Bu Blogda Ara

17 Aralık 2015 Perşembe

Burcu Yağcıoğlu - Arayüzde Doğanlar

Burcu Yağcıoğlu - İsimsiz,
kağıt üzerine kara kalem akrilik sulu boya,
121 x 152 cm., 2015
Galerist, Burcu Yağcıoğlu’na 17 aralık 2015 – 16 ocak 2016 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

‘Arayüzde Doğanlar’ adlı sergisi, Yağcıoğlu'nun beşinci kişisel sergisi.

Sanatçı, sergisinde güzellik, zarafet ve duygusallığı hassasiyetle kenara bırakarak bize organik ile inorganik, hayvan ile makinenin birleştiği, arayüzde doğanlar tarafından iskân edilmiş, insan sonrası bir çağ sunuyor.

‘Arayüzde Doğanlar’ sergisi, teratoma imgesi ve düşüncesi ile teknobiokültürel bir fenomen olarak üç boyutlu biyobaskı etrafında şekilleniyor.

Burcu Yağcıoğlu 18 kasım’da, serginin açılışından birkaç hafta önce geçirdiği operasyonla yumurtalıklarından bir teratoma aldırdı. İçinde taşıdığı ve bedendeki her türlü dokuyu taklit etme kapasitesine sahip bu iyi huylu tümör, Yağcıoğlu’na hayli merak uyandırıcı geldi ve bunu sibernetik [“Bir sibernetik organizma iki tür sınır aynı anda bir sorun teşkil ettiğinde ortaya çıkar: 1) hayvanlar (veya diğer organizmalar) ile insanlar 2) otokontrole sahip ve kendini yönetebilen makineler (otomatonlar) ile organizmalar, özellikle de insanlar arasında. Sibernetik organizma otomatonlar ve otonominin arayüzünden doğmuştur. Donna Haraway: Primate Visions. Race, Gender and Nature in the World of Modern Science, (New York, 1989)] organizmalar, replikasyon, mekanik ve organik prosesler arasındaki sınırlar (veya bunların yokluğu) ve üç boyutlu biyobaskı gibi uzun zamandır süregelen ilgi alanlarıyla birlikte düşünmeye başladı.

Burcu Yağcıoğlu - İsimsiz,
kağıt üzerine kara kalem akrilik,
121 x 152 cm., 2015
Teratoma bazı hücrelerin büyüme düzenlerinde meydana gelen arızalar neticesinde hücrelerin yanlış yerlerde yanlış şekillerde üremesi sonucu ortaya çıkıyor. Bazılarının deri ve kıl içerdiği görülmüştür. Nadiren küçük, yamuk yumuk ve şekilsiz insan formunda büyüyenleri de görülür. Bu korku ve tiksinti kaynağı şeyler dilde de karşılığını bulmuştur: teratoma canavar / ucube anlamına gelen Yunanca teratos kelimesinden türemiştir. İşte bu korku, bu korkuyu anlama ve yapısöküme uğratma, Yağcıoğlu’nun bu serisindeki işlerin hayata geçmesine sebebiyet veriyor. Burada bahsi geçen varoluşsal bir korkudur.

Teratomalar (özellikle de tümüyle oluşumunu tamamlayanları) insanın kendine dönük olarak biricik, bütünlüklü ve amaca yönelik varlık tanımlamasını tam da göbeğinden vurur. Biyolojik süreçlerin rastlantısallığının bir kanıtı olarak kendi ortaya çıkışımız ve oluşumuzun tesadüfiliğini ve belirsizliğini ortaya çıkarırlar.

Sergide yer alan video, Yağcıoğlu’nun tümörü aldırmak için geçirdiği laporoskopi operasyonundan görüntülerle sanatçının internette bulduğu hayvan, insan ve makine imgelerini birleştiriyor. Mermer bir kaidenin üstünde yükselen heykel ise, teratoma ve üç boyutlu biyobaskıya göndermede bulunan mekanik ve biyolojik unsurları bir araya getiriyor.

Burcu Yağcıoğlu - Manufactured!,
kağıt üzerine kara kalem akrilik sulu boya,
121 x 152 cm., 2015
Sanatçı, büyük ebatlı desenlerinde teratomayı olumsuz ve alçaltıcı her tür çağrışımdan temizleyip onu bilim-kurgusal bir üremenin sembolü olarak yeniden inşa ediyor.

Burcu Yağcıoğlu 

1981 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından Sabancı Üniversitesi Görsel Sanat ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Goldsmiths Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde ikinci yüksek lisans eğitimi için Londra’ya taşındı. Londra’da ve İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Pratiği desen, video, kolaj ve resim gibi çeşitli disiplinleri kapsıyor. Türler, doğa ve kurgu arası ilişkileri ve değişimleri araştıran çalışmalar üretirken gif animasyonlar, yemek kitapları ve ansiklopediler gibi çeşitli görsel sistemler ve ürünlerle çalışıyor. Enformasyon dolaşımı, doğa algıları ve verili kültürel hiyerarşiler çalışmalarının odak noktasını oluşturuyor.

Son dönemde İstanbul Modern, Amerikan Hastanesi ve Sabancı Müzesi’nde karma sergilere katıldı; Ever Spring Museum, Taichung, Tayvan ve Artvarium, Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul’da kişisel sergiler açtı...

Burcu Yağcıoğlu - Arayüzde Doğanlar / 17 aralık 2015 – 16 ocak 2016; Galerist, Meşrutiyet Cad. No: 67 / 1 Tepebaşı - Beyoğlu - 34430 İstanbul; Tel.: +90 212 252 1896

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder