Bu Blogda Ara

16 Ekim 2014 Perşembe

Hasan Pehlevan - Ev | Home

Hasan Pehlevan  - "LWL 5",
Tuval Üzerine Karışık Teknik | Mixed
Media on Canvas, 150 x 150 cm., 2014
[KanalKultur] - Hasan Pehlevan "Ev | Home" adını verdiği kişisel resim sergisiyle sergisini 21 ekim – 15 kasım 2014 tarihleri arasında Merkur'de sanatseverlerle buluşuyor.

"Ev" insanın dünyası, aynı zamanda doğa ile olan bağının ne kadar koptuğunu da gösteren bir simge. İnsanın makro bir evrenden mikro bir evren olan "Ev" içine yerleşme süreci, aynı zamanda doğayı yeniden bir şekillendirme deneyimi. "Ev" doğanın bir yanılsaması, tavandan odaya yansıyan yapay ışık, duvarların rengi, üzerinde yaşadığı halı, beslendiği mutfak onun için doğanın ta kendisi.

Sanat, doğadan kopmayı başardığı oranda bir gerçekliğe dönüşüyor. "Ev" ile özdeşleşen Oz büyücüsünde Dorothy'nin, içinde yaşadığı dünyanın gerçekliklerinden kurtulma çabası onun büyülü, renkli bir dünyaya uyanmasına yol açar. Uyandığı dünya bir tanrı tarafından değil de, Dorothy'nin istemleri doğrultusunda şekillenir.

Renkler rüya ve gerçeklikler dünyasından kurtulmanın imgesidir.

Hasan Pehlevan  - "Martiropolis |
Martyropolis", Tuval Üzerine Karışık
Teknik | Mixed Media on Canvas,
150 x 150 cm., 2014
"Ev" imgesi üzerinden hareketle imajlar üreten Hasan Pehlevan, adeta dünyayı tekrardan renklendiriyor ve renkler ile yaşam arasında tekrardan bir bağ kurmaya çalışıyor. Günlük hayatta rastlanılan birçok nesneyi gözlemliyor ve bu bağlamlarda işler üretiyor. Onun için zemine serili halı motifi doğanın tüm renklerini barındıran bir doğa harikası, sokak lambasından yansıyan ışık tayfları evrenin tüm gizemlerini sunan bir kaynak, kapısını araladığı gardıroptan görünen elbise desenleri adeta üzerinde gökkuşağı parlayan bir çağlayana dönüşmüştür.

Yaşanmışlıklar üzerinden yola çıkan sanatçı 3. kişisel sergisini geçmiş ve gelecek üzerinden okumalar yaparak gerçekleştiriyor. Bireyin kendi ile özdeşleştirdiği form, biçim ve yapılara dikkat çekmeye çalışıyor. Bu metaforlaşmış formlar etkin bir şekilde dil kullanımının yanı sıra görsel anlatımı da ön plana çıkarıyor. Sanatçı, kendi etrafında bulunan ama fark edilmeyen ve yok olmaya bırakılmış formlar üzerinden işlerini üretiyor.

Daha önceki çalışmalarında çizgisel ifade olarak yazı üzerine incelemeler yapan ve arkasından opart üzerine tez çalışmalarına devam eden sanatçı, bu sefer karşımıza renkli dinamik hareketli kompozisyonlar, kültür, çevre ve ev gibi terimleri ele alarak çıkıyor. Gözün görme alanı içerisinde belli bir alanı zoomlama ve dekoplama teknikleri ile detaylar sunuyor."

Hasan Pehlevan - "Örtülü | Implicit",
Tuval Üzerine Karışık Teknik | Mixed
Media on Canvas, 120 x 120 cm., 2014
* * *

Hasan Pehlevan will launch his exhibition titled "HOME" on 21 October 2014 between the hours 6 pm – 8 pm at Merkur.

"Home" is men's world and at the same time a symbol that shows the extent to which their connection to nature is damaged. The process in which men move from a macro universe to a micro universe – that is "Home" – is also an experience of their re-shaping the nature. "Home" is an illusion of nature, light reflecting from the ceiling to the room, color of the walls, carpet to live on, kitchen to be fed are nature's embodiment per se.

Art gains reality to the extent it breaks off from nature. In "The Wizard of Oz", which is identified with "Home, Dorothy's efforts to break free from the realities of the world she lives in results in her awakening to a magical, colorful world. The world to which she newly awakened is not shaped by god but her own will.

Colors are images of escape from the world of dreams and realities. Taking his impetus form the image "Home", Hasan Pehlevan almost re-colors the world and builds a new bond between colors and life. He observes several objects one encounters in daily life and creates his works in this context. For him, a carpet motif on the floor turns into a natural wonder which hosts all the colors of the nature. The light spectrum reflected through a street lamp becomes a source which holds all the secrets of the universe. The clothing patterns seen from a wardrobe's door left ajar are almost a waterfall on which a rainbow is shining on.

Hasan Pehlevan
Setting off from experience, the artist has accomplished his third solo exhibition by making readings of the present as well as the past. He tries to call attention to the forms, modes and structures the individual identifies himself with. These metaphorized forms highlight an effective use of not only language but also of visual expression. The artist creates his works through inconspicuous and left-to-die forms found in his surroundings.

Making research on writing as linear expression in his previous works and continuing with his thesis on opart, the artist meets us with colorful, dynamic compositions by addressing concepts such as culture, environment and home. He provides us details through the technique of zooming and cuting-out a specific area in the field of vision."

Hasan Pehlevan 

1988'de Diyarbakır'da doğdu. 2010'da Marmara Üniversitesi GSF Resim Bölümü'nü bitirdi. 2011'de Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Yüksek Lisans'ını tamamladı. [KanalKultur]

Hasan Pehlevan - Ev | Home / 21 ekim – 15 kasım 2014; Merkur, Mim Kemal Öke Cad. Erenler Apt. No: 12 D: 2, Nişantaşı - İstanbul; Tel.: 0212 225 37 37

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder