Bu Blogda Ara

4 Mart 2016 Cuma

Toplumun Temel Güvencesi: Hilesiz veya Adil Ağırlık - Eskiçağ ve Ortaçağ’da Terazi Ağırlıkları

@kanalkultur - Toplumsal Tarih mart 2016'da yayınlanan 267. sayısında 'Eskiçağ ve Ortaçağ’da Terazi Ağırlıkları' başlıklı dosyayı kapağa taşıyor. Oğuz Tekin editörlüğündeki dosya, Antik dünyanın kamusal alandaki en önemli araçlarından terazi ağırlıklarına odaklanıyor.

Dosya yazarlarından John H. Kroll 'Bazı Antik Terazi Ağırlıklarının Düşündürdükleri' başlıklı yazısında, 'geçmiş kültürlerin ekonomik belgeleri' olan ağırlıkların anlaşılması için bir bakış öneriyor. Oğuz Tekin, 'Eskiçağ Anadolu Kent-Devletlerinde Terazi Ağırlıkları' başlıklı yazısında Klasik ve Hellenistik dönemlerde Anadolu’da terazi ağırlıklarının coğrafi dağılımını, form ve sembollerini örneklerle anlatıyor. Bendeguz Tobias, 'Akdeniz Dünyasında Geç Antik Dönem ve Bizans Ağırlıkları'nda, hakkında kapsamlı bir yayın yapılmamış olan Geç Antik Dönem ve Bizans ağırlıklarına ilişkin genel tabloyu aktarıyor.

Chris Entwistle 'British Museum’daki Bizans Metal Ağrılıkları: Tipoloji ve Kronoloji' başlıklı yazısında, British Museum’un metal ağırlık koleksiyonunu sınıflandırarak tanıtıyor; 'Bizans Cam Ağırlıkları' yazısında da Bizans cam ağrılıklarının dört formunu mercek altına alıyor: kutu ya da haç formlular, vali büstlü ve yazılılar, 'imparator' ağırlıkları ve Arap-Bizans ağırlıkları. Matteo Campagnolo 'Toplumun Temel Güvencesi: Hilesiz veya Adil Ağırlık' başlıklı yazısında tarih boyunca ticaretin temel öğelerinden olan ağırlık sistemlerindeki adalet ve standart anlayışını gözden geçiriyor.

Dosya dışında Tuba Demirci, 'Kahraman Doktor İhtiyar Acuzeye Karşı: Geç Osmanlı Doğum Politikaları'nın yazarı Gülhan Erkaya Balsoy’la kitabı etrafında bir söyleşi yapıyor.
Meltem Toksöz 'Geç Osmanlı Devleti’nde Popüler Tarih: Ahmed Midhat ve Dünya Tarihi' başlıklı yazısında, Osmanlı tarihyazımında 'dünya tarihi' metinleri üzerinde duruyor ve özel olarak Ahmed Midhat’ın 'Kâinat' adlı eserini inceliyor.

Ömer Obuz, 'Milli Bilinç Yaratma Sürecinde Bir Seferberlik: Korkunun Ecelle İmtihanı ve Türkkuşu'nda, ulus-devlet inşasında milli bilinçten nasıl yararlanıldığını havacılık ve Türkkuşu üzerinden irdeliyor.

Çiğdem Oğuz 'Milli Mesele ve Maddi Gereksinim Arasında: I. Dünya Savaşı’nda Eğlence Yerlerini Düzenleme Çabaları'nda savaş döneminde cephe gerisinde hükümetin eğlence yerlerine müdahalelerini ve bunun sonuçlarını anlatıyor.

Mustafa Uyar, 'Ulemanın Zorlu Tercihi: İslam Padişahı Gazan Han’ın Aşkı mı, Ümmetin Geleceği mi?' başlıklı yazısında, Moğol hanlıklarındaki din değiştirme serüveniyle geleneklerde, özelde evlilik kurumunda yaşanan dönüşümü anlatıyor.

'Realizm ve Yirmi Yıl Krizi: Tarih ve Uluslararası İlişkiler Disiplinleri Arasında E.H. Carr'da Cemil Boyraz, E.H. Carr’ın tarihçi yönünü ve uluslararası ilişkiler kuramına katkılarını inceliyor.

Zerrin İren Boynudelik ve Emine Önel Kurt 'Batı Resim Sanatında Mimari Öğe Kullanımı' dizisine 'Ortaçağ Avrupa Resminde Kent İmgeleri' ile devam ediyor.

Edhem Eldem 'L’illustration’dan Seçmeler'de bu kez 20 Mart 1920 tarihli L’Illustration’dan 'İstanbul Sorunu' başlıklı makaleyi aktarıyor.

Emel Seyhan 'Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay' ile dergiye katkıda bulunmaya devam ediyor. @kanalkultur

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder