Bu Blogda Ara

5 Haziran 2015 Cuma

Fizikososyal ve Fizikomatematik - 16. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığının Teknolojik Arka Planı: Mekânın Matematiksel Kavranışı

Toplumsal Tarih haziran 2015'te yayınlanan 258. sayısında Fizikososyal ve fizikomatematiksında Uğur Tanyeli’nin “16. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığının Teknolojik Arka Planı: Mekânın Matematiksel Kavranışı” başlıklı yazısını kapağa taşıyor. Uğur Tanyeli, Osmanlı mimarlığını ölçme, planlama ve görsel betimleme sacayağında iki kavramın kılavuzluğuyla tartışıyor: Fizikososyal ve fizikomatematik.

Patrick Donabédian, Kars’ın Digor ilçesinde ortaçağda inşa edilmiş Khıdzgonk Manasıtırı’nın ayakta kalan tek kilisesi Surp Krikor’a dikkatleri çekiyor. “Kurtarılması Gereken Bir Anıt: Khıdzgonk Surp Sarkis Kilisesi” başlıklı bu yazı, yapının tarihi ve mimari öyküsünü anlatmanın yanında, kamuoyuna ve yetkililere bir çağrı niteliği taşıyor.

Zehra İlhan “Safiye Hanım ve Celal Bey: 19. Yüzyıldan Bir Boşanma Hikâyesi”nde, 19. yüzyıl ortalarında Sivas’ta başlayıp İstanbul’a uzanan ilginç bir boşanma davasının izini sürüyor. Davaya ilişkin kayıtlar, okuru şaşkınlığa sürükleyecek ayrıntılar içeriyor.

“Halid Ziya Uşaklıgil’in Kaleminden İzmir” başlıklı yazısında Önder Şenyapılı, Uşaklıgil’in İzmir Hikâyeleri adlı kitabındaki öykülerden alıntılarla ilerliyor. Yazar, kentin 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk yarısına değin yaşadığı dönüşümü mekânlar arasında gezinerek anlatıyor.

Taylan Esin “Savaş, Tehcir, Ütopya: Darüleytamların Yükselişi ve Çözülüşü”nde I. Dünya Savaşı ve Ermeni tehciri sürecinde yetim çocukların bir çatı altında toplandığı darüleytamları inceliyor. Esin’in yazısı bir trajedinin üzerinde “saadet köyleri” kurup “asker, sanatkâr ve gürbüz bir nesil” yetiştirmenin hedeflendiği darüleytamlarda çözülüşü ve emval-i metrukenin paylaşımından sonra hangi mekanizmalar neticesinde yetimlerin payına sefalet ve açlık düştüğünü anlatıyor.

Mehmet Öznur Alkan “1970’lerde Seçim Propaganda Plaklarından Örnekler” başlıklı yazısında 1960’lı ve 1970’li yıllarda seçim propagandalarının araçlarından biri olan 45’lik plakları hatırlatıyor ve kahvelerde, meydanlarda, sokaklarda bu plaklardan çalınan şarkılardan örnekler veriyor.

Toplumsal Tarih’in  258. sayısının “Güncel” sayfaları İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Devrim Sezer’in Perşembe Konuşmaları’ndaki “Soykırım ve Sorumluluk: 1915’i Raphael Lemkin ve Karl Jaspers’in Eşliğinde Düşünmek” başlıklı sunumunun ve yine Perşembe Konuşmaları’nın Karin Karakaşlı, Rober Koptaş ve Zakarya Mildanoğlu’nun katıldığı “100. Yılda 1915’e ve Bugüne Bakışlar” başlıklı kapanış oturumunun özetlerini içeriyor.

Zerrin İren Boynudelik ve Emine Önel Kurt “Günlük Hayatı Resmetmek” dizisinde, yeme içme konusuna bu kez “Günlük Hayat Resimlerinde Eğlenceler” başlıklı yazıyla devam ediyor.

 258. sayıda Edhem Eldem’in “L’illustration’dan Seçmeler”i ve Emel Seyhan’ın “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay”ı yer alıyor. Aylin Koçunyan Jamanak gazetesinin Haziran 1915 tarihli sayılarından haberler aktarıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder