Bu Blogda Ara

17 Ekim 2014 Cuma

Elbise-i Osmaniye'den Roman Tütün İşçilerine...

Toplumsal Tarih'in ekim 2014'te yayınlanan 250. sayısı, Edhem Eldem'in "Elbise-i Osmaniye'yi Tekrar Ele Almak" makalesinin başlıklığını kapaklaştırmış.

Toplumsal Tarih'in 250. sayısı kapak yazısında Edhem Eldem, daha önce yayımlanmasından neredeyse otuz sene sonra nasıl Abdülhamid döneminde sansüre takılan "Elbise-i Osmaniye" kitabını tekrar ele alıyor ve bu defa kitabın tasarlanma süreciyle ilgili bazı sorulara yanıtlar geliştiriyor.

Mehmet Ö. Alkan, 1965'ten günümüze kadar Kapital'in Türkçe çevirilerini ve bu çevirilere eşlik eden polemikleri ele alıyor.

Stefo Benlisoy, 1867 yılında Le Courrier d'Orient gazetesinde Osmanlı Rumlarına hitaben yayınlanan "Rumlara ecnebilerin teşviklerinden sakınmalarının" salık verildiği makaleyi ve makalenin yankılarını anlatıyor.

Evangelia Balta, Mübadele'yle ilgili Yunan tarih yazımında son yirmi yılda gerçekleşen değişimi, yeni yaklaşımları ve bu değişimin nedenlerini inceliyor.

Egemen Yılgür, Türkiye sol hareketi içinde yer alan 'unutulmuş özneler'e; Roman tütün işçilerine odaklandığı yazısında sol hareket içinde Roman tütün işçilerinin etkilerini değerlendiriyor.

Selçuk Aylar, Herodotos'un Historia'da Lidya başkenti Sard'ın Perslerin eline geçmesini, mağlup Kral Kroisos'un düşüşünü ve ardından Herodotos'un onu nasıl bir bilgeye dönüştürdüğünü anlatıyor.

Ümit Kurt, 18 Mart 1919'da Zabel Yesayan tarafından Paris'teki Ermeni Milli Delegasyonu Başkanı Boğos Nubar Paşa'ya gönderilen, sürgün ve katliamlara tabi tutulmuş Ermeni yetim çocuklara, kadınlar hakkındaki 11 sayfalık raporu sunuyor.

Nazan Maksudyan, Florian Illies'in "1913, Der Sommer Des Jahrhunderts" kitabını tanıtıyor.

Zerrin İren Boynudelik ve Emine Önel Kurt, genre resimlerinden örnekler sundukları yazı dizisinde, 18. yüzyıl Rokoko üslubu içinde değerlendirilen sanatçılardan William Hogarth'ın tablolarını tanıtıyor.

Ahmet Akşit, Edhem Eldem ile İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin belleğini oluşturan en önemli araçlardan biri olan Mendel'in kataloğunun hikâyesini anlatan Mendel – Sebah: Müze-i Hümayun'u Belgelemek Sergisi hakkında bir söyleşi gerçekleştiriyor.

Toplumsal Tarih'in 250. sayısında Edhem Eldem "L'illustration'dan Seçmeler"i ve Emel Seyhan'ın "Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay" sayfaları yer alıyor. Ayrıca güncel sayfalarında Gönül Paçacı tarafından kaleme alınan "Judetz'ten Geriye…", Ahmet Tonak'ın "Sencer Divitçioğlu'nun Ardından" yazısı da yer alıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder