Bu Blogda Ara

14 Ekim 2015 Çarşamba

Azınlık Hakları, Jeopolitik ve Seküler Yönetim

Boğaziçi Üniversitesi (Rektörlük Binası Konferans Salonu, 34342 İstanbul), dünyanın önde gelen akademisyenlerini konuk ettiği Boğaziçi Lectures’ta 19 ekim 2015 günü saat 16'da, University of California-Berkeley’den, din, sekülerizm ve toplumsal cinsiyet alanının en önemli düşünür ve araştırmacılarından Antropolog Prof. Saba Mahmood’u konuk ediyor.

 Saba Mahmood’un “Azınlık Hakları, Jeopolitik ve Seküler Yönetim” temalı konuşması, simultane olarak tercüme de ediliyor.

Sosyal ve kültürel antropoloji alanının dünyada önde gelen düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Saba Mahmood, araştırmalarında din, sekülerlik, hukuk ve siyaset ilişkisi, İslamiyet, Ortadoğu ve Avrupa üzerine yoğunlaşıyor. Mahmood, bu konulardaki çalışmalarıyla din ve seküler siyaset ilişkisini kolonileşme sonrası toplumları ele alarak, kültürel yorumlama, hukuk ve toplumsal cinsiyet / cinsellik üzerinden inceliyor. Saba Mahmood araştırmalarında etik ve siyaset, özgürlük ve tutsaklık, din ve sekülerlik, faillik ve teslimiyet kavramlarının altında yatan liberal varsayımları sorguluyor.

Saba Mahmood 

Üniversite eğitimini mimarlık ve şehir planlama alanlarında tamamladı. Doktora çalışmalarını antropoloji alanında Stanford University’de yürüttü.

University of California-Berkeley’e geçmeden önce University of Chicago’da dersler verdi. Sekülerizm, din ve beden, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, insan hakları ve egemenlik, Ortadoğu ve İslamiyet antropolojisi, din antropolojisi, feminist teori ve sömürgecilik sonrası toplumlar, ders verdiği konular yer alıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder