Bu Blogda Ara

31 Ekim 2013 Perşembe

Barış Pedagojisi | Friedenspädagogik | Peace Education

[KanalKultur] - Barış pedagojisi, "şiddet kültürü"nü konu edinen; güç ve şiddet kültürü ile beslenen bireysel ve toplumsal çatışmaları ve buna uygun davranış modellerini dönüştürerek şiddetten ve şiddet kültüründen arınmışlığı, "şiddetsizliği içeren" bir pedagoji... Barış için bilinçli bir eğitimi gerekli kılıyor. Erken aşamada tüm şiddet - teşvik modellerini ve yapılarını algılamayı ve çatışmaları çözmeyi, güç ve şiddet içeren davranışları barışçıl hale dönüştürmeyi, olumsuz önyargıları kırmayı hedefliyor.

Barış pedagojisini oluşturan eğitimin, yani barış eğitiminin, içeriği ve görevleri nedir?

Öğretmenler ve ebeveynler, barış eğitimine uygun değerleri hangi iletişim kanallarıyla, nasıl oluşturabilir ve uygulayabilirler?

Modern ve post-modern toplumlar, günümüzde kültürel çeşitlilik arzediyor. Gelişmiş toplumların kalkınmalarının dinamiğini de bu oluşturuyor. Kültürel çeşitlilik, farklı kültürlerin uyumlu ve bütüncül olarak bir arada yaşayabilmeleri için, hangi entrümanları, nasıl sunuyor? Tersinden, kültürel çeşitlilik için hangi enstrümanların uyum halinde olması gerekir ki, o kalkınmanın temel dinamiklerinden biri haline dönüşsün?

Bu ve benzeri hususlar "Friedenspädagogik – Was können Schulen beitragen | Peace Education - What Schools Can Contribute?" başlığıyla 19 - 20 ekim tarihleri arasında "Der Türkisch-Deutscher Bildungsverein e.V." tarafından Almanya'da, Schwetzingen'de düzenlenen "1. Internationale Bildungskonferenz"de derinlemesine ele alındı.

Konferans moderatörlüğünü Ümit Konuray üstlendi. "Maßnahmen, Herausforderungen und Konflikte der Friedenspädagogik", "Friedensbildung/-erziehung in Bezug auf Interkulturalität", "Sprache, Handlungskompetenz und Recht" ve "Friedensbildung/-erziehung an Schulen in Deutschland" başlıklı dört oturumda 10 sunum tartışıldı:

Prof. Dr. Volker Lenhart (Heidelberg): "Situationsspezifische Differenzierung schulischer Friedensbildung" | "Situation-specific differentiation of peace education in Schools"; Prof. Dr. Gavriel Salomon (Israel): "Wie können die enormen Herausforderungen im Hinblick auf die Friedenserziehung bewältigt werden?" | "How to handle the formidable challenges facing peace education?"; Prof. Dr. Jonathan C. Taylor (Westafrika): "Die Rolle der Erziehung bei der Friedensbildung und -entwicklung in Post-Konfliktsituationen: Die liberianische Erfahrung" | " The Role of Education in Post-Conflict Peacebuilding and Development – The Liberian Experience"; Dr. Idris Hadi Salih (Irak): "Friedenserziehung zur Entwicklung der sozialen Stabilität in der irakischen Region Kurdistan (1992-2013)" | "Peace Education on Social Stability Development in Kurdistan Region of Iraq (1992-2013)"; Prof. Dr. Sanjin Kodrić (Bosnien-Herzegowina): "Bildung für Frieden und interkulturelles Verständnis: Der Fall Bosnien-Herzegowina und seine Aussichten" | "Education for Peace and Intercultural Understanding: Bosnian-Herzegovinian Case and Its Perspectives"; Agneta Ucko (Schweiz): "Learning to Live Together – Ein interkulturelles und interreligiöses Programm zur ethischen Erziehung" | " Learning to Live Together – an intercultural and interreligious programme for ethics education"; Prof. Dr. Havva Engin (Heidelberg): "Friedenserziehung in pluralen Einwanderungsgesellschaften: Welchen Beitrag kann die Transkulturelle Pädagogik leisten?" | "Peace education in pluralistic immigration societies: What contribution can transcultural education make"; Dr. René Ferguson (Südafrika): "Religion, Menschenrechte und Staatsbürgerschaftskunde als Beiträge zu interkulturellem Verständnis und Friedenserziehung: Überlegungen zu Gemeinschaftsprojekten der Lehrerausbildung in Johannesburg, Südafrika" | "Religion, human rights and citizenship studies as contributors to intercultural understanding and peace education: reflections on teacher education community projects in Johannesburg, South Africa"; Uli Jäger (Tübingen): "Friedensbildung an Schulen in Deutschland – Ansätze und Erfahrungen" | "Peace education at schools in Germany – approaches and experiences"; Dr. Jochen Thies (Berlin): "Konfliktbewältigung, Streitschlichtung und Friedenserziehung in Schulen mit deutsch-türkischer Trägerschaft – Ein Praxisbericht" | "Conflict management, dispute resolution and peace education in schools with German- Turkish sponsoring organisation" [KanalKultur]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder