Bu Blogda Ara

28 Mayıs 2015 Perşembe

Hareketsiz Hareket | Actionless Action: Rahmet Kapısı | Door of Mercy - Uluslararası Kenan Rifâî Sempozyumu

[KanalKultur] - KERİM Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak 29-31 mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul'da Rahmet Kapısı | Door of Mercy adıyla "Uluslararası Kenan Rifâî Sempozyumu" düzenleniyor.

Sempozyuma, Türkiye'den 30, Türkiye dışından da 8 olmak üzere toplam 38 davetli konuşmacı katılıyor ve 9 ayrı oturumda "Kenan Rifâî" hakkında sunum yapıyor.

Sempozyum, 29 mayıs 2015 günü Açılış Konuşmaları ve Konya Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu'nun icrâ edeceği Mevlevî Ayin-i Şerîfi ile Yenikapı Mevlevîhânesi'nde başlıyor.

Oturumlar ise, 30-31 mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılıyor.

Ayrıca, 29 mayıs 2015 günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (saat: 20'de) Lâ Edrî grubunun icrâ edeceği İlâhiyât-ı Ken'an konseri var.

Sempozyumda şu sunumlar tartışmaya açılıyor:

Süleyman Uludağ, Prof. Dr.: "Kenan er-Rifâî Hz.'nin Yaşadığı Devirde Tasavvuf" | Tasawwuf in Kenan Rifai's Time; Mehmet Demirci, Prof. Dr.: "Kenan Rifâî Hz.'nin Hayatı ve Şahsiyeti" | Life and Character of Kenan Rifai; Mustafa Kara, Prof. Dr.: "Kenan er-Rifâî Hz.'nin Tasavvuf Anlayışı" | Kenan Rifai's Understanding of Tasawwuf; Osman Nuri Küçük, Doç. Dr.: "Kenan er-Rifâi'nin Mesnevi Şerhi üzerinden Şeriat ve Din Anlayışı" | Kenan Rifai's Understanding of Sharia and Religion based on His Commentary on Masnawi; Semih Ceyhan, Doç.Dr.: "Kenan Rifâî Hz.'ne Müntesip Osmanlı Şeyhülislâmları" | Ottoman Sheikhs al-Islam Intitiated by Kenan Rifai; Hatice Dilek Güldütuna, Dr.: "Kenan Rifâî ve Hakk'ın Aynası Olarak Kadın" | Kenan Rifai and Woman as Mirror Reflection of Allah the Truth; Omid Safi, Prof. Dr.: "Kenan Rifâî: Hz. Mevlânâ'yı 20. Yüzyıla Taşımak" | Kenan Rifai: Bringing Mawlana Rumi to the 20th Century; Cangüzel Güner Zülfikar, Yrd. Doç. Dr.: "Kenan er-Rifâî Hz.'nin Mürşitliği ve Mürebbiliği" | Kenan Rifai's Teaching and Training Methods; Juliane Hammer, Doç. Dr.: "Kadın Bedeni: Toplumsal Cinsiyet, İslamofobi ve Amerika'daki Direnç" | On Women's Bodies: Gender, Islamophobia, and Resistance in America; Emin Işık, Yrd. Doç. Dr., Yusuf Ömürlü & Vasfi Emre Ömürlü, Doç. Dr.: "İlâhiyât-ı Ken'ân" | Ilahiyat-i Kenan; Hakan Alvan: "Kenan Rifâî Hazretleri" | Hazrat Kenan Rifai; Sadık Yalsızuçanlar: "Kenan Rifâî Hz.'nin İsimlerle Mâcerâsı" | Kenan Rifai's Adventure with Names; Gürbüz Ertürk, Mimar: Ümmü Ken'an Dergahı Hakkında Sunum" | Presentation about Dargah of Ummu Kenan; Mohammad Rustom, Doç. Dr.: "Hareketsiz Hareket" | Actionless Action; James Winston Morris, Prof. Dr.: "Öğretmen olarak Kenan Rifâî: Hz. Mevlânâ'nın Mesnevî'si ile İlgili Derslerinden Kazanımlar" | Kenan Rifai as Teacher: Insights From His Lessons on Rumi's Masnawi; Ercan Alkan, Yrd. Doç. Dr.: "Tasavvuf Târihi Literatürü Açısından ‘Ahmed er-Rifâî' Adlı Eserin Değerlendirilmesi" | Evaluation of the Book, ‘Ahmed al-Rifai' Regarding the Literature of Tasawwuf History; Eylül Yalçınkaya: "Kenan Rifâî Hz.'nin Mesnevî Şerhi" | Kenan Rifai's Commentary on Masnawi; Mustafa Tatçı, Yrd. Doç. Dr., Melike Türkân Bağlı, Doç. Dr.: "Anadolu ve Rumeli'nin Fütuhâtı ve Sarı Saltuk 'er-Rifâî'" | Anatolia and Rumelia's Conquest and “Rifai” Sarı Saltuk; Stephen Hirtenstein: "Aşkın ve İlmin Okulu: Kenan Rifâî (1867-1950) ve Bülent Rauf (1911-1987) Üzerine Düşünceler" | The School of Love and Knowledge: Reflections on Kenan Rifai (1867-1950) and Bulent Rauf (1911-1987); Bruce Lawrence, Prof. Dr.: "Peygamber'in Mirâcı: İbn Arabî, Şeyh Muzaffer ve Kenan Rifâî" | The Prophet's Ascent: Ibn ‘Arabi, Sheikh Muzaffer and Kenan Rifai; Türkân Erkmen, Eren Bayar: "Hocasıyla Yazan Bir Kalem: Nezihe Araz & Semiha Cemâl: Aşkın Kalbi | A Pen that Writes with its Teacher: Nezihe Araz & Semiha Cemal: Heart of Divine Love (Ashk); Turgut Alsırt, Dr.: "Sâmiha Anne" | Mother Samiha; Fahrünnisa Bilecik, Yrd. Doç. Dr.: "Ezelden Ebede İzzetlenmiş Bir İnsan-ı Kâmil: İlhan Ayverdi" | İlhan Ayverdi: An Honored Perfected Human Being from the Pre-Eternal to Eternity; Asuman Kulaksız, Dr.: "Bir Devri Aydınlatan Meşkûre Anne" | Mother Meskure Enlightening her Time; Cangüzel Güner Zülfikar, Yrd. Doç. Dr., Sachiko Murata, Prof. Dr., William Chittick, Prof. Dr.: "Çin Müslümanlığında Tasavvufun Önemi | The Importance of Sufism in Chinese Islam; Carl W. Ernst, Prof. Dr.; "Ken'an Rifâî'nin Mesnevî Şerhinde Öğretme Metodları" | Teaching Methods of Kenan Rifai in the Masnawi Commentary; Cemâlnur Sargut: "Ken'an Rifâî'nin Bakışıyla Dünün, Bugünün ve Yarının Değerlendirilmesi" | Evaluation of Past, Present and Future through Kenan Rifai's View [KanalKultur]

 Rahmet Kapısı | Door of Mercy - Uluslararası Kenan Rifâî Sempozyumu | 29 - 31 mayıs 2015, Yenikapı Mevlevîhânesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder