Bu Blogda Ara

28 Ekim 2013 Pazartesi

Jön Türkler ve 1908 İhtilaline Doğru Osmanlıların Paris'i

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları]
180 (2008) 1300-7025-9-1
[KanalKultur] - Toplumsal Tarih 2008 yılında yayınlanan 180. sayısında, Osmanlı Bankası Müzesi'ndeki "1908 İhtilaline Doğru Osmanlıların Paris'i" sergisi üzerine Ece Zerman'ın François Georgeon ile yaptığı söyleşiye yer veriyor.

Georgeon, Jön Türklerin Paris'i medeniyetin merkezi olarak görmelerine ve 19. yüzyıl sonunda Jön Türk hareketi açısından Paris'in taşıdığı öneme karşın, Paris'in tarihinde ve coğrafyasında Jön Türklerin bıraktığı izin oldukça silik olduğundan bahsediyor. Paris polisinin Jön Türk hareketinin üyeleri hakkında tuttuğu kayıtlardan Paris Dünya Fuarı'na, Dreyfus olayından Antoine Bouvard'ın İstanbul için çizdiği proje ve planlara kadar birçok olay ve olguya değinen Georgeon, Paris ve Jön Türkler arasındaki uzun ilişkinin detaylı bir resmini çiziyor. Söyleşi, Osmanlı-Türk modernleşmesinde Paris'in bir ikon ve sembol olarak taşıdığı önemi ve Türk modernleşme sürecinin erken dönemlerindeki Batı algısını anlamak isteyenler için ufuk açıcı bir nitelik taşıyor.

Söyleşinin yanı sıra, Özgür Adadağ'ın makalesi de Jön Türkler'in Paris yıllarını konu alıyor. Adadağ araştırmasında, Ahmed Rıza'nın Paris'te Fransızca olarak çıkardığı Mechveret Gazetesi'ndeki yazıları esas alarak Temmuz 1908 olaylarının bir "barışçıl devrim" olduğunu öne sürüyor. Adadağ'ın makalesi, Jön Türklerin Avrupa kamuoyunun desteğini sağlamaya uğraşırlarken nasıl da Sultan ile uzlaşmaya hazır olduklarını da ortaya koyuyor.

180. sayıda, Nazan Maksudyan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yükselen savaş karşıtı hissiyatı incelediği makalesi de yer alıyor. Maksudyan, ardı sıra süre giden savaşlardan tükenmiş bir toplumun içinden yükselen seslere kulak veriyor. Kemal Tahir, Nazım Hikmet ve Tevfik Fikret gibi edebiyatçıların eserlerini de inceleyen Maksudyan, yazdığı satırlarda, şimdiye kadar gizli kalmış savaş karşıtı görüşlerin izini sürüyor.

Hüseyin Mevsim, Bulgar Bilim ve Siyaset Adamı Bogdan Filov'un Ulusal Arkeoloji Müzesi Müdürü sıfatıyla Balkan Savaşları sırasında Doğu Trakya'da gerçekleştirdiği bilimsel gezileri inceliyor. Filov'un "arkeolojik ve etnografik materyallerin ortaya çıkarılması, derlenmesi ve korunması" amacıyla çıktığı bu gezilerde tuttuğu günlükler, Mevsim'in yazısında okuyucular ile buluşuyor.

Mehmet Ö. Alkan, Türkiye'de yayınlanan ilk matbu felsefe kitabının geçmişine ışık tutuyor. Hem Osmanlıca hem de orijinal dili Fransızca olarak basılan bu kitap, bu iki dilli karakterinden ötürü de oldukça ilgi çekici.

Mustafa Yüce, 1990'daki ilk yasal grevi ve büyük işçi yürüyüşünü incelediği makalesiyle işçi tarihimizdeki bu önemli süreci aydınlatıyor.

Aykut Kansu 180. sayımızda da II. Meşrutiyet sürecini işlemeyi sürdürüyor. Kansu, bu kez de 17 Aralık 1908'deki Mebusan Meclisi'nin açılışının dış basındaki yankılarını inceliyor.

Erdem Sönmez, François Dosse'un Türkçe'de yayınlanan "Ufalanmış Tarih" isimli kitabından hareketle Annales Okulu'nun tarihini irdeliyor.

Erkan Konyar, okuyucuları Kahramanmaraş civarında Hititler döneminde kurulan Gurgum Krallığı'nın tarihine doğru bir yolculuğa çıkartıyor.

Oğuz Tekin, Gaziantep Belediyesi tarafından desteklenen ve üç dilde yayına hazırlanan "Zeugma Tetradrahmi Definesi Kataloğu"nu tanıtıyor.

Gökhan Akçura, Türkiye'de tek partili dönemde düzenlenen kitap sergilerini satırlarına taşıyor.

Ayrıca Edhem Eldem, Emel Seyhan ve Mehmet Ö. Alkan düzenli köşeleriyle; Ahmet Kuyaş, Ahmet Akşit, Eren Özalay ve Gülay Kayacan ise güncel bölümündeki yazılarıyla ilginç konuları aktarıp yorumluyorlar. [KanalKultur]

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları] 180 (2008) 1300-7025-9-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder