Bu Blogda Ara

11 Aralık 2014 Perşembe

Tanzimat Devleti'nde Vergi Sistemi ve Toplumsal Adalet

Toplumsal Tarih'in aralık 2014'te yayınlanan 252. sayısı kapak yazısında Nadir Özbek, Tanzimat Fermanı sonrasında yeni vergi politikalarının nasıl uygulandığına, bu politikaların mültezim-sarraf-bürokrasi ağlarıyla uyumuna ve geniş köylü yığınları açısından vergi adaletinin ne derece tesis edildiğine bakıyor.

Nüket Esen, Ahmed Midhat'ın 1889 yılında Stockholm'de toplanan 8. Müsteşrikler Kongresi'ne Osmanlı Devleti adına temsilci olarak katılmasıyla başlayan Avrupa'nın farklı şehirlerini de kapsayan seyahatinin, yazar üzerindeki etkilerini değerlendiriyor.

Cansu Kılınçarslan, Tarih Vakfı'nın Aralık ayındaki "Yokuşun Başı: Demokrasi Mücadelesinde Tan Gazetesi (1935- 1945)" sergisi ve Tan matbaa ve gazetesinin tarihi hakkında serginin küratörü Gökhan Akçura ile bir söyleşi gerçekleştiriyor.

Fatma Coşkuner, Pera Müzesi'nde bulunan ve küratörlüğünü Prof. Tadeusz Majda'nın yaptığı "Polonya sanatında Oryantalizm" sergisini değerlendiriyor.

Emre Erol, 1914 Rum Tehciri sırasında yaşananları Balkan milliyetçiliğinin Batı Anadolu'ya sıçrayışı olarak değerlendirdiği makalesinde çok-milletli imparatorluk yerine ulus-devlet modeline geçişin bu olaylar üzerindeki etkisini ele alıyor.

Foti Benlisoy, Milli Mücadele sırasında Yunan ordusunun motivasyonunu bozmak niyetiyle Türk uçaklarından atılan Yunanca propaganda beyannamelerini ve bunların Yunan askerleri tarafından nasıl karşılandığını anlatıyor.

Edhem Eldem, Elbise-i Osmaniye hakkındaki yazılarına bu ünlü eserin Osmanlı sınırlarını aşarak Avrupa'da yayınlanan Auguste Racinet'nin Le Costume historique (Kıyafet Tarihi) başlıklı çalışmasını nasıl etkilediğini anlatarak devam ediyor.

Özgür Burçak Gürsoy, 1933 yılında Taylorizmin temsilcilerinden Henry Wallace Clark'ın Türkiye'ye gelişi ve inhisarlar idaresinin daha verimli işletilmesiyle ilgili hazırladığı raporunu değerlendiriyor.

Yılmaz İzmirlier, Sarus, Kayseriye ve Develu dirhemleri arasındaki uyumu gösteren örneklerden hareketle Kızılırmak nehrinin batısında ve doğusunda egemenlik tesis eden IV. Kılıçarslan ve II. Keykavus'un 13. yüzyılda aynı darphaneleri kullandığını ortaya koyuyor.

Hilal Kazan, 19. yüzyılda kadın hattatların sayısının artığını belirterek bu dönemde yaşamış olan Hattat Şerife Fatıma Hanım'ın ilginç yaşam öyküsünü aktarıyor, hat çalışmalarından örnekler sunuyor.

Nazan Maksudyan, geçtiğimiz yıl yayınlanan Abdülhamid, Jön Türk rejimi, I. Dünya Savaşı yılları ve dönemin ayrıcalıklı sınıflarının yaşamına dair önemli bir tanıklık sunan Saibe Örs'ün hatıratını tanıtıyor.

Zerrin İren Boynudelik ve Emine Önel Kurt, genre resimlerinden örnekler sundukları yazı dizisinde bu ay 17. yüzyıl Avrupa resminde işler konusunu işliyor; Pieter Brueghel, Job Adriaensz Berckheyde ve Marinus van Reymerswaele resimleriyle maliye ve hukuk işleyişiyle ilgili gündelik hayat resimleri sunuyorlar.

Toplumsal Tarih'in 252. sayısında Edhem Eldem "L'illustration'dan Seçmeler"i ve Emel Seyhan'ın "Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay" sayfaları yer alıyor. Ayrıca güncel sayfalarında Hazal Özdemir'in hazırladığı Tarih Vakfı Perşembe Konuşmalarının özetlerini, Joanna Florczak'in yazdığı "17. Yüzyıl İstanbul'unda Çok Kültürlülük ve Bilgi Aktarımı: Ali Ufuki" ve Işılay Gürsu'nun "Toplum Arkeolojisi: Teorik Yaklaşımlar ve Türkiye'deki Uygulamalar" yazıları da okurla buluşuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder