Bu Blogda Ara

12 Ekim 2015 Pazartesi

Dinlerin Hak Din Olma İddiaları ve Çoğulculuk, Tarabya Konferansı 2015 | Religiöse Wahrheitsansprüche und Pluralität, Tarabya-Konferenz 2015

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Eugen Biser Vakfı ortaklaşa olarak 14.-15.10.2015 tarihleri arasında İstanbul Tarabya'da "Dinlerin Hak Din Olma İddiaları ve Çoğulculuk - Tarabya Konferansı 2015 | Religiöse Wahrheitsansprüche und Pluralität Tarabya-Konferenz 2015"i düzenliyor.

Konferansın "Açılış Konuşması"nı Büyükelçi Martin Erdmann (Almanya Federal Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi) ve Başkonsolos Georg Birgelen (Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu); "Giriş Konuşması"nı Prof. Dr. Martin Thurner (Eugen Biser Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) yapıyor. Konferansta Alman Katolikleri Merkez Komitesi Hristiyan-Müslüman Tartışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Anja Middelbeck-Varwick'in yanı sıra Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de (Diyanet İşleri Başkanı) konuşma yapması bekleniyor.

Konferansın "Açılış"ı Büyükelçi Martin Erdmann ile Prof. Dr. Martin Thurner (Eugen Biser Vakfı) tarafından yapılıyor.

Konferansta "Teolojik Bakış Açıları | Theologische Sichtweisen" başlığında "Musevilik | Judentum" (Prof. Dr. Walter Homolka, Potsdam Üniversitesi; Abraham Geiger Kolleg Berlin); "Hristiyanlık | Christentum" (Prof. em. Dr. Jürgen Werbick, Westfälische Wilhelm Üniversitesi Münster) ve "İslamiyet | Islam" (Prof. Dr. Özcan Taşçı, Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale) ele alınıyor. Bu başlıkta Prof. Dr. Halis Albayrak (Ankara Üniversitesi) moderatörlüğünde her sunumun ardından birer "Panel | Diskussion zum Vortrag" yapılıyor ve sunumlar tartışmaya açılıyor.

"Sosyolojik ve Yasal Bakış Açıları | Soziologische Sichtweisen und Konsequenzen für Recht, Staat und Gesellschaft" başlığındaki konu kümesinde "Almanya | Deutschland" (Prof. Dr. Tine Stein, Christian Albrecht Universitesi Kiel) ve "Türkiye | Türkei" (Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır (Gediz Üniversitesi İzmir) irdeleniyor. Bu başlıkta, Prof. Dr. Martin Thurner (Ludwig Maximilian Üniversitesi Münih) moderatörlüğünde, her sunumun ardından birer "Panel | Diskussion zum Vortrag" bulunuyor ve sunumlar tartışılıyor.

Konferansın son konu kümesi "Siyasi Bakış Açıları | Politische Sichtweisen". Bu başlıkta "Dinî-Çoğulcu Toplumda Dinlerarası Diyalog – Devletin Rolü (Almanya) | Der interreligiöse Dialog in der religiös-pluralen Gesellschaft – die Rolle des Staates (Deutschland)" (Gabriel Goltz, Federal İçişleri Bakanlığı, Kültürlerarası Diyalog ve Alman İslam Konferansı) ile "Dinî-Çoğulcu Toplumda Dinlerarası Diyalog – Devletin Rolü (Türkiye) | Der interreligiöse Dialog in der religiös-pluralen Gesellschaft – die Rolle des Staates (Türkei)" (T. C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, N. N. angefragt) konularında sunumlar yer alıyor. Her konu, sunumların ardından Prof. Dr. Martin Thurner (Ludwig Maximilian Üniversitesi Münih) moderatörlüğünde yeniden tartışılıyor.

Prof. Dr. Martin Thurner ile Prof. Dr. Halis Albayrak, konferans sonunda bir "Özetleme | Zusammenfassung" yapıyor.

Konfransın "Kapanış | Verabschiedung" konuşmacıları, Stefan Zinsmeister (Eugen Biser Vakfı) ile Büyükelçi Martin Erdmann.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder