bilimsel Danışma Kurulu" üyeliğini üstlendi.

4. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu'nda insan evrimi, iskelet biyolojisi, paleopatoloji, dental antropoloji, demografi, adli bilimler, büyüme ve gelişme, beslenme, zooarkeoloji, ergonomi, spor antropolojisi, paleontoloji, paleoekoloji, moleküler biyoloji, gerontoloji ve gömü gelenekleri gibi alanlarda yürütülen araştırmalar paylaşıldı.

Sempozyum, Prof. Dr. Metin Özbek (Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Başkanı), Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Rahmi Er (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Selahattin Salman (Ahi Evran Üniversitesi Rektörü) ve Prof. Dr. Uğur Erdener'in (Hacettepe Üniversitesi Rektörü) açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Prof. Dr. Ali Demirsoy, "Evrim Gerçeği"ni irdelediği bir panel yapıldı.

4. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu'nda şu konularda 34 bildiri ve 12 poster bildiri tartışmaya açıldı:

Erksin Savaş Güleç, İsmail Baykara, İsmail Özer, Mehmet Sağır, Ayşen Açıkkol, Hakan Yılmaz, A. Cem Erkman: "Modern İnsanın Evriminde Üçağızlı Mağarasının Önemi"; Oktay Kaynak: "İnsan Evriminde Dik Duruşun ve Beyin Büyümesinin Nasıl Gerçekleştiğine Dair Yeni Bir Hipotez"; Timur Gültekin, Ömer Gökçümen: "Genetik Bilgi ile Tarihi Anlamak"; İsmail Özer, Timur Gültekin, Başak Koca Özer, Yener Bektaş, Zehra Satar, Erksin Savaş Güleç: "Türkiye'de İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Biyolojik Antropoloji Eğitimi: A.Ü. Çocuk Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Okulu Örneği"; Ahmet Cem Erkman: "İnsan Yaşamında Suidlerin Yeri"; Fadime Suata Alpaslan, İsmail Dinçarslan: "Erken Pliyosen Yaşlı Hacıömer (Tekman-Erzurum) Lokalitesine Ait Paleontolojik Bulgular"; Lubna Omar, Zehra Satar: "The Assessment of Cattle's Size Ratios from Late Bronze Age Levels at Boyalı Höyük Site"; Cesur Pehlevan: "Paleontolojik Materyallerde 3D Uygulamaları ile Kalıp Alma Teknikleri"; Seda Karaz Arıhan, Okan Arıhan: "Kırmızı Et Tüketiminin İnsan Beslenme Evrimindeki Yeri"; Serkan Günyel, Türkan Kutluay Merdol: "Farklı Toplumların Farklı Sebeplerle Filiz Kullanımları"; Çiğdem Tuba Günebakan Şahin, Türkan Kutluay Merdol: "Anne Sütü Uygulamalarına Endüstrileşmenin Etkisi"; Esen Karaca, Türkan Kuyluay Merdol: "Küresel Gıda Krizi Kapıda"; Esra Tuncer: "Çubuk İlköğretim Okulunda Obezite Oranları"; Sevda Özütürker: "Üniversite Öğrencilerinin Antropometrik ve Beslenme Profilleri"; Yener Bektaş, Başak Koca Özer, Mehmet Sağır, Timur Gültekin, Galip Akın, Erksin Savaş Güleç: "Yaş ve Cinsiyet Farklılıklarının Vücut Boyutu ve Kompozisyonuna Etkisi"; Miyase Aslantaş, Çağatay Barut, Aslı Doğan: "Sivas İli Gemerek ve Yıldızeli İlçelerindeki Kadın ve Erkek Bireylerin Antropometrik Açıdan Değerlendirilmesi"; Galip Akın: "Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Antropometrinin Önemi"; Başak Koca Özer: "Türkiye'de Çocuk ve Adölesanlarda Büyüme-Gelişme, Sosyo-Ekonomik Düzey ve Sağlık Eğilimlerinin Değerlendirilmesi"; Ayşegül Gümüş: "Minik-Yıldız Bayan ve Erkek Voleybol Takımlarının Somatotip Değerleri"; Gülüşan Özgün Başıbüyük: "Gerontolojide Antropolojik Yaklaşım"; Gülfem Uysal: "Salattepe Populasyonunun Genel Sağlık Durumu ve Cüzzam"; Handan Üstündağ: "Bizans Dönemi Anadolu Topluluklarında Cribra Orbitalia ve Porotic Hyperostosis: Demir Eksikliğine Bağlı Anemi Hipotezinin Tartışması"; Ali Metin Büyükkarakaya, Yılmaz Selim Erdal: "Tasmasor ve İkiztepe Arkeolojik Topluluklarında Mine Hipoplazileri"; Serpil Eroğlu: "Üç Eski Anadolu Topluluğunda Kürek Biçimli Diş Sıklığı"; Yılmaz Selim Erdal, Kameray Özdemir, Ali Metin Büyükkarakaya, Ali Akın Akyol: "Oluz Höyük'ten Kalsifiye Bir Dokunun Element Analizi ile Teşhisi"; Yılmaz Selim Erdal, M. Melis Koruyucu: "Auditory Exostosis: Körtik Tepe'de Gündelik Yaşama İlişkin Bir Anomali"; Ö. Dilek Erdal: "Titriş Höyük'te Kafatası Yaralanmaları: Kaza mı? Savaş mı?"; Kahraman Yağız: "Antandros Nekropolisi Arkaik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri"; Gülriz Kozbe, Yılmaz Selim Erdal: "Diyarbakır-Kavuşan Höyük'ten Bir Gömünün Etnoarkeolojik Açıdan Analizi"; İlter Uzel: "Röntgenografik Paleosefalometri"; Erhan Uzel, İlter Uzel: "Onüçüncü Yüzyıl Anadolu Toplumunun Yüz İskelet Normalarının Günümüz Toplumu ile Sefalometrik Yöntemle Karşılaştırılması"; Aslı Doğan, İrfan Kandemir, Mustafa Sözen: "Geometrik Morfometri: Yeni Analitik Yaklaşım"; Özgür Bulut: "Fasiyal Rekonstrüksiyon ve Manchester Yöntemi"; İ. Türker Öztutar: "Neolitik Dönem Anadolu İnsanı Kafatası Yüzlendirmesi"

Poster Bildiriler

Aysel Kekillioğlu: "Böceklerdeki İnsektisit Direncine Evrimsel Yaklaşım"; Aysel Kekillioğlu: "Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği ve Kitlesel Yokoluşlar"; Aysel Kekillioğlu: "Adli Sorunlarda Entomolojik Çözüm: Adli Entomoloji"; Osman Sert, Mahmut Kabalak, Merve Dinar, Melike Topçular, Ceren Serbest: "Ankara İli Merkezinde Bulunan Calliphoridae Türlerinin Gece Yumurtlama Davranışları Üzerine Çalışmalar"; Timur Gültekin, Başak Koca Özer, Sara Lauretta Martin, Sabit Çakmak: "The Current Understanding of the Impact of Air Pollution on Human Growth and Development"; Sacide Karakaş, MD Bilgin, G. Dişçiğil, N. Tekin, A. Metin Tellioğlu: "Yaşlılarda Vücut Yağ Dağılımlarının Biyoelektriksel Empedans Yöntemiyle Araştırılması"; Çağatay Barut, Aslı Doğan, Özdemir Sevinç: "Lineer Ölçümler Kullanılarak Saptanan Yüz Asimetrisinin El Tercihi ve Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi"; Seçil Sağır: "Fotoğraflardan Yapılan Kimlik Tespitinde Kullanılan Bazı Antropometrik Ölçülerin Güvenilirliliği"; Yılmaz Selim Erdal, Burcu Yıldız: "Körtik Tepe Toplumunda Foramen Olecrani Sıklığı: Olası Nedenleri"; Handan Üstündağ, Demet Delibaş: "Kültepe/Kaniş İskelet Topluluğunda Maksiller Sinüzit"; Nazlı Elif Keskinbora, Kahraman Keskinbora, Handan Üstündağ, Servet Turan: "Kaburgaların Viseral Yüzeyinde Ortaya Çıkan Periostal Aktivitenin Taramalı Elektron Mikroskobuyla Analizi"; Gülce Kurtay: "Tüberkiloz Bakterisinin İskeletlerden İzole Edilmesi" [KanalKultur]

IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu / 4 - 6 kasım 2010, Ankara; Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tiyatro ve Konferans Salonu, Beytepe Kampüsü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder