Bu Blogda Ara

29 Temmuz 2013 Pazartesi

İzmir Suikastı

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları]
222 (2012), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1
[KanalKultur] - Toplumsal Tarih'in haziran 2012'de yayınlanan 222. sayısında Ahmet Mehmetefendioğlu ve Cemal Necip Gürel, Fikri Altay Arşivi'nden çıkan yeni bir belge ile İzmir Suikastı'nın iki önemli aktörü Giritli Şevki ve Sarı Edib Efe'nin suikastle ilişkileri ve olayın seyrine olan etkileri üzerine yeni bir pencere açıyor.

Evangelia Balta, Paris I-Sorbonne ve École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales'deki öğrencilik yıllarında ve daha sonraları Halil İnalcık'ın kendi çalışmalarına nasıl yön verdiğini anlatıyor. Ayşe Yazıcıoğlu, "Tarihçinin Odası" söyleşi dizisinin ikincisinde Suraiya Faroqhi'yle tarihçi olmaya nasıl karar verdiğini ve mesleğinin ileri aşamasında bir tarihçi olarak kaynaklarla kurduğu ilişkiyi konuşuyor. Dr. Zerrin İren Boynudelik, Müneccim Krallar'ın "Çocuk İsa ve Meryem"i ziyaretlerinin, hediyeler sunma ritüellerinin Hıristiyan ikonografisi içinde nasıl ele alındığını ve aynı konunun Aziz Vitale Kilisesi'ndeki duvar panosunda nasıl resmedildiğini ele alıyor. Cengiz Yolcu, Osmanlı Sosyalist Fırkası'ndan Refik Nevzad'ın Bâbıâli Baskını'ndan sonra yayınlanan İttihad ve Terakki'nin siyasetini eleştirdiği ve Osmanlı ülkesindeki her unsuru İttihad ve Terakki'ye karşı örgütlenmeye çağırdığı risaleyi sunuyor. Sevda Ayluçtarhan, Abdullah Cevdet'in Mısır'ın özgür ortamında yayınlamış olduğu ve II. Abdülhamid'in müstebid idaresine halkın göz yummasına sebep olan umumi cehalete karşı toplumu eğitmek için kullandığı çevirilerini irdeliyor.

Hasip Saygılı, Balkan bozgununu ele alan en erken eserlerden birisi olan tanınmış yayıncı İbrahim Hilmi (Çığıraçan)'nin yayınladığı Balkan Harbinde Neden Münhezim Olduk (1913) kitabını okurla paylaşıyor. Esra Danacıoğlu Tamur, 20- 22 nisan'da Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen I. Süryani Sempozyuma dair notlarını ve görüşlerini paylaşıyor. Önder Kaya, Maçka'da Sedad Hakkı Eldem tarafından yapılan sonra 1980'lerde Yıktırılan Taşlık Kahvesi'nin hikâyesini ve kahvenin yıkım sürecini değerlendiriyor. Elke Hartman, Osmanlı Ermenilerinin şehir ve köy hayatını yeni bir bakış açısıyla değerlendirmek üzere 2010 yılında başlatılan internet üzerinden işleyen Houshamadyan Projesi'ni; Heval Bozbay, İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı'nın emekli öğretim üyelerinden Güven Arsebük'ün Ege Yayınları'ndan çıkan insanın tarihöncesi çağlardaki yapısal ve kültürel özelliklerini konu eden "Uzak Geçmişimize Dair Okumalar Bir Derleme" kitabını tanıtıyor.

Kerim Kartal, 21 mayıs'ta Pera Müzesi'nde Heyamola Yayınları'ndan çıkan Ari Çokona'nın Türkçeye çevirdiği Kritovulos Tarihi (1451-1467) adlı kitabın tanıtımından izlenimlerini sunuyor.

Toplumsal Tarih'in 222. sayısında Edhem Eldem, "L'illustration'dan Seçmeler" ve Emel Seyhan, "Osmanlı Basınında Yüzyıl Önce Bu Ay" isimli köşeleriyle dergide yer alıyor. Ayrıca, Emre Baltacı'nın "Türkiye ve İspanya'da Anayasal Düzenin İki Yüzyıllık Tarihi: 1812 İspanya Anayasası'nın Yolunda Çoğulcu Bir Bakış", Rümeysa Şişman'ın "Kasîdeye Mehdiye Çalıştayı'ndan İzlenimler", Cansu Kılınçarslan'ın "Dersim '38 Konferansı", Firuzan Melike Sümertaş'ın "Aptullah Kuran'ı Anma Toplantısı'nda Ussama Makdisi ağırlandı" başlıklı yazıları da okurla buluşuyor...
[KanalKultur]

Toplumsal Tarih [Tarih Vakfı Yayınları] 222 (2012), 96 S., ISSN 1300-7025-9-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder