Bu Blogda Ara

16 Şubat 2015 Pazartesi

Modern Türkiye'nin Politikaları

Ali Çarkoğlu ve William Hale'nin editörlüğünü yaptığı, derlenmiş materyali tarihsel ve entelektüel bağlamına yerleştiren "The Politics of Modern Turkey" adlı eser 4 ciltten oluşuyor. Halil İnalcık, Daniel Lerner, Kemal H. Karpat, Şerif Mardin, Çağlar Keyder, İlkay Sunar, Suna Kili, Reşat Kasaba, Hugh Poulton, Jacob M. Landau, Andrew Mango, Ergun Özbudun, Joseph S. Szyliowicz, Mark Tessler, Ebru Altınoğlu, İlter Turan, Ergun Özbudun, David Barchard, Ersin Kalaycıoğlu, Ali Çarkoğlu, Frank Tachau, Sabri Sayarı, Cem Başlevent, Hasan Kirmanoğlu, Burhan Şenatalar, Yılmaz Esmer, W. Jefferson West, Çiğdem Adem, E. Fuat Keyman, Ahmet İçduygu, Ziya Öniş, Umut Türem, Tanel Demirel, Metin Heper, Ümit Cizre, William M. Hale, Feroz Ahmad, Roderic H. Davison, Bruce R. Kuniholm, Clement H. Dodd, Tozun Bahcheli, F. Stephen Larrabee, Ian O. Lesser, Oktay F. Tanrısever, Gareth Winrow, Kemal Kirişci, Şaban Kardaş, Heinz Kramer, Philip Robins, Gamze Avcı, Ziya Öniş, Nergis Canefe, Tanıl Bora, Yeşim Arat, Sencer Ayata, Faruk Birtek, Binnaz Toprak, İhsan Dağı, Nilüfer Göle, Bedriye Poyraz, Ruşen Çakır, M. Hakan Yavuz, Nihat Ali Özcan, Mesut Yeğen, Aylin Güney, Yeşim Arat, Ümit Cizre-Sakallıoğlu, Erinç Yeldan ve Mine Eder de kitabın yazarları...

"Historical Heritage of Politics in Modern Turkey" başlıklı 1. cilt, çağdaş Türk siyaseti deneyimini tarihsel bir bağlama yerleştirmek amacıyla bir araya getirilen temel çalışmaları içeriyor. Kitap; Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet dönemine geçişte, başta kültürel, kurumsal alanlar, Osmanlı ve Tek Parti (1923–1950) dönemlerini kapsayan seçkinci siyasetler olmak üzere, siyaset üretilen belli başlı alanlardaki süreklilikleri ve kopuşları vurgulamak amacıyla, temelde tarihsel sosyolojiden faydalanan geniş bir literatürün izini sürüyor. Tanzimat döneminde yapılan reformlara değinilerek, Cumhuriyet rejiminin 1930'lu yılların başında gerçekleştirdiği çığır açan değişiklikler ve II. Dünya Savaşı sonrasında çokpartili hayata geçiş sürecindeki gelişmeler inceleniyor. Kitapta ayrıca, Türkiye'deki liberalizm anlayışlarının yanı sıra, Kemalist, İslamcı muhafazakar ve milliyetçi eğilimleri içerecek şekilde, çağdaş Türk siyasetinde etkili olan ideolojik akımların doğası üzerine bir dizi çalışma da bulunuyor.

"Political Institutions and Processes" başlıklı 2. cilt, yasa değişiklikleriyle sonuçlanan ve Avrupa Birliği üyeliği için gerekli Kopenhag kriterlerini yerine getirmeyi amaçlayan anayasal değişimleri tasvir eden ve değerlendiren çalışmaları; icra organının, bürokrasi ve parlamentonun işlev ve karakterinin altını çizen temel bilgileri kapsıyor. Kitap; 1960, 1971, 1980 askeri darbeleri ve 1997'deki sözde "postmodern" darbeyle ilgili ufuk açan çalışmaların yanı sıra, kamu yararını gözeten politika oluşturmanın doğası, patronaj ağlarının işleyişi, parti sistemi ve seçim kanunu, sosyal hareketlilik ve siyasi katılımda görülen eğilimler, çıkar ve baskı gruplarının etkinlikleri, ordunun siyasetteki rolü hakkında da çalışmalar sunuyor.

"Modern Turkey's Foreign Policy" başlıklı 3. ciltte, dış politikayı belirleyen kurumların tarihsel gelişimi ve politika üretme sisteminden bahsediliyor. Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün iktidarda olduğu yıllardan, Soğuk Savaş ve sonrasındaki dönemlere kadar devam eden süreçte izlenen dış politikayı tarihsel açıdan inceleyen bir dizi makale yer alıyor. Türkiye'nin jeostratejik konumu, Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye ve Avrupa Birliği, Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorunu, Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri, Türkiye'nin Transkafkasya, Orta Asya ve Rusya'da S.S.C.B.'nin dağılmasının ardından kurulan ülkelerle ilişkileri, bu cildin konu başlıkları arasında bulunuyor.

"Major Issues and Themes in Contemporary Turkish Politics" başlıklı 4. ve son ciltte, geride bıraktığımız 20 yılda gittikçe daha çok göze çarpan meselelere odaklanılıyor. Demokratikleşme ve Avrupa Birliği üyeliği sürecinde uygulanan politikalar, özellikle dindarlık ve İslamcı hareketlerin yükselişi bağlamında kimlik meseleleri; etnik köken tartışmaları ve Kürtler; Türk siyasetinde kadınlar ve siyasi-ekonomik etkileşimler, kitapta ele alınan konular arasında.

Ali Çarkoğlu, William Hale (ed.): The politics of modern Turkey: critical issues in modern politics: volume 1, historical heritage of politics in modern Turkey. Routledge [United Kingdom] 2008, 379 p. : tbl., graph., ISBN / ISSN 978-0-415-45642-5; volume 2, political institutions and processes. Routledge [United Kingdom] 2008, 420 p. : tbl., graph., ISBN / ISSN 978-0-415-45643-2; volume 3, modern Turkey’s foreign policy. Routledge [United Kingdom] 2008, 384 p., ISBN / ISSN 978-0-415-45644-9; volume 4, major issues and themes in contemporary Turkish politics. Routledge [United Kingdom] 2008, 419 p. : tbl., graph., ISBN / ISSN 978-0-415-45645-6

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder