Bu Blogda Ara

20 Eylül 2013 Cuma

Düşten Gerçeğe Alamut Kalesi, Dersim '38'i Araştır(ma)mak...

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları]
217 (2012), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1
[KanalKultur] - Toplumsal Tarih, ocak 2012'de yayınlanan 217. sayısında Oktay Özel'in "Arşivler Meselemiz: Siyaset Kurumunun Tarihçiyle Tehlikeli Dansı ve Meşrutiyet Kaybı" başlıklı yazısını kapağa taşıyor. Oktay Özel, Türkiye'de arşivler konusunda yaşanan güncel tartışmaların önümüze serdiğinden çok daha derin boyutları olduğuna dikkat çekip, siyasetçi ile tarihçi arasındaki problemli ilişkiye ve devletin arşivleri resmi görüş doğrultusunda kullandırma gayretlerine işaret ediyor.

Dr. Ebru Oğurlu, Dr. Emre Erşen, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mazlum, Dr. Nurşen Gürboğa, Dr. S. Gülfer Ihlamur Öner, Marmara Üniversitesi'nde çalışma arkadaşları olan Profesör Dr. Büşra Ersanlı'nın toplumsal adalet ve demokrasiye adanmış hayatını ele alan bir yazı kaleme alıyorlar. Mete Tunçay, 21 Eylül 1920'de Rusya'daki TKP İstihbaratının verdiği bir mülâkatı sunarak Türkiye solunun 1920 sonbaharında M. Kemal Paşa'ya ve Milli Mücadele'ye bakışını ortaya koyuyor.

Bülent Bilmez, Dersim 38 hakkında geçmişten günümüze yaşanan tartışmaları ve oluşan literatürü ele alırken, konuya Dersimlilerin hassasiyetlerini öne alarak yaklaşıyor. Cihangir Gündoğdu ise Haydaranlı Hıdır Ağa'nın ve Koçanlı Hüseyin Ağa'nın mektuplarını sunarak aşiret ileri gelenlerinin kendi bölgelerindeki askeri ve mülki erkânla görüşmelerini değerlendiriyor.

Bülent Genç ve Vural Genç, Alamut Kalesi'ni özellikle kazı döneminde ziyaret ederek mimarisini, çeşitli bölümlerini, uzun süren kuşatmalara dayanan depolama sistemlerini, sur duvarlarını ve kalenin genel yapısını inceliyorlar. Yenikapı kazılarında ortaya çıkarılan tekneler ve bunların konservasyonuyla ilgili çalışmaları yürüten Ufuk Kocabaş, Işıl Özsait - Kocabaş, Evren Türkmenoğlu, Taner Güler ve Namık Kılıç kaydedilen gelişmeleri anlatıyorlar.

Beno Kuryel, bilimsel kavramlarda meydana gelen değişim ve dönüşümlerin toplumsal yaşama etkilerine bakarken mühendislik bilimlerinin ortaya çıkış sürecinin kısa bir tarihsel çözümlemesini yapıyor.

Oğuz Tekin, V. Sevin, N. A. Sevin ve H. Kalsen tarafından kaleme alınan Harput Kale Mahallesinde Osmanlı Yaşamı kitabını değerlendiriyor.

Toplumsal Tarih, Osman Köker'den Yitirilen Tarihi Miras: Ahtamar ve Surp Giragos Kurtuldu, ya Diğerleri başlıklı sunumunun ertesinde Türkiye'de benzer durumdaki diğer eserlerin durumunu ele alan bir söyleşiyi sunuyor.

Kadir Kon, Mehmed Âkif'in I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya yaptığı seyahati yeni bilgiler ışığında ele alıyor.

Heval Bozbay, Bilim ve Gelecek Kitaplığı tarafından hazırlanan Mehmet Özdoğan'ın 50 Soruda Arkeoloji kitabını değerlendiriyor.

Her ay olduğu gibi Toplumsal Tarih'in 217. Ocak sayısında da Edhem Eldem'in "L'illustration'dan Seçmeler" isimli köşesi bulunuyor. Eldem, Henriette Browne'ın Abdülaziz'in haremi feshetmesi konusundaki ümitlerini gerçekmiş gibi yazmasını konu ediyor ve bunun anlamı üzerinde duruyor. Ocak sayısında da Emel Seyhan, "Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay" isimli köşesi ile yer alıyor.

Ayrıca Toplumsal Tarih'in bu sayısında Gülay Kayacan'ın "Türkiye Diyarbakır Askeri Cezaevi Gerçeği ile Yüzleşiyor III. Sempozyum", Ayşe Erzan'ın "Türkiye Bilimler Akademisi'nden Toplu İstifalar ve Bir Bağımsız Akademiye Doğru", Eray Özcan'ın "Geçmişi Yeniden Okumak", Gürel Tüzün'ün "Çok Yönlü Bir Bilim İnsanını, Mütevellimiz Güney Gönenç'i Yitirdik" başlıklı yazıları da bulunuyor... [KanalKultur]

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları] 217 (2012), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder