Bu Blogda Ara

6 Ekim 2015 Salı

Bulgaristan’da Alevi-Bektaşi Kültürü

Bulgaristan’da Bektaşi tarikatı, 13. yüzyıldan sonra, muhtemelen Abdal Musa tarafından kuruldu.

Bektaşiliğin Bulgar topraklarına 15. yüzyılda, "Abdalan-ı Rum" (Anadolu) ya da sadece "Abdal" olarak bilinen dervişlerin İslamiyet’i benimsetme faaliyetleri sayesinde yayıldığı düşünülüyor.

1512–1515’te Osmanlı-Safevi Savaşları sırasında Horasan bölgesindeki Türk kabileleri Bulgaristan’a göç etmişlerdi. Anadolu’da isyan eden Aleviler ise, Osmanlı idarecileri tarafından Balkanlara sürgün ettirilmişti.

Türkiye dışında Balkanlar’da sadece Bulgaristan’da yaşayan Alevilerin oradaki nüfusu 2001 yılı sayımına göre 53.021’e ulaştı.

Kuzeydoğu Bulgaristan Alevilerini; Çelebi (Sofiyan) akımına mensup olan Bektaşiler, Babagân, yani Balım Sultan’ın müritleri olan Bektaşiler, Otman Baba’nın müritleri olan Babailer ve Demir Baba’nın müritleri olan Babailer oluştururlar.

Araştırmacı F. de Jong, Zağra bölgesinde de Bedreddin Simavi’nin müritleri olan Alevilerin yaşadığını söyler. Alevi-Bektaşi ilişkisi çok önemli ve oldukça hassas bir konudur; Bektaşiler kendi iradeleriyle Bektaşi olurken Alevilik doğuştan kazanılır (!?).

Kitapta Bulgaristan Alevileri ve Bektaşilerinin tarihi ve sosyal yaşamları, sayıları 300’ü aşan zengin görsel malzemeyle sunuluyor: Dini yapılarındaki bezemeler, resimler, gündelik yaşamda kullandıkları eşyalar, dokumalar, giysiler, nakışlar…

Profesör Lyubomir, Mikov Bulgaristan Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü üyesi.

Lyubomir Mikov: Bulgaristan’da Alevi-Bektaşi Kültürü. Çev.: Orlin Sabev, Kitap Yayınevi, İstanbul 2008, 520 S., ISBN 978-975-6051-72-6

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder