Bu Blogda Ara

29 Nisan 2015 Çarşamba

Türkiye’de Hilafetin İlgası ve Mısır Ulemasının Tepkisi

Toplumsal Tarih, mart 2011'de yayınlanan 207. sayısındaki başyazısında saltanatın ve hilafetin ilgasını ve ilgadan sonra halifeliği kapma telaşının nasıl bir rekabete yol açtığını ve Kahire’de Mart 1924’te yayınlanan bir risale üzerinden Mısır’daki ulemanın tepkisini ele alıyor.

Zafer Toprak, beş yazılık dizisinin dördüncü yazısında Şevket Aziz Kansu’nun başını çektiği Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki antropoloji çalışmalarını ve bu çalışmaların nasıl la-dini bir tarih anlayışına yol açtığını ortaya koyuyor.

İpek Çalışlar, Tarih Vakfı Arşivi’nde bulunan, Nazım Hikmet’in dayısı Ali Fuat Cebesoy’a yazdığı mektupları inceleyerek mektupların yazıldığı koşulları ve Nazım’ın içinde bulunduğu durumu değerlendiriyor.

Ayşe Yazıcıoğlu, İşgal Dönemi'nde Aydede’den Yansıyan İstanbul’un ekonomik ve siyasi meselelerine ilişkin çıkan sonuçları irdeliyor.

Tülin Ural, Tek Parti Dönemi takdim ve selamlaşma usulleri üzerinden adab-ı muaşeret kuralları ile toplumsal hiyerarşilerin nasıl kurulduğuna ilişkin örnekleri paylaşıyor.

Nuran Tezcan, kendisinin gün ışığına çıkardığı Evliya Çelebi’nin Mısır’dan güneye doğru yaptığı seyahat esnasında oluşturduğu Nil Haritası'nı sunuyor.

Semih Tezcan, kendi yazdıklarından Muharrem ayının 10. gününde doğduğu var sayılan Evliya Çelebi’nin doğum günü tarihinin doğruluğunu sorguluyor.

Vural Genç, 11. yüzyılda kaleme alınan Nasır Hüsrev’in Sefernâme adlı eserindeki Anadolu gezisi notlarını ele alıyor.

Nicolas Elias, Osmanlı sanat müziğinde Tamburi Cemil Bey sayesinde canlanan ve bugün Ege’nin her iki kıyısında da seçkin müzisyenlerin elinde yeniden hayat bulan lavtanın hikâyesini anlatıyor.

Beno Kuryel, daha önceki makalelerinde sergilediği matematiği tarihin içinden ele alma çabasını matematik öğrenimine odaklanarak sürdürüyor.

Vladimir Belyakov, 93 Harbi’nde esir düşen çok sayıda Osmanlı asker ve subayının Rusya’da barınma koşullarını ve Rus makamlarının esirlere ihtimam gösterme politikası ile neyi amaçladığını ele alıyor.

Turan Keskin, Aziz Çelik’in Türkiye’de 1946- 1967 yılları arasındaki sendikacılığın izlerini sürdüğü Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946- 1967) adlı kitabını değerlendiriyor.

Cansu Kılınçarslan, Ayşe Gürsan-Salzmann ile Laurence Salzmann’ın “Travels In Search of Turkey's Jews” kitabı üzerine gerçekleştirdikleri söyleşiyi aktarıyor.

207. sayıda, Edhem Eldem’in “L’illustration’dan Seçmeler” ve Emel Seyhan’ın “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” adlı düzenli köşeleri yer alıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder