Bu Blogda Ara

28 Şubat 2015 Cumartesi

Kirkor Sahakoğlu - Eksik | Absent

Depo, Kirkor Sahakoğlu’nun 39 resim ve bir videodan oluşan “Eksik” başlıklı sergisini ağırlıyor. Sahakoğlu’nun yapıtları şaşırtıcı bir duygu selinin, derin bir ruh acısının dışavurumları… Yoğun ve serbest fırça darbeleriyle, doğaçlamayla oluşan “Eksik”in resimleri simsiyah bir suskunluğun ve kanayan bir yokluğun işaretlerini taşıyor. Bu resimlerle bütünleşen video işinde ise irkiltici bir gerçeklik, yaşamı ve ölümü sorgulayan sert bir isyan yer alıyor.

Sahakoğlu bu resimlerin, eksik kalışı, layıkıyla yaşanamayan bir yası, bir kuşaktan ötekine devreden bir acıyı dile getirdiğini belirtiyor: “Bunlar benim yitirdiklerimle kurduğum bir bağ. Bu yüzden her birinin ayrı bir ismi yok. Olsaydı herhalde isimleri Artin, Agop, Sarkis, Yeranuş, Hripsime, Boğos olurdu. Ama bu resimlerin hepsinin isimleri benim için Eksik'tir. Evet bu yüzyıl bir eksikliğin, bir eksik kalışın hikâyesidir. Ve hatta bunlara rağmen var olmaya direnenlerin kıpırtılarıdır.”

İstanbul doğumlu olan Kirkor Sahakoğlu, Getronagan Lisesi’nin ardından Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Reklam Grafiği Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Milano’da Istituto Europeo Di Design’da master’ını tamamladı. Domus Academy’de bir süre eğitim aldı ve atölyelere katıldı. 1985 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında art direktörlük ve kreatif direktörlük yaptı. Ardından kendi ajansını kurdu. Markalaşma sürecinde pek çok kuruma ve ürüne destek verdi. Çok sayıda Kristal Elma ödülü kazandı. 2010 yılından bu yana serbest çalışan Sahakoğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders veriyor, bunun yanında çeşitli üniversitelerde seminerler ve atölyeler düzenliyor.

* * *

Depo hosts Kirkor Sahakoğlu’s exhibition titled “Absent” comprised of 39 paintings and one video. Sahakoğlu’s works are manifestations of a surprising rush of emotions, a profound anguish of the soul… Paintings of “Absent”, created through improvisation with intense and free brushstrokes, bear the tokens of a soot-black reticence and a bleeding void. Coalescing with these paintings the video presents a disquieting reality, a harsh insurgence that questions life and death.

Sahakoğlu notes that in “Absent” he expresses a state of being left wanting, a loss not duly lamented, a sorrow passed on from one generation to the next: “These paintings are a bond that I established with the ones I have lost. This is why they do not each have a separate name. If they did, they would probably be called Artin, Agop, Sarkis, Yeranuş, Hripsime, Boğos. But for me the name of all of these paintings is Absent. Yes, this century is the story of an absence, of being left wanting. And even the stirrings of those who persist to exist despite these.”

Born in İstanbul, Kirkor Sahakoğlu attended Getronagan High School, after which he graduated from the School of National Applied Fine Arts Advertising Graphics Department. Later he received his master’s degree at Istituto Europeo Di Design in Milan. He also studied at Domus Academy and participated in workshops. As of 1985 Sahakoğlu worked as art director and creative director in prominent advertising agencies of Turkey, and later founded his own agency. He assisted numerous institutions and products in their branding processes. Recipient of innumerable Crystal Apple awards of the Association of Advertising Agencies, since 2010 Sahakoğlu has been working freelance, as well as teaching undergraduate and graduate students at Marmara University Faculty of Fine Arts. Sahakoğlu also organizes seminars and workshops in various universities.

Kirkor Sahakoğlu - Eksik | Absent / 6 - 29 mart | March  2015; Tütün Deposu, Lüleci Hendek Cad. No:12, Tophane - 34425 İstanbul; Tel.: +902122923956  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder