Bu Blogda Ara

27 Mayıs 2016 Cuma

Anadolu Rumları

Ayşe Ozil'in 'Anadolu Rumları - Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Millet Sistemini Yeniden Düşünmek adlı kitabı, Rum tarihi üzerinden Osmanlı’da cemaat kavramını sorguluyor.

Millet sistemi olarak da bilinen ve gayrimüslimleri Osmanlı toplumunun dışında, kendi içlerine kapalı yekpare bir bütün olarak gören geleneksel cemaat kavramının tartışıldığı inceleme, Rum tarihinin çok-yönlülüğünü belgeleyerek hem son zamanlarda yapılan eleştirel çalışmalara eklemleniyor hem de bu çalışmaları bir adım ileri götürüyor.

Somut pratiklere dayanan çalışmanın odağında, üst sınıflardan çok, köy ve kasaba halkı ve yerel idareciler yer alıyor.

Osmanlı, Rum, Yunan ve İngiliz arşiv belgelerinin karşılaştırmalı bir incelemesiyle konuya yeni bir bakış açısı sunan bu kitap idari, mali, adli ve hukuki alanları bir araya getirerek Rumları Osmanlı tarihine yerleştirmeyi ve Anadolu geçmişini daha derinlemesine anlamayı amaçlıyor.

19. yüzyılın ikinci yarısından Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemi ele alan çalışma Osmanlı’da modernleşme ve ulusçuluk meselelerine de farklı bir ışık tutuyor.

Ayşe Ozil, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Doktora eğitimini Londra Üniversitesi Birkbeck College’da tarih alanında tamamladı. Princeton ve Leiden Üniversitelerinde doktora sonrası çalışmalar yaptı. Halen Sabancı Üniversitesi’nde tarih dersleri veriyor. Araştırma alanları 19. yüzyıl Osmanlı tarihi, Rum cemaatleri, modernleşme, milliyetçilik ve şehirleşme.

Ayşe Ozil: Anadolu Rumları - Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Millet Sistemini Yeniden Düşünmek. Çev.: Ali Özdamar, Kitap Yayınevi, İstanbul 2016, 220 S., ISBN : 978-605-105-158-1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder