Bu Blogda Ara

26 Temmuz 2013 Cuma

Kudret Saylık: Akçaeniş Köyü ve Kızılarık Mahallesi / Antalya Tahtacılarında Halk Ağzından Derlemeler

[©Kudret Saylık - KanalKultur] - abarık:  şaşma ünlemi
acıktan: az sonra
aka: ağabey
avırt: ağız içi
aydaş: çok bakımsız kalma
ayın oyun: şu bu

babıç: Ayakkabı
balart: abartma
bayaktan: az önce
bazlama: Kaba yufka ekmeği
beslenki: büyütülmek üzere başkasından alınan, evlatlık
bılkıtma: çok mutlu etme, feraha ulaştırma
bibi: hala
Boy: karanfilden yapılan hoş koku yayan takı
böğsümek: ağlama öncesi durum
böğürmek: acı çığlık
börtmek: kırışma

canavar: kurt
carız: rezil olma
culluk: hindi

çandır: küçük
çencere: tencere
çepel: bulaşık
çıntar: mantar
çıvlımak: sıçramak
çimmek: yıkanmak
çintmek: parçalamak
çipil: küçük su birikintisi
çirterme: germe
çomça: kepçe
çomruk: kütük
çotmak: birbirine bağlama

davın: dermansız dert
daylı: çıban
dıkmavık: baykuş
dılmışık: ılık
dırtlı: çok zayıf düşmüş
duluk: yanak
düremeç: ekmek arası, dürüm

ecereli: cadı
ede: baba
ellik: başkaları
ende: işaret zamiri
esereli: hastalıklı
eyer: öfke ünlemi
eynan: görgüsüz

fısık: sönük, havası sönük
fışşıklama: yerinde duramama, aranma
fıydırmak: atmak
fişfiklemek: kışkırtmak
fosurama: fısıldama

gada: bela
galesiz: vurdum duymaz
galli: sincap
garaz: iftira
gastancıktan: yalancıktan
gayıl: kabul
genez: galiba
gırık: sevgili
gısmır: Cimri
gıytarma: aralama
gilik: çekirdek
gocaoğlan: ayı
gopil: yeterince gelişememiş küçük kalmış
göbelek: zehirli mantar
gulin: tay
gurg: kuluçka
gürdüşme: şakalaşma, oynaşma

hapaz: avuç
hatıl: çatı direği
haykınsınma: Bir şeyden umudu geçme        
helke: kova
heye: evet
hısta: inançla ilgili dağıtılan yiyecekler
hıyanat: kurnaz
hindi: şimdi

ıhıcık: işte
ırafan: hareketli uslu

ilenç: beddua

kakınç: karşıdakini küçümseme anlamında kullanılır
keskenmek: el kaldırmak
keşir: Havuç
kimiye: çok kıymetli olan
kişkirme: ayartma
kitir etme: kızartma
könçek: don
kuru yangın: platonik aşk

malamat: rezil
mantız: mangal
matıflamak: bunamak, saçmalamak
meymanatsız: bereketsiz
meytambal: zarar getiren
mıymıntı: herşeyi sorun eden
murayıl: ukala
murt: mersin
müzmahal: çok üzmek

nahalet: lanet
noh: saf

oku: davetiye
olçum: halk hekimi
onmak: murada ermek

öteğen: geçen gün
ötürük: ishal
övelemeç: un çorbası

palanga: baraka
patan: bacak arası
patırama: hızlı konuşma  konuştuğu anlaşılmama
pırtı: elbise
pırtma: elden kaçma,düşme
pokis: yumruk
pörsüme: çürüme
punta: kalp krizi
pünsürme: ağızdaki birşeyi fışkırtma
püsü: kedi

sedeyağı: tereyağı
sellik: tükrük bezi
senit: üzerinde yufka açılan tahta
sınarım: salak
sifir: et kokusu
sinme: saklanma
sokum: lokma
somya: divan

şaplak: alkış
şörbüt: çapak

takdelen: ağaç kakan
tepimek: aşırı susamak
tepit: yağsız yapılan ekmek
tıllanma: bir yerde asılı kalma
tilli: en yüksek yer
tiydirme: işeme
tiyneti bozuk: kötülük düşünen
tosartma: yüzünü asma
tuytur: tırtıl

urasa: büyü

üfrük: ıslık
ülüş: pay, hisse

vıykırmak: bağırmak

yağlıgara: iftira
yağlık: yazma
yakım: ağıt, türkü
yalım: herhalde, ateş
yanıç: yengeç
yantır: ters davranan
yarıttın: güya başarılı oldun
yavsı: at sineği
yerselleme: dışlama
yılık: doğru olmayan

zaar: herhalde
zibil küreği: faraj
zibil: pislik
zur: uğur [©Kudret Saylık - KanalKultur]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder